Nyt fra Kvinfo marts 2012

Marokkanske og danske NGO’er, som arbejder med enlige mødre, mødtes starten af marts i København for at udveksle erfaringer og udfordringer fra deres respektive lande. Mødet var faciliteret af KVINFO og var afsæt for udvikling af nye ideer til fremtidige samarbejder mellem de deltagende organisationer.

Fra marokkansk side deltog: Association Solidarité Féminine, Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes en Détresse (INSAF) og Association SOS village d’enfants Maroc. De danske deltagere var Mødrehjælpen, Alexandrakollegiet, Egmont Fonden, Indvandrer Kvindecentret og Socialstyrelsen.


Videoer viser dansk-egyptiske udtryk for maskulinitet

Hvad er en mand, og hvordan er man maskulin – og hvordan varierer svaret alt efter om det er en egypter eller en danske der svarer? Spørgsmål som disse blev stillet – og besvaret af mænd såvel som kvinder i projektet Changing Masculinities, Changing Communities,” som KVINFO og Det dansk-Egyptiske dialoginstitut, DEDI, sammen har afviklet med mandeforsker Thomas Burø som initiativtager og projektleder.

Og som et af produkterne foreligger nu en række små film, der blev til under workshops med unge, filminstruktører og akademikere. På workshops’ene spiller diskuterer deltagerne definitioner af ordet maskulinitet på arabisk.
Diskussionerne blev optaget og kan nu ses her:
E-publikation om projektet kan downloades her:


PhD-netværk af kønsforskere på pionerkonference i Golfen

I starten af marts afholdt American University of Sharjah den første konference nogensinde i Golfregionen om køns- og kvindeforskning. Og blandt deltagerne og oplægsholderne var Nordic-Arab Network of Research on Women’s Empowerment, Gender and Politics (WEP), et netværk for unge kønsforskere i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), som KVINFO støtter.

Netværket har som de første kortlagt unge kønsforskere MENA-regionen i rapporten Mapping Young Scholars’ Research on Women in Public Life in the MENA Region. Hanane Darhour, assistant professor på det Marokkanske Ibn Zohr University og Katarina Blomqvist, projektleder fra KVINFO præsenterede både netværket og rapporten, som står for at udkomme i andet oplag, på konferencen.

WEP-netværket vil desuden fremover være at finde på Facebook, hvor interesserede kan finde opslag om konferencer, udgivelser, ny forskning samt andre relevant links: Læs mere om konferencen her: