Mary Fondens årlige donation går til voldsramte kvinder i Marokko

Medarbejderne på Tilila krisecenter sammen med kronprinsessen. Foto: Camilla Wass

Kronprinsesse Mary rejste til Marokko i september, hvor hun blandt andet besøgte kvindekrisecentret Tilila og mødte stedets beboere og ildsjæle sammen med repræsentanter for Danner og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK).

Kvindecentrets arbejde, som er del af KVINFO’s indsats i landet for bekæmpelse af vold mod kvinder, gjorde så stort et indtryk på kronprinsessen og på fondens direktør Helle Østergaard, at Mary Fonden har besluttet, at tildele den årlige donation på 250.000 kr. til juridisk bistand til voldsramte kvinder på Tilila.

Marokko har de senere år gennemgået en positiv udvikling på ligestillingsområdet og beskyttelse af kvinders rettigheder. Trods det er vold mod kvinder fortsat et udbredt problem i landet, og ofte er kvinderne afhængige af juridisk hjælp, hvis deres rettigheder skal anerkendes.

Under besøget blev det tydeligt for os, at kvindernes rettigheder er en central nøgle til et liv uden vold, og da opstod ideen om, at den årlige donation skulle gå til juridisk bistand til kvinderne på Tilila, H.K.H. Kronprinsesse Mary

Besøget gav de danske delegerede et bevægende indblik i voldsudsatte marokkanske kvinders barske historie og den kompleksitet, der er forbundet med volden.

”Det gjorde stort indtryk at opleve, hvor sårbar en situation de voldsramte kvinder og børn står i. Kvinderne har rettigheder på papiret, men de kender dem sjældent, og de kan ikke være sikre på, at de bliver anerkendt. Kvindernes vej ud af volden er derfor særdeles afhængig af, at de kan få en advokat til at føre deres sag ved en domstol”, udtaler Kronprinsessen i en pressemeddelelse. “Under besøget blev det tydeligt for os, at kvindernes rettigheder er en central nøgle til et liv uden vold, og da opstod ideen om, at den årlige donation skulle gå til juridisk bistand til kvinderne på Tilila”.

Fra lov til virkelighed

I 2004 vedtog den marokkanske konge en ny familielov, Moudawanaen, der er en af de mest progressive love for kvinder i den arabiske region. Med loven er kvinder og mænd formelt blevet ligestillet, og kvinder har fået ret til skilsmisse og lige ret til forældremyndighed. Desuden er det blevet ulovligt at gifte sig med kvinder under 16 år. Herudover lancerede den marokkanske regering i 2011 en national handlingsplan for at bekæmpe vold mod kvinder.

Men implementeringen af lovgivningen møder stadig udfordringer. Indenfor det sidste år viser den tilgængelige statistik, at 63 procent af kvinderne i Marokko har været udsat for vold – 55 procent af de voldsramte var gift.

Tilila er et af 10 kvindekrisecentre i Marokko, hvis befolkning er mere end fire gange større end den danske. Til sammenligning er der flere end 40 kvindekrisecentre i Danmark. De marokkanske centre er privat drevet og kæmper med at få donationer til at dække deres omkostninger. På Tilila prioriteres de basale behov som kost og logi til de godt 20 kvinder og deres børn, som opholder sig der i to til seks måneder. Når ressourcerne er knappe, har kvindecentret kun begrænset mulighed for også at tilbyde juridisk støtte.

Med Mary Fondens donation på en kvart million kr. vil godt 75 kvinder kunne få deres sag for en domstol, og et større antal kvinder vil blive oplyst om deres rettigheder, vurderer Tilila.

“Det er vores håb i Mary Fonden, at denne donation vil kunne støtte kvinderne og deres børn på vejen til et liv uden vold,” skriver Kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen.

 

FAKTA

  • Under DAI samarbejder KVINFO med Danner og LOKK omkring kapacitetsopbygning af krisecentre til bekæmpelse af vold mod kvinder i  Marokko, Libanon, Jordan og Egypten. Kvindekrisecentret Tilila indgår i det dansk-marokkanske samarbejde.
  • Mary Fondens mission er at bekæmpe social isolation inden for tre udvalgte indsatsområder, Mobning & Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Besøget i Marokko har inspireret Mary Fonden til at etablere et lignende projekt i Grønland.