”En dag vil jeg sidde i en vigtig position!”

Jordanske Saba’ Al-Khalayleh tror på sine egne evner og insisterer på sin ret til at deltage aktivt i skabelsen af fremtidens Jordan. En af de store oplevelser, der har været med til at motivere hende, var at være valgobservatør.

Det var et afgørende øjeblik for den unge, jordanske Saba’ Al-Khalayleh, da hun rejste sig og bad en af regeringens repræsentanter om at genoptælle valgstemmerne i det seneste lokalvalg i byen Zarqa i Jordan, fordi hun havde opdaget en fejl. Hun tøvede ikke med at leve op til sin forpligtelse som ”lokal” observatør, selvom hendes krav om genoptælling skabte så anspændt en stemning, at optællingslederen sagde: ”Hvis din påstand om fejl viser sig at være forkert, så skal du forlade lokalet!”

Mellemfolkeligt Samvirkes søsterorganisation, ActionAid, arbejder for at udvikle kvindelige og unge lederes evner til at kæmpe for deres rettigheder i lokalsamfundene i den arabiske region. Desuden arbejder organisationen med syriske flygtninge for at sikre at deres behov bliver tilgodeset. Saba’ var en del af projektet Youth Civic Engagement and Political Participation.

“Jeg var sikker på mit mandat. Jeg har fået to dages træning med MS/ActionAid som en del af ’Local Election Observation Project’, og jeg vidste, hvad min opgave var. Vi var blevet sat grundigt ind i forskellige typer overtrædelser og misbrug.”

Saba' Al-Khalayleh

Projektets formål er at støtte op om de unge, som er en af de vigtigste faktorer i social, økonomisk og politisk forandring i Jordan. Det sker blandt andet ved at kigge nærmere på de forhindringer, der ligger i vejen for unges indlemmelse og aktive deltagelse i den politiske sfære. Og det sker ved at give unge en mulighed for at udtrykke deres holdninger og specifikke behov i beslutningsprocesser, politiske programmer og initiativer, og ved at observere decentraliseringsprocessen og valgene i Jordan.

“Jeg var sikker på mit mandat,” sagde 24-årige Saba’. ”Jeg har fået to dages træning med MS/ActionAid som en del af ’Local Election Observation Project’, og jeg vidste, hvad min opgave var. Vi var blevet sat grundigt ind i forskellige typer overtrædelser og misbrug. Det endte med, at jeg fik lov at blive i lokalet, og regeringsrepræsentanten takkede mig foran alle, selvom han tidligere havde sat mig i en meget pinlig situation. Jeg holdt fast ved mit synspunkt, og resultatet var virkelig tilfredsstillende.”

Saba’ beskriver denne oplevelse som et markant og betydningsfuldt øjeblik for hende personligt. Det understregede vigtigheden af hendes rolle som observatør, og det viste, hvor væsentlig god træning og vejledning er for unge, der gerne vil deltage i valgene – ikke kun som vælgere, men også som observatører.

Saba’ hørte om projektet – som hun beskriver som en “fantastisk oplevelse” – igennem ActionAids Youth Council i Zarqa. Hun besluttede sig for at gå ind i projektet, dels fordi hun var nysgerrig efter at vide mere om lokalvalgene, dels på grund af sin entusiasme omkring frivilligt arbejde og dels på grund af sit stærke ønske om positiv forandring i det jordanske samfund.

“Jeg følte virkelig, at jeg spillede en vigtig rolle, og at jeg havde indflydelse. Jeg var respekteret af alle. Jeg mærkede en stor forandring i min personlighed. Jeg blev meget mere selvsikker og parat til at give tydeligt udtryk for mine synspunkter uden at være bange.”

Saba' Al-Khalayleh

Saba’ studerer journalistisk og medier på det private universitet i Zarqa. Hun lærer meget igennem sine studier, men erfaringen med politisk deltagelse via rollen som valgobservatør var anderledes. ”Det var en fantastisk oplevelse,” siger Saba’. ”Jeg følte virkelig, at jeg spillede en vigtig rolle, og at jeg havde indflydelse. Jeg var respekteret af alle. Jeg mærkede en stor forandring i min personlighed. Jeg blev meget mere selvsikker og parat til at give tydeligt udtryk for mine synspunkter uden at være bange.”

Saba’ siger, at hvis hun igen skulle deltage i valgprocessen, ville hun være mere stringent og præcis. ”Mulighederne for politisk deltagelse for unge kvinder i Jordan er praktisk talt ikke-eksisterende,” fortsætter Saba’. ”Det her projekt tilfører kvalitet og mulighed for reelt politisk arbejde og indflydelse. Og det er på grund af projektet, at jeg følte mig langt mere selvsikker som observatør for det lokalvalg, som Jordan gennemførte for første gang.”

“Som unge mænd og kvinder har vi masser af energi at investere i forandringsprocesser, og det bør vi udnytte bedst muligt.”

Saba' Al-Khalayleh

Som en del af projektet inviterer Saba’ nu unge kvinder til at deltage i forskellige politiske aktiviteter – ikke kun sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Det er vigtigt at gøre op med fordommene omkring de unges modvilje mod at deltage i politik og den stædige opfattelse af, at ”politik fører til fængslet”, som hun siger.

“Som unge mænd og kvinder har vi masser af energi at investere i forandringsprocesser, og det bør vi udnytte bedst muligt. Jeg har personligt kæmpet med min families totale afvisning af at deltage i events, initiativer og aktiviteter i lokalsamfundet. Men jeg arbejdede mig forbi den afvisning med kærlighed, dedikation og troen på, hvor vigtig min rolle som en ung kvinde på dette område er. Jeg vil bevise overfor alle, at vi – ungdommen – har en afgørende rolle i samfundet og retten til at bestemme og bidrage til vores samfund.”

Oversat fra engelsk af redaktionen.