EMHRN åbner kontor i Tunesien

Arkivbillede

Kontoret vil især vægte at støtte civilsamfundet udenfor hovedstaden Tunis, de unge, ubemidlede og kvinder. Kontoret har også som formål, at følge den overordnede transitionsproces og fremme samarbejde mellem tunesiske, europæiske og arabiske NGOer.

De første aktiviteter vil gå ud på at skabe overblik over de organisationer og grupper, der arbejder med menneskerettighedsrelaterede emner i Tunesien, inklusive de mange, der er opståede efter Ben Alis fald. I den forbindelse vil vi organisere seminarer inde i landet for at støtte civilsamfundet dér, i at få deres behov gjort kendte.

Kontoret har også som mål at organisere jævnlige møder med tunesiske og europæiske/ internationale NGOer for – på uformel måde – at fremme koordinationen mellem disse.

Således følger vi op på de to store seminarer vi afholdt i Tunis i marts om ’transitionsprocessen mod demokrati’ og om ’det tunesiske civilsamfunds behov’ (det skete i samarbejde med FIDH).

Kontoret vil arbejde tæt sammen med EMHRNs tunesiske medlemmer og partnere, og det er tanken, at den skal have midlertidig karakter (hvorfor vi foretrækker at kalde den en ’mission’). Andre organisationer er meget velkomne til at kontakte kontoret og gøre brug af dets informationer og kontakter, eventuelt etablere mere formaliserede samarbejder.

Lederen af kontoret er Ayachi Hammami, en kendt menneskerettighedsadvokat i Tunesien. Han vil blive støttet af Alessandro Storer, der p.t. arbejder for EMHRN i Bruxelles, af en tunesisk informationsmedarbejder, der bl.a. vil udarbejde nyhedsbreve om transitionsprocessen og af en sekretær.

Vi mangler endnu at få den endelige registrering af EMHRN på plads i det tunesiske Udenrigsministerium, at få computere, møbler og telefonlinje sat op, samt de sidste to personer ansat.

Det skulle gerne være gjort indenfor de næste par uger. Så snart vi er 100% på banen får I adresse og telefonnumre. Indtil da er I meget velkomne til at kontakte Marc Schade-Poulsen på EMHRN i København.