IMR skal rådgive Tunesiens ministerium for menneskerettigheder

En ny samarbejdsaftale er kommet i hus efter den tunesiske minister for reform, Kamel Jendoubi, for nyligt besøgte Institut for Menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) skal hjælpe det nye demokrati i Tunesien i den fortsatte kamp for et mere frit og lige samfund. Den nye samarbejdsaftale betyder helt konkret, at IMR skal rådgive minister for relationer med de grundlovsmæssige instanser, civil samfund og menneskerettigheder, Kamel Jendoubi, og hans stab i arbejdet med at få vedtaget en ny lov for landets grundlovsmæssige instans for menneskerettigheder. Denne instans svarer til det nationale Institut for Menneskerettigheder.

“Institut for Menneskerettigheder er en interessant partner, fordi det netop er en lignende instans vi skal skabe i Tunesien.” Kamel Jendoubi, minister for relationer med de grundlovsmæssige instanser, civil samfund og menneskerettigheder

Reformarbejdet i Tunesien har været i gang siden parlamentsvalget i 2014, og der er stadig mange love, som ikke passer til den nye virkelighed. Landet har i forvejen en instans for menneskerettigheder, men den hviler på en lov, som blev skabt under Tunesiens forhenværende præsident Zine El Abidine Ben Ali, og er ikke helt i overensstemmelse med Paris Principperne, som er FN’s retningslinjer for nationale menneskerettighedsinstitutter. Derfor skal den skrives om.

I den forbindelse er IMR en oplagt samarbejdspartner, siger Kamel Jendoubi: Institut for Menneskerettigheder er en interessant partner, fordi det netop er en lignende instans vi skal skabe i Tunesien. I den forbindelse har instituttet både en masse viden vi kan bruge, men også helt praktiske erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke virker”.

Og interessen er gensidig: ”Vi ser frem til at kunne øge kompetencerne på området i et så nyt demokrati, og derigennem forhåbentligt kunne medvirke til at skabe fundamentet for et samfund baseret på retssikkerhed, menneskerettigheder, frihed og retfærdighed,” siger Souad Bourrid, som er projektleder for samarbejdet med Tunesien.

Tunesien som rollemodel

Kamel Jendoubi blev udnævnt til minister i januar 2016, og det er hans opgave at sørge for oprettelsen og stabiliteten af 5 grundlovsmæssige instanser, at udarbejde en strategi for det civile samfunds kontakt med disse instanser og sørge for at landet overholder sine internationale forpligtelser i forhold til menneskerettighederne.

“Menneskerettighederne er allerede en del af grundloven i Tunesien, og vi har en lang tradition for at arbejde for et mere frit og lige samfund.” Kamel Jendoubi, minister for relationer med de grundlovsmæssige instanser, civil samfund og menneskerettigheder

De fem instanser tæller en valgkommission, et pressenævn, en instans for menneskerettigheder, en instans for bæredygtig udvikling og en instans for anti-korruption.

Kamel Jendoubi ser det, som en opgave der går godt i tråd med landets historie.

”Menneskerettighederne er allerede en del af grundloven i Tunesien, og vi har en lang tradition for at arbejde for et mere frit og lige samfund. Eksempelvis fik kvinder stemmeret i Tunesien før de fik det i Frankrig, og kvinder fik ret til fri abort i Tunesien på samme tid som i Danmark. Så jeg mener ikke, at den udvikling vi ser lige nu i Tunesien er så overraskende.”

Og det er noget af en bedrift at holde linjen, når man er omgivet af store lande, der ikke går ind for de samme værdier, mener Kamel Jendoubi: ”Der har internationalt bredt sig to idéer: At islam og demokrati er uforeneligt, og at menneskerettighederne står i vejen for at bekæmpe terror. I den forbindelse er Tunesien en rollemodel og et eksempel på, at man godt kan være muslim og demokrat samtidig, og at man kan bekæmpe terror med menneskerettighederne.”

“Vi håber på, at resultaterne i Tunesien netop kan skabe en spill-over effekt til lande som Libyen og Egypten.” Souad Bourrid,projektleder, IMR

Netop derfor er Tunesien også en meget interessant samarbejdspartner for Institut for Menneskerettigheder, siger projektleder Souad Bourrid.

”Vi håber på, at resultaterne i Tunesien netop kan skabe en spill-over effekt til lande som Libyen og Egypten, hvor vi også har aktiviteter. Derfor er det vigtigt at holde gang i den gode udvikling i Tunesien.”

Men selvom Tunesien bliver fremhævet som en solstrålehistorie, så er landet stadig langt fra målet, siger Kamel Jendoubi: ”Noget af det vi har problemer med er modstanden mod den individuelle frihed. Der er en stærk konsensus i landet omkring de kollektive friheder, men der findes stadig kræfter i Tunesien, som vil begrænse individets frihed.”

Og derfor bør arbejdet i Tunesien intensiveres i årene der kommer. “Vi håber på at kunne åbne et lokalt kontor i Tunis i år. Det ville betyde, at vi kunne være til stede på en daglig basis, og dermed kan reagere hurtigere og mere effektivt samt arbejde endnu tættere med vores partnere,” siger Souad Bourrid.

Læs mere på IMR’s hjemmeside