RCTs Karama-program får ny bevilling

Foto: Anders Bernhoft, DIGNITY

Karama betyder ’værdighed’ på arabisk, og programmet koordineres af Rehabiliterings-og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

Programmet blev evalueret i sommeren 2010, og en ny fase er nu formuleret. Mens første fase satsede på at opbygge tætte samarbejdsrelationer mellem danske og jordanske myndigheder, skal der nu arbejdes mere i dybden fagligt.

Inden for politisamarbejdet er det målet at få indført et opdateret pensum i efterforskningsmetoder, som en gruppe af trænere vil være i stand til at formidle.

Samme mål er sat for Kriminalforsorgens arbejde, hvor der nu er god kontakt mellem det danske og helt nye jordanske uddannelsescenter for fængselsbetjente.

For anklagerne er målet at opbygge en praksis omkring begrænsningen af varetægtsfængsling og at aktivere anklagernes mandat til at begrænse tortur.

Udover at koordinere Karama-programmet, har RCT også en rolle som faglig sparringspartner bl.a. for det nye Nationale – Uafhængige – Fængselstilsyn, der tæller repræsentanter fra civilsamfundet og det nationale menneskerettighedscenter.

Målene for Karama II er her bl.a. at få mekanismen med tilsyn gjort permanent dels via Jordans ratificering af Tillægsprotokollen til FNs Torturkonvention, og dels ved at sikre finansieringen til arbejdet. Med civilsamfundet skal der også arbejdes på at få indført en ny opdateret lov mod tortur.


For mere information om evalueringen af Karama-Programmet: Kontakt Søs Nissen