Kan vestlig psykologi bruges i behandling i Mellemøsten?

DIGNITY husede en debat mellem psykologer, psykiatere, socialrådgivere og psykologistuderende om udfordringerne ved terapeutisk behandling af ikke-vestlige flygtninge. Dur vestlig psykologi i Mellemøsten?

Der var godt fyldt op hos DIGNITY den 8. oktober, og lokalet summede af stemmer fra de knap 70 psykologer, psykiatere, socialrådgivere og psykologistuderende fra Danmark, Mellemøsten og USA, som var inviteret til at diskutere, hvordan vi kan tilpasse vestlig psykologi til at behandle ikke-vestlige klienter.

Vestlig psykologi er meget brugbart i Mellemøsten, og der er ingen grund til ikke at bruge det Rabih El Chammay, libanesisk psykiater

”Vestlig psykologi er meget brugbart i Mellemøsten, og der er ingen grund til ikke at bruge det. Vi bør i stedet fokusere på, hvordan vi præsenterer behandlingen og tilpasser den til den kulturelle kontekst”, sagde den libanesiske psykiater Rabih El Chammay og forklarede, at det ikke handler om at opfinde nye behandlingsmetoder til brug i Mellemøsten men i stedet om at udvise kulturel sensitivitet og forståelse i brugen af de metoder, vi allerede har.

Vestlig psykologi handler om indpakningen – ikke indholdet

Den kulturelle tilpasning er til gengæld ekstrem vigtig for, at behandlingen lykkes, understregede psykolog Mona Zaghrout fra Palæstina under sin præsentation om behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Rabih El Chammay, libanesisk psykiater. Foto: Nidal Abu Arif
Rabih El Chammay, libanesisk psykiater. Foto: Nidal Abu Arif

“EMDR er en meget effektfuld terapiform, og i Mellemøsten er den særligt god til klienter, der ikke har tillid til behandlingssystemet, eller som ikke bryder sig om at tale om deres traumatiserende oplevelser. For med EMDR behøver de ikke at sige noget, de kan i stedet se det. Men metoden skal tilpasses kulturen. For eksempel skal jeg nogle gange tappe klienten på knæene under behandlingen, men hvis jeg gør det på en mandlig klient, når jeg er kvinde, så vil det være meget kulturelt upassende”.

I sådanne tilfælde gør Mona Zaghrout i stedet brug af en elektrisk tapper, som klienten kan holde i hænderne. Så kan hun både undgå berøring samt sidde i en passende afstand fra klienten.

Undgå stereotyper om klienterne og skab tillid
Noget af det, der blev diskuteret livligt blandt deltagerne, var udfordringerne ved brugen af tolke i det terapeutiske arbejde, og hvor vigtigt det er med klare retningslinjer mellem behandler og terapeut. Også konceptet multikulturalisme blev diskuteret dybdegående, dvs. det faktum at de ikke-vestlige klienter ofte har tilhørsforhold til flere forskellige kulturer og derfor ikke kan sættes i boks. Man er derfor som behandler nødt til at være opmærksom på ens eget kulturelle ståsted samt hvilke kulturelle antagelser, man gør sig omkring sin klient og dermed undgå stereotyper.

De vestlige metoder er gode i deres indhold og er meget anvendelige i Mellemøsten. Det der blev lagt vægt på fra oplægsholdernes side var i stedet indpakningen Jens Modvig, overlæge og leder af DIGNITY’s afdeling for Forebyggelse af Tortur under Frihedsberøvelse

Mange af deltagerne havde desuden personlige erfaringer med klienter, der ikke forstår, hvad det vil sige at gå i terapi og lagde vægt på vigtigheden af psykoedukation; at tage sig tid til at få klienten til at forstå, hvad terapi er, forstå deres sygdom samt opbygge tillid til behandlingssystemet.

For Jens Modvig, overlæge og leder af DIGNITY’s afdeling for Forebyggelse af Tortur under Frihedsberøvelse var dagens vigtigste konklusion at arbejdet med torturrehabilitering i Mellemøsten godt kan tage udgangpunkt i vestlig psykologi.

“Ingen af de mellemøstlige behandlere satte spørgsmålstegn ved brugen af vestlig psykologi i en mellemøstlig kontekst. De vestlige metoder er gode i deres indhold og er meget anvendelige i Mellemøsten. Det der blev lagt vægt på fra oplægsholdernes side var i stedet indpakningen.”

Baggrund
Seminaret var et led i DIGNITY’s fokus på dialog i DIGNITY’s projekter og programmer i Mellemøsten, som er støttet af Det Arabiske Initiativ. Fra organisationens side er et stort ønske om at udveksle faglige erfaringer indenfor arbejdet med torturforebyggelse og rehabilitering, samt om at skabe en bredere debat omkring tortur og menneskerettigheder i både Danmark og Mellemøsten.