Tunesiske whistleblowers bekæmper korruption på jobbet

Det kostede en tunesisk lærerinde sit job at dokumentere korruption på arbejdspladsen. Men med I-WATCHs hjælp får hun det måske igen. Ingen ønsker samme skæbne som Ben Ali.

Med revolutionen vandt tunesierne ikke blot en række frihedsrettigheder og en ny regering. De fik også fornyet deres tro på rettigheder og retten til at sige fra over for magtmisbrug. Det er den unge fransklærer Shaymaa Ali Mahammad, som personligt har kastet sig ind i kampen mod korruption, et levende bevis på. 

Det har længe været magthavernes metode at afskære medarbejderes levebrød eller udflytte dem til udkantsbyer for at lukke munden på dem. Derfor fyrede de mig Shaymaa Ali Mahammad, fyret fransklærer ved sproginstituttet Bourguiba i Tunis.

Efter at hun som 31-årig blev uddannet som fransklærer på Tunis Universitet, blev hun ansat på sproginstituttet ’Bourguiba’ i hovedstaden Tunis. Allerede kort efter sin ansættelse bemærkede Shaymaa Ali Mahammad, at der var noget galt.

”Første tegn var, at mange af mine kollegaer fik ikke udbetalt deres løn i flere måneder. Vi undrede os, fordi der samtidig blev ansat flere nye lærere uden om den officielle ansættelsesprocedure. De blev kun ansat, fordi de kendte nogen fra instituttets ledelse”, siger Shaymaa Ali Mahammad. I samme periode blev flere af instituttets afdelinger lukket. Dårlig økonomi, lød begrundelsen fra ledelsen. Men Shaymaa Ali Mahammad og de andre lærere havde en stærk mistanke om, at ledelsen udnyttede instituttets midler til egen vinding.

Fyret for at stille krav

Den korrupte ledelsesstil og udbredte nepotisme fik til sidst Shaymaa Ali Mahammad og en række af hendes kollegaer til at klage til instituttets bestyrelse.

I første omgang blev klagen blankt ignoreret, selvom det blev stadig mere åbenlyst, at både bestyrelse og ledelse var involveret i magtmisbruget. Lærerne holdt derfor fast i deres klager, og i december 2014 fik de undervisningsministeriet til at nedsætte en undersøgelseskommission, der skulle kortlægge, hvem der var involveret i korruptionen på instituttet.

Undersøgelsen dokumenterede, at flere ledere på instituttet var involverede. Med dokumentationen i hånden krævede lærerne af undervisningsministeriet, at de handlede for at stoppe korruptionen. Men fik ikke ministeriet til at gribe ind.

Da korruptionen havde fortsat i månedsvis, skrev Shaymaa Ali Mahammad direkte til bestyrelsen og forlangte, at instituttets næste bestyrelsesvalg skulle foregå på demokratisk vis. Bestyrelsen svarede med en fyreseddel.

”Det har længe været magthavernes metode at afskære medarbejderes levebrød eller udflytte dem til udkantsbyer for at lukke munden på dem. Derfor fyrede de mig. De ville vel afskrække andre fra at råbe op, men de havde glemt, at situationen er anderledes efter revolutionen”, lyder det fra Shaymaa Ali Mahammad.

Hver år uddeler I-Watch prisen for Whistlblower of the Year Award. I 2013 modtog Olfa Riyahi prisen for at have anmeldt korruption på sin arbejdsplads. Foto: I-Watch

Med I-WATCH i ryggen

I september 2015 – ti måneder efter fyringen – henvendte Shaymaa Ali Mahammad sig til den tunesiske organisation I-WATCH, som behandler sager om korruption.

I-WATCH er en af flere nye og uafhængige organisationer, som har set dagens lys efter revolutionen. Her tager de frivillige jurister sig af både af personlige sager om uberettigede fyringer og tilbyder hjælp i sager om korruption og magtmisbrug.

Med I-WATCH i ryggen reagerede undervisningsministeriet ved straks at meddele, at de ville undersøge sagen og oprettede en undersøgelseskommission til at efterforske sagen. Kommissionen afslørede omfattende korruption og flere eksempler på magtmisbrug, herunder at instituttets midler var havnet i private lommer.

På det tidspunkt havde sproginstituttet lukket 19 afdelinger, og adskillige lærere var blevet fyret eller manglede at få udbetalt deres løn.

Tunesernes nye vagthunde

I skrivende stund afventer I-WATCH afgørelsen fra det tunesiske undervisningsministerium, som skal stille de involverede i korruptionen til ansvar. 

Vi må huske på, at det som mange demonstranter protesterede imod i starten af den tunesiske revolution, var den korruption, som herskede i de offentlige og statslige institutioner Wafaa Hamoudi, koordinator hos I-WATCH

Sagen mod sproginstituttet er en af 27 korruptionssager, som I-WATCH fører for uretmæssig brug af magt, bestikkelse – eller udnyttelse af en offentlig position for at favorisere familiemedlemmer og bekendte. I november 2015 lancerede I-WATCH et officielt rådgivnings- og fortalercenter, der skal støtte korruptionsofre og ’whistleblowere’ og bidrage positivt til den tunesiske demokratiseringsproces.

”Integritet og gennemsigtighed er grundstenene for en vellykket demokratiseringsproces, så det er kun, når man har opnået dette i et samfund, at man kan få en vellykket demokratisk styreform”, forklarer Wafaa Hamoudi, som er koordinator hos I-WATCH og den juridiske rådgiver, der kører Shaymaa Ali Mahammad og kollegernes sag. ”Vi må huske på, at det som mange demonstranter protesterede imod i starten af den tunesiske revolution, var den korruption, som herskede i de offentlige og statslige institutioner”. 

 Vidste du?

Korruption strider imod de forfatningsmæssige rammer, som blev fastlagt i grundloven af 26. januar 2014. I-WATCH arbejder sammen med Transparency International på også at få udstedt en lov til beskyttelse af korruptionsofre og korruptionsvidner. 

”Udfordringen i Tunesien ligger i dag i, at dem, der råber op, skal være i stand til at modstå et stort personligt pres fra magteliten. Men civilsamfundets stemmer er nødvendige for at opnå politisk og økonomisk stabilitet her i landet”, siger hun.

Ingen ønsker samme skæbne som Ben Ali

”Revolutionen har givet os en enestående chance for at rydde op og kæmpe imod den korruption, der hersker i vores land. Den chance må vi ikke tage for givet, uanset hvor hård modstanden er”, siger Shaymaa Ali Mahammad, som er stolt af resultatet, selvom hun mistede både job og indtægt. ”På det individuelle plan var prisen, at jeg blev fyret, men på det kollektive plan tror jeg, det var en succes og et lille skridt i den tunesiske kamp mod korruption. Det er det, vi må holde fast i”.

Hun modtager nu gratis juridisk bistand fra I-WATCH’s jurister, der hjælper med at køre hende og andre læreres sag om genansættelse på Sproginstituttet.

En af de ting, Shaymaa Ali Mahammad kæmpede for i sin kamp imod den korrupte ledelse på arbejdspladsen, er allerede lykkedes. I år bliver bestyrelsesposterne for første gang nogensinde fordelt via et demokratisk valg.

Nu håber hun, at det lykkes I-WATCH at få hende og hendes kolleger genansat på sproginstituttet. I-WATCH har for første gang fået en officiel bekræftelse fra undervisningsministeren på, at ministeriet går videre med sagen.

”I dag er situationen anderledes, fordi medierne og det tunesiske civilsamfund har en anden mulighed for at lægge pres på magthaverne. Ingen ønsker samme skæbne som Ben Ali”, afslutter den ihærdige lærerinde.

Kildebeskyttelse:

Shaymaa Ali Mahammad er ikke kildens rigtige navn. I-WATCH har med henvisning til den tunesiske lov om beskyttelse af personoplysninger valgt at lade Shaymaa være anonym. Redaktionen er bekendt med Shaymaas rigtige navn.

MS/ActionAid’s samarbejde med I-WATCH

En gruppe unge mennesker startede I-WATCH under den tunesiske revolution i marts 2011 med det formål at ændre lovgivningen til fordel for korruptionsofre og whistleblowere i Tunesien og fungere som ”vagthund” over for landets statslige, politiske og økonomiske institutioner.
I november åbnede I-WATCH et rådgivnings- og fortalercenter, der skal støtte korruptionsofre og whistleblowere og overordnet bidrage til den tunesiske demokratiseringsproces ved at støtte borgeres aktive deltagelse.
I-WATCH overvåger også valg og parlamentariske beslutningsprocesser og har bl.a. engageret sig i debatten om den tunesiske “forsoningslov”, som tillader at frafalde alle sigtelser mod tidligere sigtede politikere og embedsmænd i korruptionssager.

MS/ActionAid har arbejdet med I-WATCH siden 2014, særligt med fokus på at mobilisere unge og styrke deres kompetencer til at tage del i dette arbejde. Besøg I-WATCH’s hjemmeside