Udfordringerne for Egyptens kvinder på seminar

Revolutionen i Egypten har ikke gjort op med alle de patriarkalske strukturer i landet. Foto: Niels Bak Henriksen

35 egyptiske kvinde- og menneskerettighedsorganisationer mødtes i Kairo inviteret af EMHRN og New Woman Foundation for at diskutere, hvordan EUs naboskabspolitik, og især de nationale handlingsplaner herunder, kan bruges til at styrke kvinders politiske deltagelse og deres rettigheder.

Seminaret tog udgangspunkt i den politiske transition, som startede i januar og analyserede udfordringer for kvinders rettigheder i den kommende tid, konservative kræfters fremmarch, de politiske partiers mangel på interesse for kvinders rettigheder, manglen på foreningsfrihed og den fremherskende patriarkalske kultur som marginaliserer kvinder.

De kom med mange gode anbefalinger både til det kommende egyptiske parlament og EU og dets medlemslande, som kan findes her.