Nyt fra Euromed-Netværket

Arkivbillede

Syrien

Haytham Maleh har lige fejret sin 80 års fødselsdag i fængsel, efter at han den 5. juli 2010 blev idømt 3 års fængsel for sit menneskerettighedsarbejde i Syrien – se pressemeddelelsen. Han blev dømt efter, at en anden prominent syrisk menneskerettighedsforkæmper og modtager af en menneskerettighedspris, Mohannand El Hassani, også blev dømt i juni.

Begge blev dømt af en militærdomstol for at ’sprede overdrevne nyheder der svækker de nationale følelser’- se pressemeddelelsen. For mere information, kontakt EMHRN’s solidaritetskoordinator, Mathieu Rotier

Algeriet

Familier til forsvundne i Algeriet har siden 1998 hver onsdag samlet sig foran den statslige menneskerettighedsinstitution for at protestere mod manglen på oplysninger om deres familiemedlemmer, for at få sandheden om deres skæbne og bede om at retfærdigheden sker fyldest.

De sidste to uger har politiet med afspærringer og vold spredt gruppen og forhindret dem i at samles, se pressemeddelelsen. Det sker i forlængelse af et totalt forbud mod demonstrationer og det sidste års næste totale forbud mod offentlige møder, der er kritiske overfor styret.

Tunesien

Den tunesiske regering har i juni 2010 ændret straffeloven, så tunesere, der kontakter repræsentanter for udenlandske institutioner ’med henblik på at skade Tunesiens økonomiske sikkerhed’ nu risikerer fængselsstraffe på 5-20 år.

Ifølge udtalelser af repræsentanter for den tunesiske regering, sigter lovændringerne specifikt på at ramme det arbejde, tunesiske menneskerettighedsaktivister gør i EU for at få EU til at stille større krav til Tunesien på menneskerettighedsområdet, efter at Tunesien i foråret ytrede ønsker om et tættere samarbejde med EU (se pressemeddelelsen). EMHRN forbereder en rapport om EU-Tunesien relationer, som udgives til september.

Menneskerettighedsuddannelse

EMHRN har ansat Salma Anwar som menneskerettighedsuddannelses-koordinator på vores kontor i Cairo fra oktober. Herfra kommer hun til at koordinere vores regionale menneskerettighedsuddannelsesprojekt.

Foreningsfrihed

EMHRN udgiver et nyhedsbrev om foreningsfrihed i EuroMed regionen. Se den nye hjemmeside for sidste nummer: FOA hjemmeside.

Migration, asyl og flygtninge

EMHRN’s har netop udgivet det seneste nyhedsbrev om migration, asyl og flygtninge i Euro-med regionen, se det nye nyhedsbrev på euromed-migrasyl.blogspot.com

EMHRN afholder 8. – 10. september et seminar i Paris hvor vores nye rapport om flygtninge og migranter i Maghreb (Marokko, Algeriet, Tunesien og Libyen) bliver præsenteret. Rapporten er en kritisk gennemgang a lovgivningen på området i de fire lande, af migranter og flygtninges situation og beskriver også de institutioner og NGOer der arbejder med flygtninge og migranter. For mere information, kontakt Rim

Køn og kvinderettigheder

EMHRN arbejdsgruppe om køn og kvinderettigheder mødes i Jordan 30.9 – 3.10 bl.a. for at deltage i et træningskursus om gendermainstreaming. EMHRN nu udgivet sin Gender Mainstreaming Reference Kit på fransk. For flere informationer, kontakt Lina Qurah.

Retsvæsen

EMHRN afholdt et møde i Algeriet, hvor advokater og dommere diskuterede EMHRNs rapport om justitsvæsenets uafhængighed i Algeriet. Rapporten er ved at gennemgå den sidste redigering og oversættelse til arabisk og engelsk før den er at finde elektronisk på EMHRNs hjemmeside.

25. – 26. september afholdes et seminar med omkring 100 deltagere for at diskutere EMHRNs rapport om justitssystemets uafhængighed i Egypten. For flere informationer, kontakt Nancy Demichele