Røde Kors starter nyt regionalt program

Foto: Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors har i marts 2013 i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og med støtte fra DAI startet et nyt regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika med titlen: ”Youth and Volunteers as Agents of Change in the MENA region”.

Programmet arbejder med at motivere og klæde unge mennesker bedre på til at deltage aktivt i udviklingen af deres samfund og til at lave frivilligt arbejde til gavn for deres lokalområder. Programmet bygger videre på tidligere projekter med unge og frivillige i  Jordan og Yemen, og vil også åbne op for et nyt programland i Nordafrika. Desuden vil programmet have fælles aktiviteter for unge fra hele regionen og erfaringsudveksling imellem dem og unge fra Danmark.

Hovedaktiviteterne vil være:

  • Udbredelse og viden om international humanitær lov, humanitære principper og basale rettigheder blandt unge
  • Arbejde med workshopformen ”Youth as Agents of Behavioral Change”, der blandt andet giver unge mennesker redskaber til at arbejde med selvforståelse og større tolerance over for andre.
  • De unge deltagere i programmet vil også få styrket deres evner som formidlere over for andre unge og de vil lære helt basale færdigheder til at planlægge og udføre frivilligt arbejde i deres lokalområder.

Dansk Røde Kors har følgende programaktiviteter i maj og juni:
i Jordan i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Jordansk Røde Halvmåne:

  • Rekruttering af frivillige i forskellige egne af landet
  • Valg af ungdomskoordinatorer blandt unge frivillige i 5 lokalafdelinger af Jordansk Røde Halvmåne

I Yemen i samarbejde med Yemenitisk Røde Halvmåne:

  • Opstartsmøde om pulje til lokalaktiviteter og træningsworkshop for repræsentanter fra frivilligkomiteer fra 10 lokalafdelinger
  • Basal træning i projektplanlægning, humanitære principper og frivilligt arbejde for bestyrelser  og frivillige for to nye lokalafdelinger

Kontaktpersoner:

I Danmark:

Marie-Chantal Dahl
Tlf: +45 3525 9295
Email: madah@rodekors.dk

I Mellemøsten og Nordafrika:

Tina Agerbak
Tlf: +962 079 70 77 298
Email: tiad@drk.dk

Web: RedCross.dk