Stor tilslutning til ny masteruddannelse i International Udvikling og Køn i Yemen

De nye studerende og lærere ved masteruddannelsen på Sanaa Universitet

Den gode nyhed for projektet, der har som formål at etablere en ny master uddannelse i International Udvikling og Køn ved Sanaa Universitet i Yemen, er, at næsten 40 personer tilmeldte sig uddannelsen, da der blev åbnet for registrering d. 1. januar 2011.

Projektet er et samarbejde mellem Internationale Udviklingsstudier ved Roskilde Universitet og Gender and Development Research and Studies Centre ved Sanaa Universitet.

Den solide tilslutning vidner om, at der faktisk findes et anseligt behov for uddannelsen i Yemen.

Sanaa Universitet har indrettet undervisningslokaler til den nye uddannelse, og i samarbejde med KVINFO er et nyt bibliotek og en hjemmeside for uddannelsen på plads.

Inden undervisningen kunne gå i gang var pladsen foran Sanaa Universitet imidlertid omdøbt til ’Forandringens Plads’ og universitetets indgange belejret af oprørere – unge mennesker, der er studerende, såvel som stammefolk uden uddannelse, kvinder og mænd af forskellig status og oprindelse, side om side.

Alle ønsker demokrati og bedre økonomi for befolkningen. Præsidenten i Yemen, Ali Abdullah Saleh, har efter mere end to måneders demonstrationer imod ham tilbudt at forlade sit embede indenfor 30 dage, hvis han til gengæld får bl.a. garanti for amnesti.

Tilbuddet har ikke umiddelbart ført til en afklaring af den fastlåste politiske situation i landet, og de universitetslærere fra Cairo og Roskilde, som skulle undervise sammen med lokale lærere kunne som følge af denne situation ikke deltage i uddannelsens første forelæsningsrække, som var planlagt til at starte d. 20. marts.

Skævt forhold mellem kønnene

I Yemen står kampen om, hvad der er kvinders og mænds rettigheder og muligheder i et moderne Yemen, centralt for næsten ethvert spørgsmål i det fattige og hårdt plagede land.

Oprettelsen af den ny uddannelse betyder, at en ny platform for at diskutere og udvikle yemenitternes idéer, forestillinger og praksis angående mænds og kvinders placering i samfundet er opstået, med mulighed for nye perspektiver og nye åbninger.

Men uddannelsen oprettes også som et led i en bestræbelse på at udbedre det udtalt skæve forhold mellem de to køn i landet.

Denne skævhed kan imidlertid næppe imødegås uden at tage den store uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale afstand mellem en relativt veluddannet befolkning i byerne og den meget store underprivilegerede landbefolkning alvorligt som en central udviklingsproblematik.

Denne afstand afspejles i meget forskellige levevilkår hos befolkningen og dermed hos Yemens kvinder.

Enkelte kvinder, som Nadia Saqqaf, der er den eneste kvindelige chefredaktør på en yemenitisk avis eller Tawakul Karman, som er en central figur i de pågående folkelige demonstrationer mod præsidenten, trækkes ofte frem som enestående, fordi de formår at gøre opmærksom på kvinders manglende rettigheder i Yemen.

Det er da også en meget lille gruppe af kvinder, som er politisk aktive. I følge en nyligt offentliggjort meningsmåling udført af International Foundation for Electoral Systems (IFES), er kun 1% af Yemens kvindelige befolkning medlem af en organisation, sammenlignet med 4 % af den mandlige.

24% af de kvinder, som ikke har nogen uddannelse, siger til gengæld, at de interesserer sig for politik. Blandt dem, der har en universitetsuddannelse, gælder det for 54%.

Kvinder, som bor på landet eller i en landsby, prioriterer forbedring af kvinders status i Yemen som den ottende ud af ti politiske sager, mens kvinder der bor i byer har denne sag som sjette prioritet.

Selvom situationen stadig er uafklaret og præsidenten stadig på sin post, bliver Yemen ikke det samme igen, som Afrah Nasser, yemenitisk journalist og blogger, understregede under hendes nylige besøg i Danmark.

For Afrah Nasser har revolutionen allerede sejret, fordi den har betydet, at Yemen er blevet omtalt i de internationale medier på en helt ny måde, og fordi den politiske bevidsthed i landet er blevet højnet.

Modtager stadig ansøgninger

Imidlertid må de ca. 30 studerende, som blev optaget på uddannelsen, udskyde starten på deres uddannelse.

I disse dage afholdes der dog et kursus i studiefærdigheder for de studerende og den litteratur, som de studerende skal læse i forbindelse med de første forelæsninger er blevet distribueret.

Det sker for at tilfredsstille de studerendes forventninger og motivation til at gå i gang med den uddannelse, som mange af dem har ventet på skulle blive realiseret i flere år.

Master programmet i International Udvikling og Køn er en to-årig uddannelse, som skal give de studerende forståelse for internationale udviklingsprocesser og for, hvordan køn indgår i disse processer.

Uddannelsens opbygning følger den, som uddannelser ved Roskilde Universitet har. Det vil sige, at studerendes projekter, der tager afsæt i deres egne opfattelser af, hvad der udgør samfundsmæssige problemer, står centralt.

Antelak Al-Mutawakil er tilknyttet Gender and Development Research and Studies Centre og leder af den ny masteruddannelse.

Hun fortæller, at hun stadig modtager telefonopkald fra unge, som ønsker at deltage i uddannelsen, på trods af, at ansøgningsfristen for længst er overskredet.

De nye studerende, fortæller hun, kommer ikke uden praktisk erfaring og viden, i og med de fleste i forvejen arbejder indenfor udviklingssektoren i NGO’er, i offentlige eller private virksomheder. Det betyder, at de er meget motiverede til at modtage viden og opnå flere færdigheder.

De studerende tæller kvinder såvel som ca. 1/3 mænd. Det er ifølge Al-Mutawakil vigtigt, ikke mindst i lyset af, at det bidrager til at overbevise en skeptisk yemenitisk offentlighed om, at der ikke er tale om en rede for feministisk konspiration eller lignende.

Uddannelsen er en mulighed for at udvikle akademiske og professionelle kvalifikationer, som kan tjene til at øge det lokale vidensniveau.

Det er vigtigt i et land, som ellers i høj grad må forlade sig på udenlandsk ekspertbistand, også når det gælder spørgsmålet om, hvordan viden om kvinder og mænd er relevant for et lands udvikling.

Af Connie Carøe Christiansen, koordinator og ansat ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universite