Tunesiens parlament tager kvantespring i kampen mod tortur

Tunesiens politikere har med støtte fra DIGNITY vedtaget en vigtig reform af landets retsplejelov. Reformen vil betyde forbedrede rettigheder for landets anholdte og være et effektivt værn mod tortur.

DIGNITYs eksperter og lokale repræsentanter har formået at hjælpe Tunesiens justitsministerium frem til en væsentlig reform af landets retsplejelov. Reformen blev vedtaget i sidste uge med 96 stemmer for, og 0 imod.

Reformen, der har været undervejs i nogle år, inkorporerer mange internationale juridiske standarder, der kan fungere som værn mod tortur. Det vil blandt andet betyde kortere tilbageholdelser inden grundlovsforhør, og at anholdte får tilbudt advokat og lægeundersøgelse. Det vil også betyde ret til oplysning om egne rettigheder og begrundelse for anholdelse, samt at man har ret til at oplyse et familiemedlem om sin arrest.

– Disse standarder bliver anset for et centralt, juridisk værn mod tortur, fordi de skaber mere kontrol af tilbageholdelsessperioden, siger DIGNITYs juridiske rådgiver Jo-Anne Prud’homme.

DIGNITY støttede reformarbejde

En arbejdsgruppe fra det tunesiske justitsministerium har undervejs i processen, med hjælp og rådgivning fra DIGNITY, udarbejdet en række anbefalinger for en reform. Disse er afspejlet i de netop vedtagne ændringer.

– Under vores samarbejde med justitsministeriet identificerede vi en række mangler i den nuværende lov i forhold til internationale standarder. Reformen retter op på mange af disse mangler, siger Jo-Anne Prud’homme.

For eksempel kunne tilbageholdelsesperioden inden anholdte kom for en dommer før vare i op til seks dage. Nu må den maksimum vare 48 timer, og kun med mulig forlængelse i særligt alvorlige sager.

Næste skridt: Implementering

Arbejdsgruppens anbefalinger blev i sin tid præsenteret for justitsministeren. Arbejdsgruppen blev samtidigt inviteret til at præsentere anbefalingerne for den parlamentariske komite nedsat til se på en reform af retsplejeloven.

Loven træder i kraft den 1. juni. Indtil da skal Justitsministeriet arbejde for at sikre, at de nødvendige systemer er klar. For eksempel kræver den nye lov, at der til enhver tid er adgang til dommere til udstedelse af skriftlige arrestordrer. Et sådant system skal derfor etableres.

DIGNITY vil fortsætte sit hidtidige samarbejde med Tunesiens Justitsministerie. Under dette samarbejde har DIGNITY undervist dommere og anklagere i efterforskning og strafforfølgelse i tortur sager. Undervisningsprogrammet træder nu ind i sin anden fase, som vil bestå af en række workshops, og inkludere træning i brug af den reformerede lov.

– Reformen er en positiv udvikling, og det er nu vigtigt at sikre, at loven bliver implementeret, siger Jo-Anne Prud’homme.