Traumebehandling hjælper egyptiske torturofre videre

DIGNITYs partnerorganisation i Egypten behandler mennesker for torturtraumer. De bruger metoden Narrative Exposure Therapy, som hjælper ofrene med at huske fortiden for at kunne give slip på den.

I et lille sparsomt møbleret lokale i Kairo sidder en mand og anstrenger sig for at fortælle sin historie og beskrive effekten af det behandlingsforløb, han har været igennem.

“Da jeg startede i terapi, havde jeg svært ved at huske, hvad det var, der var sket dengang. Jeg havde kun slørede minder om torturen. Jeg var konstant nervøs og kunne ikke sove uden at have mareridt. I dag lider jeg af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), men terapiforløbet har hjulpet mig videre med livet. I dag er jeg i stand til at huske, hvad der skete. Jeg forstår, at tiden med torturen er slut nu, og jeg får ikke angstanfald længere,” siger han med let rystende stemme, mens han gnider sig nervøst i hænderne. Det er trods alt stadig svært at tale åbent om torturen, forklarer han.

Når en patient starter NET-behandlingen, kan han eller hun næsten aldrig fortælle, hvad der er sket, fordi hjernen simpelthen ikke vil huske det. Sammen med patienten bygger vi minderne op igen Dr Mustafa Hani. behandler, El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence

Han er 29 år og vil ikke have sit navn nævnt på grund af frygt for sin sikkerhed. Han er blevet systematisk tortureret gennem otte måneder, indtil han til sidst flygtede fra fængslet. Nu sidder han i trygge rammer på lægen Mustafa Hanis kontor og fortæller om sit terapiforløb.  Vi er ikke langt fra Tahrir-pladsen. Larmen fra den buldrende trafik og de højrøstede grønthandlere nede på gaden trænger nemt igennem de tynde ruder og står i tydelig kontrast til den skrøbelige person, som sidder og kæmper med at fortælle sin historie. På samme måde som hans to meter høje statur, de store maskuline hænder og hans brede skuldre står i tydelig kontrast til hans nervøse rystende stemmeføring og undvigende blik.

Vi rekonstruerer minderne
Doktor Mustafa Hani arbejder med behandlingsformen Narrative Exposure Therapy (NET). Han er behandler for organisationen El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence, som er en af DIGNITYs partnerorganisationer i Egypten. DIGNITY og El Nadeem Center samarbejder blandt andet om at videreudvikle NET-terapien.

Meget forenklet handler denne behandlingsform om, at man i stedet for at behandle med medicin, som de mest belastede torturofre ikke reagerer på, i stedet forsøger at behandle patienter med PTSD ved at rekonstruere minderne og berøre de betændte erindringer om vold og tortur. PTSD har den effekt, at hjernen ufrivilligt sletter de dele af hukommelsen, som den ikke bryder sig om. Men når patienten derefter oplever noget, som minder vedkommende om de traumatiske oplevelser, kan han/hun opleve flashbacks og bliver kastet tilbage til episoderne og få angstanfald.

Jeg er begyndt at sove mere roligt, og jeg kan færdes i gaderne igen uden at opleve flashbacks og genopleve torturen torturoffer under NET-behandling i Kairo

“Når en patient starter NET-behandlingen, kan han eller hun næsten aldrig fortælle, hvad der er sket, fordi hjernen simpelthen ikke vil huske det. Sammen med patienten bygger vi minderne op igen. Vi laver nogle stikord, som repræsenterer fem gode episoder og fem dårlige episoder fra torturforløbet. Derefter lægger vi en lang snor ud på gulvet. Langs snoren lægger vi fem blomster for de gode oplevelser og fem sten, som symboliserer de dårlige oplevelser,” illustrerer doktoren.

Jeg blev slået i hovedet, indtil kraniet flækkede
Ved at bruge blomster og sten sammen med stikord arbejder patient og behandler sig ned langs snoren og på den måde gennem minderne. Den 29-årige mand er halvvejs i behandlingsforløbet. Hans udseende vidner om den tortur, han er blevet udsat for. Hans ansigt er fyldt med ar, og han har brandmærker på hænderne. Han tager kasketten af for at vise mig et 15 centimeter langt ar, som deler hans hårvækst midt på hovedet.

“Fangevogteren slog mig utallige gange i hovedet med bagenden af hans pistol, indtil jeg fik kraniebrud og besvimede,” fortæller han.

Tårerne begynder at trille ned over hans kinder, da han fortæller, at hans kone og hans to børn var nødt til at flygte ud af landet, fordi de blev forfulgt af politiet, efter at han var blevet fængslet.

“Jeg ved ikke, hvor de er, og jeg har ikke hørt fra dem siden. Så jeg aner ikke, om de er i live,” får han fremstammet, mens doktor Hani finder et lommetørklæde til ham.

Frygten forsvinder langsomt
Det er seks måneder siden, at den 29-årige mand startede behandlingen for hans psykiske lidelser. Han var utryg ved at gå på gaden, og han slappede aldrig af i sine tanker på grund af frygten for at genopleve de grusomme minder. Halvvejs gennem behandlingen oplever han nu effekten af psykoterapien og føler sig generelt mere tryg og afslappet.

Det er vigtigt at være i stand til at arbejde med fortiden, for den vil altid være der. Den kan vi ikke fjerne med medicin Dr. Mustafa Hani

“Jeg er begyndt at sove mere roligt, og jeg kan færdes i gaderne igen uden at opleve flashbacks og genopleve torturen. Det er stadig svært, men det bliver bedre og bedre for hver dag, der går,” smiler han, imens han kaster et blik ud imod Kairos kaotiske gader gennem de støvede vinduer.

Resultaterne med NET er overbevisende
“Vi har rigtig gode erfaringer med NET-behandlingen. Jeg vil sige, at det hjælper majoriteten af ofrene med at få livskvaliteten tilbage. Men for nogles vedkommende er skaderne desværre uoprettelige,” siger Mustafa Hani.

Personalet hos El Nadeem Center er så tilfredse med resultaterne af NET, at de er begyndt at bruge behandlingsformen på patienter, som er modtagelige overfor medicinsk behandling.

“Effekten af NET-behandling tager tid, men til gengæld er den mere langsigtet end medicinsk behandling. Vi gør patienterne i stand til selv at berøre de svære oplevelser i deres fortid og på den måde arbejde konstruktivt med de mentale ar. Det er vigtigt at være i stand til at arbejde med fortiden, for den vil altid være der. Den kan vi ikke fjerne med medicin,” understreger Mustafa Hani.

Fra 1. december 2011 begyndte DIGNITY arbejdet med at forebygge tortur og rehabilitere torturofre i de tre nordafrikanske lande Libyen, Tunesien og Egypten.

Programmet, som er støttet af Det Arabiske Initiativ, har fået det engelske navn Freedom from Torture: Remedying Past Torture and Preventing Future Torture in North Africa