1 min.

Irakiske bloggere stopper lovgivning der begrænser online ytringsfrihed

Heyder Hamzoz og Dina Najem, Iraqi Network for Social Media

Da parlamentet i Irak i midten af 2012 diskuterede indførelsen af en lov på IT området der havde til hensigt at kriminalisere alle der kritiserede regeringen på nettet via websites eller sociale medier, tog de unge medlemmer af det IMS-støttede Iraqi Network for Social Media (INSM) affære.

Hvis lovgivningen trådte i kraft, ville regeringen kunne idømme internet brugere fængsel på livstid såfremt indholdet af deres online skriverier kunne beskrives som “skadende for landets ry” eller ”skadende for landets nationaløkonomi”. Lovgivningen krævede også et års fængsel til de som ”forbrød sig mod religiøse, moralske, familie eller sociale værdier via informations netværk eller computere.”

De irakiske bloggere sociale mediebrugere i INSM reagerede ved at oprette en Facebook side der fulgte lovens udvikling og modstanden mod den. INSM arrangerede også et større debatforum i Diwaniya-provinsen hvor de samlede 30 parlamentarikere, et antal dommere, advokater, journalister og bloggere for at diskutere lovgivningen på IT området.

“Det er vigtigt at samarbejde med myndighederne i sådanne spørgsmål i stedet for at bekæmpe dem,” fortæller Heyder Hamzoz, irakisk blogger og koordinator for INSM netværket under et besøg i Danmark. ”Vores mål er jo det same – at bekæmpe IT kriminalitet.”

Regeringens oplæg til en ny lovgivning på IT kriminalitetsområdet anses af mange for at være en reaktion på den bølge af online kritik af myndighederne der ramte nabolandende under det såkaldte ”arabiske forår.”