Foreningsfrihed, flygtninge og regionale konferencer

Arkivbillede

Det er blandt emnerne på en række konferencer og møder som Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) står bag.

Tunesien

For de, der er interesserede i at følge udviklingen i Tunesien på tæt hold, udgiver EMHRN en daglig nyhedsbulletin som, på overskuelig vis, refererer, hvad der bliver skrevet i den tunesiske presse om menneskerettigheder og demokrati. Se

Foreningsfrihed i Algeriet

EMHRN samlede sidst i november 30 menneskerettighedsforkæmpere fra Algeriet og Europa for at diskutere situationen i Algeriet og hvordan civilsamfundet bedre kan arbejde sammen. Deltagerne udtrykte deres bekymring over nye lovtiltag, der yderligere vil begrænse foreningsfrihed, pressefrihed , kvinders politiske deltagelse, og de politiske partiers frihed. De lagde vægt på nødvendigheden af at arbejde for at ændre disse love.

Man blev også enige om behovet for at øge viden og bevidsthed om menneskerettighedssituation i Algeriet både nationalt og internationalt (og især i Spanien, Frankrig og Italien) ved mere koordineret og bedre fortalervirksomhed (og træning i fortalervirksomhed).

EMHRN er meget bekymret over vedtagelsen af en ny foreningslov i Algeriet, som begrænser foreningsfriheden yderligere. EMHRN er i gang med en rapport om foreningsfriheden efter ophævelsen af undtagelsestilstanden, som lanceres på et-årsdagen for ophævelsen, 23 februar. EMHRNs arbejdsgruppe om foreningsfrihed mødes i Tunesien 20-21 januar.

Syrien

EMHRN holdt – også i november – et møde i Paris med 20 syriske menneskerettighedsforkæmpere fra Syrien og Europa for at diskutere prioriter i forhold til at støtte menneskerettighedsgrupper i Syrien på kort sigt. Deltagerne var stærkt bekymrede for menneskerettighedsovergrebene, den forværrede humanitære krise i landet, flygtningenes situation in nabolandene (især Tyrkiet og Libanon).

Det blev besluttet at oprette en arbejdsgruppe om Syrien for at gøre en koordineret indsats omkring at forbedre dokumentationen om menneskerettighedsovertrædelserne, kæmpe mod retsløshed og forberede transitionen i landet.

EMHRN sendte en mission til de flygtningelejrene ved grænsen mellem Syrien og Tyrkiet i August i år. Se

Menneskerettighedsuddannelse

FN’s Generalforsamling har lige vedtaget en Deklaration om Menneskerettighedsuddannelse og Træning, som fastlægger nogle minimumskrav, som stater skal leve op til i forhold til menneskerettighedsuddannelse. EMHRN opfordrer medlemmer og stater til at implementere deklarationen.

EMHRN arbejdsgruppe om menneskerettighedsuddannelse mødes i Tunesien 7-8 januar 2012 for at planlægge aktiviteter for 2012.

Migration, asyl og flygtninge

EMHRN afholdt et seminar i Zarzis, i Sydtunesien om migration med deltagelse af omkring 50 repræsentanter for migrations og menneskerettighedsorganisationer, advokater og familier til ’harraga’ (folk, der krydser Middelhavet i små både), og lokale Tunesere, der hjalp og hjælper Libyere, der kom til Tunesien.

EMHRNs migrationsarbejdsgruppe deltog også, og der blev udvekslet erfaringer både mht hvordan man opbygger en organisation, der arbejder med migration, flygtninge og asyl, hvordan man laver fortalervirksomhed overfor regeringerne og kommer med input til debatten i og med medierne – og hvilken slags træning, der er ønsket for at opbygge organisationerne kapacitet til at håndtere disse spørgsmål.

Effekten af EU’s migrationspolitikker blev også bragt op – og det blev diskuteret, hvordan civilsamfundet på begge sider af Middelhavet kan arbejde sammen for at styrke respekten for flygtninges og migranters rettigheder. Medlemmer af arbejdsgruppen besøgte også Choucha-flygtningelejren, der huser mere end 3000 flygtninge.

Køn og kvinderettigheder

EMHRNs ligestillings- og kvinderettigheds-arbejdsgruppe afholder 8.-9. december arbejdsgruppemøde i Tunesien.

Her vil de bl.a. diskutere, hvordan man kan fastholde og promovere kvinders rettigheder i de transitions-processer, der foregår i regionen.

Det kommer en rapport i 2012, som består af landerapporter om Tunesien, Egypten, Marokko, Jordan, palæstinensiske kvinder, og måske Libyen – og en rapport om EU’s politikker i forhold til at promovere kvinders rettigheder i regionen. Desuden er gruppen i gang med en medie guide omkring rapportering om kvinders rettigheder i regionen.

Retsvæsen

EMHRN planlægger en konference om reforminitiativer indenfor justitsvæsenet i den arabiske verden, som skal afholdes i Marokko i februar.

Korte baggrundsrapporter om reform initiativerne/situationen og aktørerne i Libyen, Algeriet, Egypten, Tunesien, Marokko, Jordan, Palæstina, Syrien og Libanon vil blive skrevet af forskere fra regionen og danne grundlag for diskussionerne om, hvordan civilsamfundet kan støtte op om reformprocesserne og dets aktører.