2 min.

Fra optimisme til realisme i den arabiske medieverden

Foto: Rasmus Steen

 Juridiske reformer på medieområdet, der skal sikre frie og uafhængige medier er udeblevet og støttes langt fra helhjertet af de nye magthavere, ifølge Michael Irving Jensen, International Media Support (IMS). Forhåbningerne om en hurtig opblomstring af demokrati og uafhængige medier bakket op af velfunderede lovgivninger i lande som Egypten og Tunesien, er ikke blevet indfriet, konkluderes det af International Media Support (IMS) på Verdens Pressefrihedsdag, 3. maj.

De nye regimer kan ikke uden modstand sætte deres dagsorden igennem. Også blandt journalister er der folk der uanset prisen vil kæmpe for en tredje vej: nemlig den uafhængige og professionelle. Michael Irving Jensen, IMS 

”De nye regeringsledere i lande som Egypten, Tunesien, Libyen og Yemen har endnu ikke udvist stor interesse for at sikre en juridisk ramme for pressefrihed. De har i flere tilfælde snarere søgt at begrænse mediernes frihed,” fortæller Michael Irving Jensen, chef for IMS’ arbejde i Mellemøsten.

Der er dog alligevel en række positive tendenser, mener han.

”Selvom medierne ikke har fået mere frihed igennem ny lovgivning i Egypten, Tunesien, Yemen og Libyen, er journalister, bloggere, og borgerjournalister ikke bange for at skrive kritisk om de nye magthavere og andre udfordringer i landenes nye hverdag efter revolutionerne. Der er derfor ingen tvivl om, at medie billedet er langt mere åbent og pluralistisk end før omvæltningerne.”

IMS har siden revolutionerne i 2011 støttet NGO’er i Egypten, Yemen og Tunesien, der arbejder på at forbedre rummet for ytringsfrihed i regionen. I Yemen har lovgiverne i 2012 vedtaget en ”Access to Information Law”, og en ny medie lov er på trapperne. I Tunesien, Libyen og især i Egypten går det mere trægt. Ifølge Michael Irving Jensen har mange af de private, kritiske, sekulære medier der buldrede frem under revolutionen i Egypten i øvrigt mistet terræn, og er tilbage på det niveau de lå på inden de folkelige protester.

”I Egypten er mediebilledet blevet utroligt polariseret. På den ene side findes de statskontrollerede medier, som i stigende grad knyttes til det Muslimske Broderskab. På den anden side findes de private, ofte sekulære medier, ejet af forretningsfolk, som er skarpe modstandere af Broderskabet. Mellem disse ligger nogle uafhængige, men marginaliserede medier med få resurser.”

Der er således lang vej tilbage førend medierne i den arabiske verden for alvor bliver frie, men en forandringsproces er i gang, og en af de vigtigste forandringer er, ifølge Michael Irving Jensen, den mentale:

International Media Support støtter medier i mere end 50 lande, hvor væbnet konflikt, humanitære kriser eller politiske forandringer gør det svært for medierne at arbejde uafhængigt og professionelt. For mere information, kontakt Helle Wahlberg, IMS, tlf. 28681059 eller hwa@i-m-s.dk.  Læs mere her