International psykiatripris uddelt i København

Arkivbillede

Prisen, der blev indstiftet i 2008 og uddeles hvert andet år, gives til en person i påskønnelse af initiativer til fremme af human værdighed og rettigheder for de, der har en psykisk lidelse.

Lægen Eyad El Sarraj stiftede i 1992 Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), der siden 1994 med støtte fra Danida har samarbejdet med Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

Juan José López Ibor er blandt pionerne i det 20. århundredes psykiatri og tidligere præsident for World Psychiatric Association (WPA) samt en af stifterne af Collegium Internationale Neuro- Psychopharmacologicum (CINP), som 6 -10. juni holder verdenskongres i Hong Kong, hvor prisen vil blive overrakt til Eyad El Sarraj, hvis han ellers kan få tilladelse af Israel til at rejse ud fra Gaza.

Israels mangeårige blokade af Gaza betyder ikke alene, at det er svært for bl.a. akademikere – som f.eks. Eyad El Sarraj – at komme ud og ind af Gaza, men især, at den palæstinensiske befolkning i området, ifølge internationale humanitære organisationer, fortsat mangler basale fødevarer, medicin og byggematerialer til genopbygning efter Israels krig mod Gaza i januar 2009.