Tortur og forsvindinger er udbredt i Libyen

Grafitti i Libyen 2012. Foto: DIGNITY
Grafitti i Libyen 2012. Foto: DIGNITY

DIGNITY gennemførte i oktober 2013 en omfattende hustandsundersøgelse, hvor vi spurgte ind til 2692 libyeres oplevelser med tortur, forsvindinger og de fysiske og psykiske følger heraf.

Efter Gadaffis fald har situationen i Libyen udviklet i en foruroligende retning. Faktisk er det værre, end da oprøret var på sit højeste Ahlam Chemlali, programkoordinator i DIGNITY og en af hovedforfatterne på rapporten

Hver femte familie rapporterede, at et familiemedlem er forsvundet. 11 procent fortalte, at de havde været arresteret, og lidt over halvdelen af disse, 53,2 procent, fortalte, at de havde været udsat for tortur. 45,7 procent af de torturerede forklarede, at de var blevet banket. 20,3 procent rapporterede om, at de var blevet ophængt. 16,3 procent havde været udsat for kvælning, mens henholdsvis 3,1 procent og 4,6 procent havde været udsat for elektrisk og seksuel tortur.

Derudover melder mange andre om tortur i forbindelse med demonstrationer og ved frontlinjen. Torturen er sket både under Moammar Gadaffis styre, men også efter diktatorens fald.

“Torturen, som omfatter en bred vifte af metoder, er meget udbredt og systematisk i fængslerne. Samtidig viser vores undersøgelse, at tortur også er udbredt blandt de mange forskellige militser og den nuværende regerings støtter. Brugen af tortur er eskaleret efter Gadaffi, og vi ser, at militserne bruger den som et fast våben i deres kamp for magt og territorie. Efter Gadaffis fald har situationen i Libyen udviklet i en foruroligende retning. Faktisk er det værre, end da oprøret var på sit højeste,” forklarer Ahlam Chemlali, programkoordinator i DIGNITY og en af hovedforfatterne på rapporten.

Voldsomme konsekvenser
De omfattende overgreb på befolkningen har efterladt dem med omfattende psykiske skader. 29 procent af de adspurgte melder om angst. 30 procent forklarer, at de er depressive, og 6 procent melder om symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Landet er kollektivt traumatiseret. Tallene for depression, angst og PTSD er meget højeMorten Koch Andersen, ph.d. og medforfatter af rapporten

“Jeg vil gå så vidt som til at sige, at landet er kollektivt traumatiseret. Tallene for depression, angst og PTSD er meget høje, når man tager i betragtning, at undersøgelsen er gennemført, før de nuværende konflikter brød ud i fuldt flor. Det kan kun være blevet værre for den generelle befolkning og især for de unge mænd, der kæmper ved fronterne. Det understreges af, at en stor del af befolkningen er flygtet til nabolandene,” siger Morten Koch Andersen, ph.d. og medforfatter, og forklarer videre,

“Behovet for behandling af traumer er massivt og vil stige kraftigt med tiden, som befolkningen vil udvikle PTSD, som har det med at komme snigende. Det har ikke kun konsekvenser for den enkelte, men også familien. Vi ved fra vores arbejde med behandling af torturofre, at traumer smitter og går hårdt ud over familien og i sidste samfundet”.

Læs omtalen af rapporten i The Guardian

Læs rapporten på DIGNITY’s hjemmeside

Svært at behandle traumer
DIGNITY har forsøgt at arbejde med torturbehandling i Libyen, men det har vist sig at være nærmest umuligt på grund af den ekstremt usikre situation i landet.

“Det har ramt vores arbejde med behandling og var ekstremt svært at få folk til at samarbejde, for slet ikke at tale om planer for fremtiden. Tilliden er forsvundet efter 42 års hårdt diktatur, og den nuværende konflikt gør bare det hele værre, ” understreger Morten Koch Andersen.

Ahlam Chemlali vurderer, at der skal en hidtil uset og målrettet indsats til at stoppe konflikten.

“Først og fremmest skal militserne nedlægge våbnene og reintegreres i samfundet. Det bliver meget svært, for lige nu vil ingen opgive kampen. Alle modarbejder freden for at bevare magt og konstant indtage nye territorier herunder oliefelter og adgang til havne. Lige nu er der ikke mulighed for ordentlig behandling, så mange selvmedicinerer sig med illegale stoffer. Det blandet sammen med adgang til enorme mængder af våben er en sprængfarlig cocktail, der forhindrer sikkerhed og langsigtet stabilitet.”