Fra voldtægtsmand til ægtemand – kontroversiel voldtægtslov afskaffes i Jordan

I august stemte underhuset i det jordanske parlament for en afskaffelse af artikel 308, der betød, at voldtægtsforbrydere i Jordan kunne slippe for straf, hvis de giftede sig med deres offer.

Den nylige afskaffelse af artikel 308 er et symbolsk vigtig skridt mod en forbedring af kvinders rettigheder i Jordan, og den er resultatet af to årtiers kamp for kvinderettigheder udkæmpet af det jordanske civilsamfund – heriblandt Jordanian Women’s Union (JWU) og Mizan Law – som begge er støttet igennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Kvinde-union kæmpede en lang, sej kamp

I mere end 20 år har jordanske civilsamfundsorganisationer kæmpet for en afskaffelse af artikel 308. En af de mest toneangivende organisationer er den jordanske kvinderettighedsorganisation, Jordanian Womens Union (JWU), som siden ’95 åbent har advokeret for en afskaffelse, og siden 2008 har været en af KVINFOs partnere i Jordan under DAPP. Da JWU for første gang gik ud med et krav om afskaffelse, blev de mødt med negative reaktioner fra både den jordanske regering og andre jordanske civilsamfundsorganisationer. Men for to år siden blev der for første gang etableret en national koalition imod artikel 308, som JWU var en del af. I modsætning til andre dele af koalitionen krævede JWU dog 308 afskaffet og ikke kun justeret.

I februar i år præsenterede JWU deres skyggerapport om kvinders rettigheder i Jordan til The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) i Geneve, og her var afskaffelsen af 308 i centrum. Dette bar frugt, og en afskaffelse var en af de anbefalinger, CEDAW gav til Jordan senere samme år.

“Det var en enorm succes, da de stemte for afskaffelsen af 308. Det var en stor dag for kvinder i Jordan.”

Nadia Shamrock
Forkvinde for JWU

Efter 20 års modvind så nu ud til, at der var momentum i kampen for voldtægstofrenes rettigheder, og en koalition af jordanske civilsamfundsorganisationer gik sammen om en intensiv kampagne for total afskaffelse. Efter demonstrationer foran parlamentet og en succesfuld kampagne på sociale medier, blev den historiske beslutning om afskaffelse af artikel 308 truffet 1. august 2017. Flere menneskerettighedsorganisationer og kommentatorer i Jordan har fremhævet, at netop civilsamfundsorganisationernes samlede indsats kombineret med det internationale pres var afgørende for, at det lykkedes.

Nadia Shamrock, der er forkvinde for JWU, udtalte: “Det var en enorm succes, da de stemte for afskaffelsen af 308. Det var en stor dag for kvinder i Jordan.”

Ifølge KVINFO rækker successen ud over Jordans grænser og er blot én i en række af fremskridt. ”Det er vigtigt at understrege, det blot er den seneste i en række af små og store ændringer, som er med til at forbedre kvinders rettigheder i flere lande i MENA-regionen gennem det seneste årti. Der er en levende debat om kvinders rettigheder, der også har opmærksomhed på tværs af landegrænserne, som man kan se i den aktuelle fejde mellem Tunesiens præsident og Al Azhar-universitetet i Egypten om kvinders arverettigheder. Den debat inspirerer fra land til land.” Sådan siger Lene Ingvartsen, Seniorrådgiver i KVINFO.

Juridisk hjælp og støtte til ofrene

En anden partner i koalitionen var Mizan Law Group for Human Rights, som er en jordansk NGO etableret, der fokuserer på de juridiske aspekter i arbejdet for demokrati og menneskerettigheder. Mizan, som er partner med DIGNITY under DAPP, har ikke blot lobbyet for en afskaffelse af 308, men har også givet juridisk, mental, og social støtte til voldtægtsofre og deres familier. Voldtægtsofre er stærkt stigmatiserede i det jordanske samfund, og støtten til dem er derfor afgørende.

“Dette er en historisk beslutning for jordanerne, en historisk beslutning for regionen og en historisk beslutning for menneskerettighederne.” Sådan sagde Eva Abu Halaweh, som udover at være Mizan’s Direktør også er en anerkendt menneskerettighedsaktivist.

“Dette er en historisk beslutning for jordanerne, en historisk beslutning for regionen og en historisk beslutning for menneskerettighederne.” 

Eva Abu Halaweh
Direktør i Mizan Law

En bæredygtig løsning har krævet, at organisationer som både JWU og MIZAN kunne indgå dialog med andre parter. ”Flere af vores projekter har været med til at fremme dialogen mellem kvinderettighedsorganisationer og forskellige andre aktører i debatten ikke mindst fra religiøs side. Det er værd at bemærke, at mange af de her ændringer er blevet gennemført med tilslutning fra religiøse autoriteter inden for mainstream Islam eller fra regeringer, der helt eller delvist består af moderate islamistiske partier, efter en ret dybtgående debat. Så selv om der er masser af eksempler på modstand fra konservativt religiøst hold, så er der også eksempler på, at nogle af de religiøse har rykket på sig. Det seneste kommer fra Marokko i den her uge, hvor den tidligere salafist Mohamed Rafiki er ude og fordømme voldtægt inden for ægteskabet,” siger Lene Ingvartsen, KVINFO.

Der er stadig lang vej

For JWU er der dog ingen tvivl om, at det vil være mere effektivt at kigge samlet på familielovgivningen. For selvom afskaffelsen af 308 er en sejr for kvinders rettigheder, er der stadig mange områder af jordansk familielovgivning, som ikke ligestiller kvinder med mænd. Mange i Jordan håber på, at der nu kan tages fat i disse.

“Det er et signal om, at overgreb mod kvinder er uacceptable, og dermed en del af en forandring af tænkningen i samfundet og hos domstolene omkring kvinder og deres rettigheder.”

Lene Ingvartsen
Seniorrådgiver i KVINFO

Eksempelvis kan jordanske kvinder ikke beholde et barn, som fødes uden for ægteskab, og jordanske kvinder kan ikke videregive statsborgerskab til deres børn, hvis faderen er udlænding. Der er også stadig juridiske huller i forbindelse med voldtægt. Bl.a. er definitionen af voldtægt ikke i overensstemmelse med internationale normer, rehabilitering af voldtægtsofre en mangel, og stigmatisering udbredt. Voldtægt ses stadig som et kollektivt familieanliggende, der centrerer sig om ære, og ikke som et individuelt overgreb.

Når det er sagt, så har netop beslutningen om at afskaffe 308 en vigtig symbolsk betydning. ”Når det gælder fjernelsen af paragrafferne i straffeloven i Jordan og Libanon, som har givet straffrihed for voldtægtsmænd, der gifter sig med ofret, så er signalværdien mindst lige så vigtig som den konkrete beskyttelse af en begrænset gruppe udsatte kvinder. Det er et signal om, at overgreb mod kvinder er uacceptable, og dermed en del af en forandring af tænkningen i samfundet og hos domstolene omkring kvinder og deres rettigheder,” afslutter Lene Invartsen, KVINFO.