København vært for stort dialogmøde om menneskerettigheder

مدير البرنامج الأستاذ مؤيد مهيار

De skal deltage i det ottende årlig dialogmøde i The Arab-European Human Rights Dialogue (AEHRD).

Dansk Institut for Menneskerettigheder er  vært for årsmødet, som vil diskutere principperne om uafhængighed og ansvarlighed, som ligger i hjertet af nationale menneskerettigheder institutioner, samt mulighederne for at styrke det euro-arabiske partnerskab på dette område.

“Formålet med mødet i år er at bygge videre på de gode resultater, som vi har opnået i de sidste syv år. Vi har siden lanceringen af ​​programmet i 2006 oprettet et permanent forum for dialog og udveksling af erfaringer på menneskerettigheds området blandt de arabiske og europæiske institutioner. Formålet er at fremme og beskytte menneskerettigheds principperne. I den proces har flere institutioner tilsluttet sig til Paris principperne,” siger Mu’ayyad Mehyar, projektleder for AEHRD og MENA rådgiverpå det danske institut for menneskerettigheder.

“Vi forventer, at mødet i  København vil være med til at styrke bevidstheden om de to principper og give de arabiske institutioner de nødvendige værktøjer til at opnå dem.  Da disse principper er centrale i de politiske omvæltninger, som flere arabiske lande oplever i denne tid,” tilføjer han.

Mehyar påpeger, at de tidligere dialogmøder har mundet i en række anbefalinger, som har styrket de nationale institutioners kamp for mere gennemsigtig og stærk lovgivning på dette område.

Debatten blev mere frie i de sidste to år

Flere af de arabiske delegationer vist en stærk vilje til at drøfte de store udfordringer, de har og det er glædeligt, Mu’ayyad Mehyar

På de sidste to møder har debatten været meget åben og de arabiske deltagere har været meget aktive, noget som Mehyar er sikker på også vil være tilfældet i år:

” I modsætning til, hvad vi har set før 2011, så har flere af de arabiske delegationer vist en stærk vilje til at drøfte de store udfordringer, de har, og det er glædeligt. Tidligere var de meget tilbageholdende og snakkede kun om de påståede fremgange.”

(AHERD) er støttet af Det Arabiske Initiativ og fungerer som et netværk med 21 medlemmer, heraf er 14  fuldgyldige medlemmer, og de resterende syv har status som observatører.

Mødet finder sted på Axelborg i København og deltagerne kommer fra Egypten, Tunesien, Marokko, Mauretanien, Algeriet, Yemen, Qatar, Bahrain, Palæstina, Libyen, Grækenland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark.