Fald i varetægtsfængslinger i Jordan

Bestræbelser på at nedbringe brugen af varetægtsfængsling i Jordan begynder at vise resultater. DIGNITY’s samarbejde med det jordanske justitsministerium om opdateringer til et computersystem anvendt ved de civile domstole er et af de initiativer, som fremhæves.

1253 færre mennesker blev varetægtsfængslet af det jordanske politi i 2015 sammenlignet med 2013. Det er et fald fra 14.655 til 13.402 personer*. Det viser en ny rapport, udarbejdet af den eksterne evaluator Rob Allen. Rapporten gransker udviklingen i brugen af varetægtsfængsling i Jordan og bygger på analyser af skriftligt materiale, statistisk data samt interviews.

Hvis man holder antallet af anholdte, der efter jordansk lov kan varetægtsfængsles, op mod, hvor mange der rent faktisk bliver varetægtsfængslet, så ser man også et tydeligt fald. De tilgængelige tal viser nemlig en reduktion fra 28 procent i 2013 til 17 procent i 2015.

Og faldet i antallet af varetægtsfængslinger er en rigtig god nyhed. En for omfattende brug af varetægtsfængsling var en af de kritiske bemærkninger FNs Komité mod Tortur havde til Jordan ved eksaminationen i 2015. Hvorfor en udbredt brug af varetægtsfængsling er et stort problem, uddyber Elna Søndergaard, program-manager og juridisk rådgiver hos DIGNITY:

”For det første vil varetægtsfængslingen være i strid med det menneskeretslige forbud mod vilkårlig fængsling, hvis den ikke er nødvendig. For det andet kan omfattende anvendelse af varetægtsfængsling øge risikoen for, at de mistænkte bliver udsat for tortur og umenneskelig behandling under fængselsopholdet.”

Systemet lyser rødt

En række initiativer taget med Karama-programmet og EU Justice Project er begyndt at vise positive resultater, konkluderer evalueringsrapporten. Et eksempel er det jordanske justitsministeriums udvikling af en manual til reduktion af varetægtsfængsling med teknisk støtte fra DIGNITY i Karama-programmet. Efterfølgende blev alle offentlige anklagere og dommere i Jordan trænet i manualen.

Varetægtsfængsling henviser generelt til, når en sigtet person fængsles forud for sin retssag. Jordansk lovgivning specificerer ved hvilke forseelser eller forbrydelser denne ’før-fængsling’ kan tages i brug. Lovgivningen kræver også, at der skal være en grund til at varetægtsfængsle. Det kunne eksempelvis være, hvis man er bange for, at den mistænkte vil flygte.

Særligt fremhævet i rapporten er opdateringer i Mizan-computersystemet fokuseret på varetægtsfængslinger og implementeret under Karama-programmet. Mizan er et computersystem, som bruges ved de civile domstole i Jordan til at overvåge retssager og processerne heri: Fra en sag registreres, til dommen fældes, og alle parter informeres om sagens udfald.

Opdateringerne til systemet forhindrer, at der skrives data ind, som strider mod loven. Det kunne for eksempel være, hvis man forsøger at anføre en periode for varetægtsfængsling, som er for lang. En anden funktion er, at en rød markering i systemet viser, når en varetægtsfængsling nærmer sig sin afslutning. Anklageren eller dommeren gøres derved opmærksom på, at han eller hun skal tage stilling til sagen og beslutte, om varetægtsfængslingen skal forlænges.

Både EU’s Justice Project og det DIGNITY-støttede Karama-program har fokus på reduktion af brugen af varetægtsfængslinger i Jordan. Læs mere om DIGNITYs samarbejde med det jordanske justitsministerium i Karama-programmet her. Karama-programmet er finansielt støttet af det danske udenrigsministerium under Det Arabiske Initiativ.

Systemet kræver også, at man giver en begrundelse for varetægtsfængslingen. Det er selvfølgelig kun begrundelser specificeret i loven, som er mulige at angive, og anklageren og dommeren tvinges derfor endnu engang til at overveje, om den mistænkte bør fængsles.

Svære sager ved Sikkerhedsdomstolen

I perioden 2013-2015 er der dog ikke sket en reduktion af sager, som falder ind under Sikkerhedsdomstolen. Her er noget andet på spil, forklarer Elna Søndergaard:

”Terror- og narkotika-sagerne hører under et særligt retssystem. De almindelige anklagere og dommere er ikke involveret i disse sager, som bliver efterforsket og ført ved Sikkerhedsdomstolen. Ved Sikkerhedsdomstolen er anklagerne og to ud af tre dommere fra politiet. Vi håber på i vores fremtidige arbejde i Jordan at begynde et samarbejde omkring Sikkerhedsdomstolen og hermed bidrage til disse anklageres og dommeres øgede kendskab til internationale standarder.”

* Tallene inkluderer ikke sager under Sikkerhedsdomstolen.