Et tunesisk helle for kvinder uden hjem

Et tunesisk krisecenter har siden oktober taget imod sårbare kvinder, der mangler tag over hovedet eller har brug for et sikkert sted at være. ”Et pilotprojekt” siger centerets initiativtager.

I hjertet af Medina-kvarteret i Tunis ligger en stor hvidmalet bygning i to etager. I gamle dage lå her en skole, men efter en grundig renovering har bygningen siden oktober huset Tunis’ nye kvindecenter, Sidi Ali Azouz.

Centeret har plads til at huse 30 kvinder – og deres eventuelle børn – der har brug for tag over hovedet. Det kan være hjemløse, unge skolepiger, der ikke har penge til logi, voldsofre, migranter, enlige mødre eller kvinder, der har måttet flygte fra deres familier.

Inspiration for fremtiden

I begyndelsen af oktober, et par uger før Sidi Ali Azouz var klar til at modtage de første kvinder, blev centeret åbnet ved en officiel ceremoni. Her deltog blandt andet Tunis’ borgmester samt både den tidligere og den nuværende socialminister, Mohamed Trabelsi. I sin tale til åbningen sagde ministeren:

”Dette center er frugten af det gode samarbejde mellem staten, civilsamfundet og vores venner i udlandet. Jeg ser det som et vigtigt initiativ til at hjælpe de svage grupper i landet – især de voldsramte kvinder.”

Til stede ved ceremonien var også den danske ambassadør Margit Thomsen samt repræsentanter fra de svenske, norske og finske ambassader. De fire lande har samfinansieret den omfattende renovering af centeret, som har været tre år undervejs.

”Dette center er frugten af det gode samarbejde mellem staten, civilsamfundet og vores venner i udlandet. Jeg ser det som et vigtigt initiativ til at hjælpe de svage grupper i landet – især de voldsramte kvinder,” Mohamed Trabelsi, socialminister i Tunesien.

Sidi Ali Azouz bliver drevet af den feministiske ngo BEITY, hvis forkvinde Sana Ben Achour også holdt en tale ved indvielsen.

Her fremhævede hun blandt andet, at centeret som pilotprojekt kan være foregangseksempel for fremtidige samarbejder mellem offentlige myndigheder og private organisationer. Det er hendes håb, at Sidi Ali Azouz kan være med til at starte en debat om, hvordan man tænker på sociale bosteder og -tilbud i Tunesien og åbne op for alternative finansieringsmåder.

Kvindernes forkæmper

BEITY kæmper mod kønsdiskriminering og den økonomiske og sociale eksklusion og marginalisering af kvinder, der finder sted i Tunesien. Ngo’en har eksisteret siden 2012, og deres lobbyarbejde skinner særlig tydeligt igennem i ordlyden i artikel 46 i den nye forfatning, der blev vedtaget d.27. januar 2014. Heri står der, at ”staten skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at udrydde vold mod kvinder.”
Siden 2013 har BEITY gennem et dagcenter hjulpet kvinder, der kommer med forskellige problemer lige fra at være enlige forsørgere til handicap, fattigdom, hjemløshed og vold fra pårørende.

Ifølge Sana Ben Achour er BEITYs vigtigste funktion ”at informere og rådgive kvinder i økonomisk og socialt udsatte situationer” med for eksempel psykologisk støtte, sundhed, bolig og jobsøgning.

12 måneders ly

For at få en plads i Sidi Ali Azouz, skal kvinderne enten henvende sig direkte i kvindecenteret eller i BEITYs dagscenter. De kan også blive henvist til centeret fra andre lokale ngo’er , der er engagerede i kampen mod vold mod kvinder – ofte vil der her være tale om akutte tilfælde, hvor kvinderne er i fare og har behov for et sikkert sted at være.

BEITY forventer, at et ophold i Sidi Ali Azouz kan vare op til 12 måneder. Udover mad og husly vil centeret også tilbyde børnepasning og forskellig form for undervisning til kvinderne blandt andet om deres juridiske rettigheder og sundhed, men også fag som madlavning, restauration, kunst og multimedier vil være på programmet ifølge BEITYs hjemmeside.

Målet er at styrke kvinderne socioøkonomisk, så de efter endt ophold står langt stærkere og bedre kan tage vare på sig selv.
Gennem midler fra Det arabiske initiativ bidrager den danske Danner-stiftelse med træning af  kvindecenterets medarbejdere.. Dels i forhold til at kunne klare den daglige drift af huset, men også så de er i stand til at tage vare på og hjælpe de kvinder, der søger tilflugt i Sidi Ali Azouz. Det kan for eksempel være i forhold til at lytte og være til stede, når kvinderne har behov for det.