Reform af strafferetssystemet i Yemen på vej

Arkivbillede

Reformerne skal ændre de yemenitiske love og regulativer og ikke mindst de institutioner, fx fængsler, politi og anklagemyndigheden, der tilsammen er med til at sikre et retfærdigt strafferetssystem.

Den ambitiøse plan blev præsenteret for under en national konference d. 26-27. juni i Yemens hovedstad Sana’a. Her gjorde landets vicepræsident, Abduh Raboh Mansor, det således klart, at ambitionen er at strafferetssystemet i Yemen fremover skal harmonere med de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som landet har tilsluttet sig.

Forberedelser til retslige reformer er et omfattende og krævende arbejde. I Yemen har man besluttet at benytte en metode, som den danske partner, Institut for Menneskerettigheder, kalder ”dialoger baseret på kendsgerninger”.

I sin enkelthed betyder det, at man først indsamler faktuel viden og kendsgerninger, der belyser problemerne i lovgivning og praksis. Siden præsenteres analyser og konklusioner i brede høringer – dialoger – hvor interessenter på alle niveauer deltager, diskuterer og sammen vedtager anbefalinger til løsninger.

Der er allerede gjort et solidt forarbejde, som startede i 2007 med det yemenitiske menneskerettighedsministerium ved roret. Det endelige reformprogram forventes at ligge klar til at blive gennemført i slutningen af i år eller i begyndelsen af næste år.

Konferencen i Yemen var den anden af slagsen om reformen af landets strafferetslige system. Den blev i denne omgang et endnu større tilløbsstykke, idet omkring et tusinde deltog i åbningen af konferencen søndag d. 27. juni, herunder 8 ministre og adskillige viceministre, medlemmer af parlamentet og ambassadører.

Blandt de omkring fire hundrede inviterede konferencedeltagere var repræsentanter fra regeringen, forvaltningen, civilsamfundet og medierne.

For flere informationer om det arbejde, Dansk Institut for Menneskerettigheder udfører i Yemen, kontakt venligst Lis Dhundale