6 min.

Ytringsfrihed under pres

Arkivbillede. Tarte Aux Poires, Libanon.
Arkivbillede. Tarte Aux Poires, Libanon.

Under titlen ”Freedom of Expression under Fire” var seminaret arrangeret af den amerikanske organisation Freedom House i samarbejde med Dansk PEN, FriDebat, International Media Support og Institut for Menneskerettigheder.

Deltagerne fra den arabiske region udtrykte glæde over at få mulighed for at mødes i København og udveksle erfaringer på tværs af de arabiske lande.

Vi har ikke en jordisk chance for at afholde en lignende konference i de fleste arabiske lande. Disse lande vil forbyde sådan et initiativ, der omhandler ytrings-og pressefriheden SALAH AL- DIN JOURCHI, TUNESISK JOURNALIST

”Vi har ikke en jordisk chance for at afholde en lignende konference i de fleste arabiske lande. Disse lande vil forbyde sådan et initiativ, der omhandler ytrings- og pressefriheden,” sagde den tunesiske journalist Salah Al-Din Jourchi.

Hr. Jourchi, der med sin tunesiske baggrund kender et af de mest undertrykkende regimer i regionen indefra, forklarede at arabiske regeringer betragter ethvert forsøg på at arbejde for demokrati og reformer som et forsøg på at legitimere landsskadelig virksomhed og terror.

At det tilsyneladende er et udbredt fænomen vidner tal fra Freedom Index 2010 om. Ifølge rapporten som udgives af Freedom House, lever omkring 40 procent af jordens befolkning i lande, der ikke har pressefrihed, og det er en forværring i forhold til f.eks. 1990’erne.

”Mere dialog, tak!” Sagde Rana Sabbagh-Gargour, journalist og direktør for træningsinstituttet Arab Reporter for Investigative Reporting i Jordan.

”Det har været spændende at diskutere forskellige synspunkter på blasfemi-lovgning, fordi det her blev meget tydeligt at vore holdninger er formet af, hvor vi kommer fra. I den arabiske verden er der en udbredt opfattelse af at blasfemi-spørgsmålet er udtryk for en anti-islamisk dagsorden. Så det var vigtigt at udveksle synspunkter – dialog nedbryder kløfter og opbygger respekt,” sagde hun.

”Det var vigtigt at der kom fokus på, at der er andre stemmer i Mellemøsten end dem vi oftest hører. Det blev tydeligt i diskussionerne, at der faktisk er folk i de arabiske lande, som deler vore synspunkter her i Vesten. De udgør et mindretal og er sårbare, og derfor skal vi støtte dem mere end vi gør nun” sagde Jacob Mchangama fra FriDebat.

Fra Dansk PEN deltog Præsident Anders Jerichow, som i årenes løb har beskæftiget sig indgående med de arabiske lande og reformer i regionen:

”For mig bekræftede mødet med de arabiske mediefolk og menneskeretaktivister, at vi begår en stor fejl, hvis vi slår lovgivere og befolkning fra den arabiske verden sammen i én stor pærevælling. Vi begår også en stor fejl, hvis vi ser de lokale regimer som et legitimt udtryk for islam.

Deltagerne fra de arabiske lande vidnede tværtimod om, at det civile arabiske samfund ofte fanges i en klemme mellem magthavere og fundamentalister, som legitimerer sig med hver deres fortolkning af islam.”

Tegningerne revisited

I løbet af ugen mødte gæsterne blandt andet Flemming Rose, der var kulturredaktør og ansvarlig for Jyllands-Postens offentliggørelse af de danske tegninger af profeten Muhammed i 2005. Under debatten gik bølgerne indimellem højt.

Executive Director for Arabic Networks for Human Rights Information Gamal Eid fra Egypten mente, at der er en forskel mellem ytringsfrihed og frihed til at håne andres trosretninger.

”Jeg respekterer din ret til at ytre dig og til at publicere disse tegninger. Men at publicere en tegning af Islams symbol (Profet Mohammed) med en bombe på hovedet, svarer til at anklage alle muslimer for at være terrorister. Det er det rene racisme,” sagde Gamal Eid til Flemming Rose.

Den marokkanske journalist Ali Anzougla forklarede, at regimet i Marokko havde erklæret, at JP-tegningerne krænkede muslimer verden over og at disse tegninger var en konsekvens af, at der ikke findes nogen restriktioner for pressens muligheder.

”Din såkaldte kamp for ytringsfrihed ved at publicere profettegninger har således begrænset vores frihed til at arbejde som frie og demokratiske journalister i den arabiske verden, ”sagde Ali Anzougla i sin kommentar Flemming Rose.

For to år siden blev Ali Anzougla idømt en fængselsstraf og fik sin avis lukket efter anklager fra staten om, at avisen offentliggjorde en historie, som var krænkende for kongefamilien i Marokko.

Et andet højdepunkt i ugen var ifølge Jacob Mchangama, FriDebat, en diskussionen mellem de mellemøstlige gæster og to repræsentanter for organisationen Hizb-ut-Tahrir i Danmark:
”En af deltagerne fra Mellemøsten fortalte de to repræsentanter, at de kunne takke netop det sekulære demokrati i Danmark for at de overhovedet kunne operere i Danmark.

Mange af vore arabiske gæster blev overraskede over at høre, at Hizb-ut-Tahrir er tilladt i Danmark, fordi organisationen er forbudt i flere arabiske lande. Det var en god illustration af, hvad det betyder at bo i en stat drevet af rettigheder og at de bliver overholdt.”

Hvordan bliver det bedre?

På konferencens sidste dag blev der sat fokus på, hvad kan der gøres for at støtte reformkræfterne i MENA regionen. En del deltagere mente, at den bedste støtte fra Vesten ville være, at de vestlige regeringer indstillede deres støtte til de totalitære regeringer i den arabiske verden.

Hvis Vesten ønsker at hjælpe de arabiske reformkræfter, vil det bedste være, at Vesten stopper den direkte og indirekte støtte til de totalitære regimer i vore lande, sagde Gamal Eid fra Egypten.

Ifølge Gamal har Vestens støtte til disse regeringer to konsekvenser; den ene er, at disse regeringer forfølger islamisterne, som derefter flygter til Vesten og skaber et problem for de vestlige samfund. Den anden er at de totalitære regeringer i Mellemøsten optrapper kampen mod reformkræfter og demokrater, sagde han.

Jacob Mchangama opfordrede til at støtte dissidenterne, som deler synspunkter med os:

De er sårbare, men med vores støtte og ved at skabe international opmærksomhed omkring dem kan vi være med til at værne dem mod overgreb i hjemlandet, sagde Jacob Machangama, som gerne ser at vestlige regeringer – herunder den danske – i højere grad lægger pres på arabiske regimer om at sikre ytringsfriheden.

Rana Sabbagh-Gargour pointerede vigtigheden af at fortsætte dialogen og at sørge for at få forskellige holdninger repræsenteret:

Vi skal ikke kun lytte til de liberale stemmer men også inddrage konservative kræfter i såvel de arabiske som de vestlige samfund, siger hun.

Ytringsfriheden er under pres lige nu og vi er alle tabere. De eneste der vinder er fundamentalister her såvel som i Vesten og regeringer, som ønsker at lukke munden på folk, sagde hun.

De arabiske deltagere i konferensen foreslog desuden, at arabiske civilsamfundsorganisationer (NGOer) fremover overvåger de vestlige donorers aktiviteter og støtte til arabiske NGO’er for at undersøge, om de vestlige donorers støtte går til reelle reformkræfter i regionen.

Arabic Network for Human Rights Information vil udarbejde en plan for at gennemføre forslaget, og IMS har tilbudt at være tovholder på et evt. projekt i denne sammenhæng.

Af Lotte Dahlmann, International Media Support