Unge yder humanitær støtte gennem sport

Foto: Ungdommens Røde Kors

Der hersker en grundlæggende stemning af stolthed blandt de 22 ungdomsfrivillige, der som afslutning på fem dages træning præsenterer de planer for implementering af aktiviteter, som tages med hjem til de lokale ungdomsafdelinger af jordansk og palæstinensisk Røde Halvmåne. Under latter og tilråb illustreres de kernebegreber, der har dannet grundlag for træningen: Teamwork, opbygning af selvtillid og kommunikationsredskaber.

Ved at fremføre disse abstrakte begreber som sketches viser de ungdomsfrivillige hinanden, hvor enkelt det egentlig kan gøres, når idealer skal implementeres i virkelighedens verden. I flokken af trætte og glade ungdomsfrivillige er den lidt tilbageholdende, men venlige og opmærksomme Khaleed. Han er syrer, men hans familie flygtede til Jordan for halvandet år siden.

Allerede tilbage i Syrien var Khaleed engageret i frivilligt arbejde med børn og unge – dog i et begrænset omfang. Han forventer at kunne bruge de aktiviteter, han har lært på den netop overståede træning, til at give syriske børn og unge i Jordan et positivt pusterum.

Ungdommens Røde Kors har givet ham en række redskaber og konkrete aktiviteter, som han netop kan bruge til det:

“Jeg kendte så lidt til denne type aktiviteter før træningen. Jeg har lært så meget om at interagere og kommunikere med børn. I næste måned kan vi starte aktiviteter med syriske børn i Jordan, børn som har mistet en eller begge arme. Vi kan spille fodbold og lave andre aktiviteter, som kan vise dem, at de ikke er uden evner. Tidligere prøvede vi at dele legetøj ud til børnene. Men der var så mange. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Nu kan vi afholde aktiviteter, for vi kommer med ideer til aktiviteter – ikke ting.”

En mulighed for at hjælpe sine landsmænd

Selvom Khaleed ikke er til stede i sit hjemland, er der rigeligt af hans landsmænd, som har brug for hjælp. UNHCR anslår at der lige nu befinder sig over 400.000 syriske flygtninge i Jordan. Så Khaleds arbejde behøver ikke at vente til det er muligt at vende hjem igen. Khaleed og hans familie har været heldige at have midler til rådighed til at sikre sig en lejlighed i Amman, men erkendelsen af, at det kun er et fåtal af syrerne, der er i den situation, er hans primære motivation:

“Først og fremmest er det vigtigt for mig at kunne være tilfreds med, hvad jeg foretager mig. Men derudover nyder jeg at kunne give noget til folk omkring mig. Jeg elsker at hjælpe andre mennesker. Og disse mennesker, specielt syrerne, er som familie for mig. Det er mine venner, og jeg kunne være i samme situation som dem. Hvis jeg var i samme situation, ville jeg have brug for nogen der kunne hjælpe mig. Så jeg hjælper dem. Når man ser mennesker der dør, sulter og er hjemløse, så holder man motivationen. Man kan umuligt miste motivationen.”

“Når man ser mennesker der dør, sulter og er hjemløse, så holder man motivationen. Man kan umuligt miste motivationen,” Khaleed, Syrien 

Khaleed rejser sig og går ud af lokalet, hjem for at hvile sig. Under armen har han en skriftlig Plan of Action for implementering af aktiviteter for børn og unge. Det samme er tilfældet for de 21 andre ungdomsfrivillige som har deltaget i træningen. Netop at udstyre unge som Khaleed med redskaber til at hjælpe sin omverden, er et helt centralt element i Ungdommens Røde Kors’ målsætninger for forløbet.

Foto: Ungdommens Røde Kors
Foto: Ungdommens Røde Kors

 

Denne træning er ikke en enkeltstående begivenhed, men en del af Ungdommens Røde Kors’ samarbejdsprogram med Røde halvmåne i Jordan og Palæstina. Gennem programmet søger Ungdommens Røde Kors at øge mængden af dygtige frivillige, der kan lave aktiviteter, som kan være med til at ændre fremtiden for udsatte børn og unge i Jordan og på Vestbredden. Programmet fokuserer på aktivitetskoncepter indenfor gender, life planning skills og psykosociale sportsaktiviteter. Psykosociale sportsaktiviteter er oftest ganske simple aktiviteter, som de kendes fra idræt i danske skoler og skolegårde, men ved at tilføje et niveau af refleksion i forbindelse med aktiviteterne er det muligt at indlære sociale kompetencer effektivt. Derudover kan aktiviteterne tilbyde en ofte tiltrængt adspredelse og normalisering, som er vigtig for at kunne håndtere stressende situationer – som for eksempel livet i en flygtningelejr.