Jordansk skadestue får dansk hjælp til at spotte torturofre

Fængselsmur
Foto: Dignity

Det er første gang, Dignity får direkte adgang til denne vigtige gruppe af sundhedspersonale. Håbet er, at resultaterne fra lægernes undersøgelser af patienter, der har været udsat for tortur, vil kunne indgå som bevismateriale i retssager mod torturbødler. Sådanne retssager er nemlig indtil videre yderst sjældne i Jordan.

“Vi ved, at antallet af torturofre, der forsøger at rejse en sag mod myndighederne, er forsvindende lille. Det er hér, vi håber at være med til at gøre en forskel. Hvis mennesker, der har været udsat for tortur skal have en chance for at komme videre med deres sag, skal der laves ordentlig lægelig dokumentation af deres skader,” forklarer Jens Modvig, programmanager hos Dignity.

Læger er ikke opmærksomme på forpligtelser

Selvom det er svært at sætte præcise tal på, så fortæller både samarbejdspartnere i Jordan og flere menneskerettighedsrapporter, at tortur er udbredt i Jordan. Skadestuelægerne er vigtige i dokumentationen af tortur, fordi der er sandsynlighed for, at de kommer i kontakt med torturofre.

Ifølge den jordanske partnerorganisation Mizan Law Group, der yder gratis retshjælp til torturofre, er der en generel mangel på viden blandt landets læger om, hvordan man genkender og dokumenterer torturskader.  Og der mangler bevidsthed om det faktum, at læger ifølge gældende internationale standarder er forpligtet til at dokumentere og rapportere tortursager. Det er baggrunden for, at Mizan Law Group og DIGNITY i samarbejde med direktøren for Jordans nationale retsmedicinske institut, Dr Qais Aqsus, har indledt en længerevarende indsats for at imødekomme problemet,

“Dels er der mangel på de lægelige færdigheder, der skal til for at dokumentere tortur, dels er mange læger i et land som Jordan simpelthen ikke opmærksomme på deres forpligtelser, når det kommer til patienter, der har været udsat for tortur”, forklarer Jens Modvig.

Sundhedsministeren bakker op

Projektet er godkendt og tilladt af den jordanske sundhedsminister. Han har godkendt projektet og tilladt, at lægernes sætter tid af til det, og han mødte personligt frem til åbningssessionen og viste dermed sit opbakning.

“Jeg synes, det er et meget positivt tegn fra de jordanske myndigheders side, at man er indstillet på at arbejde for at komme torturproblemet til livs. Der er selvsagt lang vej endnu, men det er et vigtigt skridt på vejen,” siger Jens Modvig.

Dignity og Mizan planlægger allerede nu et opfølgende træningsforløb i september.

Sideløbende hermed er det aftalt, at Dignity skal bidrage med ekspertise til udviklingen af et sæt officielle retningslinjer for, hvordan landets læger skal håndtere tortursager. På længere sigt er det planen at udbrede projektet til andre sygehuse og distrikter i Jordan. Håbet er at gøre torturdokumentation til en fast del af den jordanske lægeuddannelses pensum.