Nyt fra EUROMED-netværket

Arkivbillede

Officiel åbning af EMHRN’s kontor i Jordan

EMHRN holder bestyrelsesmøde i Amman 18-21. juni og fejrer i denne forbindelse søndag eftermiddag åbningen af EMHRN’s kontor i Jordan.

Foreningsfrihed

EMHRN følger med bekymring den ægyptiske regerings formodede forberedelse af en ny foreningslov. I forbindelse med EU-Ægypten Associeringsrådsmødet 27. april henviste EMHRN til anbefalingerne i sin seneste årsrapport om foreningsfrihed, se:

Migration, asyl og flygtninge

EMHRN’s koordinator for migration, asyl og flygtninge, Chadi Sidhom, forlader os her i juni og EMHRN er i gang med at finde en afløser. Imellemtiden varetages koordineringen af projektet af Rim Hajji. For mere information on EMHRN’s arbejde på dette område se: euromed-migrasyl.blogspot.com eller kontakt Rim

Køn og kvinderettigheder

EMHRN forbereder en diskussion på bestyrelsesniveau af et kønligestillings policy paper og en work plan, forberedt af EMHRN’s køn og kvindearbejdsgruppe. For flere informationer, kontakt Lina Qurah

Retsvæsen

EMHRN forbereder to rapporter om justitsvæseners uafhængighed og upartiskhed i henholdvis Ægypten og Algeriet, som vil blive udgivet i løbet af 2010. For flere informationer, kontakt Nancy Demichele

Palæstina, Israel og Palæstinenserne

EMHRN har udgivet en pressemeddelelse, der fordømmer Israels angreb på nødhjælps-flåden udenfor Gaza. Den kan læses her.

Fra 18.-21. juni besøger EU’s Political and Security Committee, bestående af ambassadører fra de 27 EU medlemslande, Israel og de besatte palæstinensiske områder. Dette besøg er en mulighed for NGOer at tale for, at deres respektive ambassadører også besøger Gaza og mødes med israelske og palæstinensiske menneskerettighedsforekæmpere.

Fra 7.-9. maj holdt EMHRN’s arbejdsgruppe om Palæstina, Israel og palæstinensere deres halvårlige møde, denne gang i Rom. De evaluerede de sidste to års arbejde og besluttede fælles prioriteter, såsom opfølgning på Goldstone-rapporten; de øgede angreb på israelske og palæstinensiske menneskerettighedsforekæmpere og den fortsatte blokade af Gaza.

Arbejdsgruppen vil i fremtiden også samarbejde mere med NGO’ere i de europæiske lande for at styrke deres fortalervirksomhed i EU’s medlemslande.

For flere informationer, kontakt Nathalie Stanus