Tunesien åbner fængselsdørene for DIGNITY

Besøgene er sket som et led i træningen af det første uafhængige fængselstilsyn, som består af repræsentanter fra sekulære og muslimske ngo’er. Det er første gang, at der findes et tilsyn, som har til formål at forebygge tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling i Tunesien.

Holdet besøgte to fængsler: Mournaguia-fængslet med 5400 indsatte og det lille Rabta-fængsel med cirka 70 indsatte. Forholdene i fængslerne var ikke gode, og meget arbejde venter forude for det nye fængselstilsyn.

”I en celle med plads til 55 var der 110, så de sov fire mand i en køjeseng med plads til to. De blev lukket ud én gang om dagen. Der var få uddannelsesmuligheder.

Adgang til læge og advokat var meget begrænset. Ca. 70 procent af de indsatte var varetægtsfængslede. Men forholdene er ikke udsædvanlige for denne del af verdenen, og det er i det perspektiv, man skal anskue situationen,” siger jurist i DIGNITY, Elna Søndergaard.

Budt velkommen

DIGNITY fik tilladelse til at gennemføre træningen og besøgene fra det tunesiske justitsministerium og er lige fra starten blevet mødt med velvillighed fra ministeriet, fængselsmyndighederne og fra de ansatte i de to tunesiske fængsler.

”Det var et positivt møde med fængselsdirektøren og de ansatte i fængslerne, fortæller Elna Søndergaard og fortsætter:
”I forbindelse med revolutionen opstod flere optøjer i fængslerne mod de ansatte.

Fængselsbetjente oplevede at blive ydmyget i deres egen landsbyer, fordi betjentene blev opfattet som en del af det gamle diktatur. Så der er stor interesse også fra myndighedernes side i at få forbedret forholdene for fangerne,” forklarer Elna Søndergaard.

Og der er stor velvilje og interesse i at ændre forholdene for frihedsberøvede i Tunesien. Sideløbende med det uafhængige NGO-fængselstilsyn er Tunesien ved at have implementeret en national forebyggelsesmekanisme (NFM) sådan som tillægsprotokollen til FNs torturkonvention kræver det.

Tunesien har ratificeret både konventionen og tillægsprotokollen, og netop i januar var der en stor konference om fængselsforhold.

”NFM’en skal også ved hjælp af fængselsbesøg forebygge forhold der kan lede til tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. Ngo-tilsynet skal fungere parallelt med NFM, og fordelen er, at ngo-tilsynet altid vil være uafhængigt, selvom det skal kunne indgå i konstruktiv dialog med myndighederne,” siger Elna Søndergaard.

Trænet i internationale fængselsstandarder
Under selve besøget i fængslet vurderer tilsynet de generelle forhold.

”Vi kigger på de fysiske forhold såsom toilet- og badeforhold, adgang til lys, luft, gårdture. Også adgang til familie, juridisk bistand og læge undersøges. Forholdet til de ansatte ser vi på, og der kigges på, om de indsatte har noget at give sig til i løbet af dagen,” fortæller Elna Søndergaard.

Ngo-teamet blev forinden dets besøg i fængslerne undervist af internationale eksperter i fængselstilsyn.

”Ngo-repræsentanterne blev trænet i internationale normer for fængsler. De lærte om, hvilke rettigheder de indsatte har, hvordan man helt konkret gennemfører og planlægger besøg. De fik at vide, hvordan man interviewer indsatte og sikrer dem indsatte mod repressalier. Do no harm-princippet er meget vigtigt.

Man skal gøre det helt klart over for fangerne, hvad ens mandat er, for ikke at skabe nogle forventninger om, at vi kan hjælpe dem med deres individuelle forhold. Falske forventninger kan medføre problemer for fangerne, som kan blive ekstremt skuffede,” forklarer Elna Søndergaard.

Næste træning finder sted i april. Og her skal tilsynet besøge et kvindefængsel. Det langsigtede mål med er at få en permanent aftale med det tunesiske justitsministerium om regelmæssige, uafhængige og uanmeldte besøg.

Endnu længere ude i fremtiden håber Elna Søndergaard, at tilsynet også får en aftale med Indenrigsministeriet, således at man også kan inspicere politistationer, hvor tortur er mest udbredt.