Egypten

DAPP har siden 2003 støttet dialog- og reformtiltag i Egypten

Siden 2003 har Danmark igennem det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) støttet arbejdet for at fremme folkelig deltagelse og økonomiske muligheder i Egypten. Via partnerskaber mellem danske civilsamfundsorganisationer og egyptisk civilsamfund, offenlige myndigheder og erhvervsliv har DAPP bl.a. støttet menneskerettigheder, religiøs dialog, unges og kvinders politiske deltagelse og adgang til arbejdsmarkedet, samt uafhængige medier.

Det Dansk-Egyptiske Dialog Initiativ (DEDI) i Cairo faciliterer desuden en lang række samarbejder mellem danske og egyptiske aktører. Som et inter-statsligt samarbejde mellem Danmark og Egypten er DEDI unikt placeret til at gennemføre projekter indenfor fremmelse af medborgerskab (civic education), kultur og medier.

Egypten er geo-strategisk vigtigt placeret som vogter af Suezkanalen. Landet er desuden det folkerigeste land i MENA-regionen med et befolkningstal tæt på 95 millioner. Egypten har i de seneste år gennemgået en voldsom politisk udvikling. I 2011 førte store folkelige demonstrationer til, at præsident Mubarak blev afsat efter 29 år på posten. Der blev udskrevet demokratisk valg, og der åbnede sig et politiske rum, hvor civilsamfundet blomstrede og mange nye organisationer opstod. I 2014 kom det nuværende regime til. Det har indført en række restriktive tiltag, der udfordrer civilsamfundets funktion og uafhængighed.

Nuværende projekter

DAPP har bidraget til at fremme demokratisk deltagelse for unge og kvinder, der er underrepræsenterede i offentlige beslutningsprocesser. Unges politiske deltagelse og civile engagement er blevet støttet gennem etablering af et netværk for ungdomspolitikerer, støtte til lokale fortalernetværk, samt uddannelse af dialogambassadører som bidrager til social forståelse.

Kvinders politiske deltagelse er blevet støttet under DAPP med træning af kvindelig kandidater til valg på lokalt og nationalt niveau. Kvinder møder desuden juridisk og social diskrimination både på arbejdsmarkedet og i familielovgivning, ligesom seksuel vold og chikane er udbredt i både offentlige og private rum. DAPP har bidraget til social, juridisk og organisatorisk hjælp til voldsramte kvinder.

Sikkerhedssituationen i Egypten er forværret de seneste år med en række terrorangreb og jævnlige angreb på sikkerhedsstyrker særligt i Sinai. Regeringen har reageret med sikkerhedstiltag der i visse tilfælde udfordrer internationale menneskerettighedsstandarder. DAPP har gennem årene støttet rehabilitering af torturofre og dokumentation af overgreb.
Egypten har traditionelt haft et bredt medielandskab med mange meningsdannere. Kritiske stemmer har dog meget trange kår og en ny medielov fra 2016 har øget regeringens kontrol med medier. Egypten er blandt de lande i verden hvor flest journalister er fængslede. DAPP har støttet kapacitetsopbygning af uafhængige medieorganisationer og produktion af kvalitetsjournalistik. DEDI’s Media Club skaber et rum for debat mellem redaktører fra en række ledende mediehuse om medievilkår.

Egyptens generelle økonomisk situation er blevet forværret de sidste par år. En moderat vækst modvirkes af rivende befolkningsvækst og et uholdbart offentligt budget. I 2005 levede næsten 28 % af befolkningen under fattigdomsgrænsen, Dette var 48 % flere end i 2013. En række økonomiske reformer indført fra slutningen af 2016 forventes på mellemlang sigt at føre til balance i de offentlige budgetter og øget vækst, men på kort sigt har det medført høj inflation og en yderligere forringelse af de økonomiske forhold for store dele af befolkningen. Den generelle arbejdsløshed ligger på 12 %, mens tallet for kvinder er 24 %, og for unge 31 %.*

DAPP støtter arbejdsmarkedreform og social dialog mellem virksomheder og ansatte for at skabe et mere stabilt arbejdsmarked i udvalgte sektorer i Egypten. DAPP bidrager også til at engagere unge ved at styrke jobskabelse og entreprenørskab.

*Tal fra Verdensbanken IBRD – IDA for 2016.