Foto: dapp.dk

Nyuddannede jordanske dommere trænes i menneskerettighederne

I løbet af 2019 trænes mere end 75 jordanske dommere i at inkludere menneskerettighederne i deres arbejde. Projektet er nu halvvejs og det har allerede kastet konkrete resultater af sig.

Akkurat som de jordanske dommere har færdiggjort deres uddannelse, sætter Institut for Menneskerettigheder dem tilbage på skolebænken.

I samarbejde med søsterorganisationen i Jordan, The National Centre for Human Rights, har de sat sig for at træne nyuddannede dommere i det omfattende curriculum af menneskerettighedskonventioner og -protokoller som Jordan er tilsluttet.

”Vi efteruddanner junior-dommere, da menneskerettigheder ikke er en integreret del af dommeruddannelsen i Jordan,” siger Osama Moftah som er projektleder for Institut for Menneskerettigheder.

“Formålet med træningen er, at få dommerne til at orientere sig imod de menneskerettighedsforpligtelser, som Jordan har og bruge dem aktivt i deres arbejde.”

Osama Moftah
Projektleder, Institut for Menneskerettigheder

Undervisning sætter menneskerettigheder på skemaet

Hver træning forløber over en weekend og består blandt andet af introduktion til de ni menneskerettighedskonventioner.

Undervisningen er en blanding af præsentationer og øvelser, hvor dommerne får fremlagt forskellige sager og derefter vurdere relevansen af konventionerne.

Foto: dapp.dk

I løbet af 2019 vil ca. 75 dommere blive trænet i at inkludere menneskerettighederne i deres arbejde.

”Vi har fået lavet et studie af, hvor meget viden om og uddannelse der er i menneskerettigheder ved de jordanske domstole, samt hvor aktivt menneskerettigheder bruges i forbindelse med domsafsigelser,” fortæller Osama Moftah.

”Vi kunne se, at menneskerettighederne ikke var refereret i nogen af dommene under de jordanske domstole, så formålet med træningen er, at få dommerne til at orientere sig mod de menneskerettighedsforpligtelser, som Jordan har og bruge dem aktivt i deres arbejde,” siger Osama Moftah.

Her ses de knap 30 dommere, der i april blev trænet i menneskerettighedskonventioner i Jordan. Foto: dapp.dk

Institut for Menneskerettigheder har allerede kunnet konstatere en virkning, da to dommere har meddelt, at de har inddraget menneskerettighedskonventionerne i beslutningsgrundlaget for domme, efter de deltog i træningen.

”På lang sigt ønsker vi, at dommere selv refererer til menneskerettighedsforpligtelserne, og at de bliver en aktiv del af vurderingen i retssager i Jordan, når menneskerettighedsspørgsmål er relevante,siger Osama Moftah.

Foto: dapp.dk