Jordan

DAPP i Jordan: udfordringer og muligheder samt en oversigt over nuværende projekter

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) støtter arbejdet for reformer og demokrati i Jordan for at bidrage til at sikre fortsat stabilitet og vækst. DAPP har siden 2005 samarbejdet med jordanske offentlige myndigheder, civilsamfund og erhvervsliv om at støtte udvikling af retfærdige retssystemer, unges politiske og økonomiske deltagelse, kvinders rettigheder og adgang til arbejdsmarkedet, samt styrkelse af uafhængig og dybdegående journalistik.

Jordan er udfordret af sin geopolitiske placering og konflikterne i regionen, særligt i Syrien. Globalt set er Jordan et de lande, som huser flest flygtninge – svarende til 20 % af landets befolkning. Men landet er stadig politisk og sikkerhedsmæssigt relativt stabilt. Den nationale politiske debat er præget af krigen i Syrien og dens konsekvenser for Jordan i forhold til sikkerhed og økonomi. Situationen betyder, at et program som DAPP, der fastholder fokus på reformer og langsigtet stabilitet, er yderst vigtigt og relevant.

Arbejdsløshed er som i resten af regionen en udfordring i Jordan, særligt for unge. Næsten 70 % af befolkningen er under 29 år. Arbejdsløsheden var i 2016 officielt på 15,8 %, og tallet er omkring det dobbelte for unge. DAPP fokuserer på at engagere unge ved at styrke jobskabelse og entreprenørskab. DAPP støtter også arbejdsmarkedsreformer og social dialog mellem virksomheder og ansatte for skabe et mere stabilt arbejdsmarked i Jordan.

DAPP styrker desuden unges deltagelse i civilsamfundet og i politiske processer. Dette gøres ved at give unge redskaber til og mulighed for at engagere sig i samfundsudviklingen i Jordan, bl.a. igennem støtte til ungecentre og ungdomsråd samt dedikeret kapacitetsudvikling for unge.

Det øgede fokus på sikkerhed i regionen, herunder terrorbekæmpelse, har haft en negativ effekt på menneskerettighederne. Dette gælder desværre også i Jordan. DAPP promoverer opretholdelse af menneskerettigheder og har i Jordan særligt gjort en indsats for at fremme et retfærdigt retssystem, eksempelvis igennem torturbekæmpelse.

Adgang til information og ytringsfrihed er højt prioriteret af DAPP, som støtter dybdeborende journalistik og mediedækning fra eksempelvis lokalområder i det sydlige Jordan. Kvinders deltagelse i journalistik er også et særligt indsatsområde for DAPP i Jordan.

Jordan halter som resten af regionen bagud, når det gælder ligestilling. Både juridisk og økonomisk kønsdiskrimination udfordrer en demokratisk og økonomisk udvikling i landet. Kun 14 % af jordanske kvinder er på det formelle arbejdsmarked. DAPP fremmer ligestillingsinitiativer og styrker kvinders politiske og økonomiske deltagelse igennem støtte til jordanske kvinderettighedsorganisationer- og initiativer.

DAPP har siden 2005 støttet partnerskaber mellem danske og jordanske organisationer i deres arbejde, som eksempelvis:

  • En vellykket indsats for torturbekæmpelse i samarbejde mellem danske DIGNITY og jordanske NGOer, det jordanske center for menneskerettigheder og justitsministeriet i Jordan.
  • MS-Action Aid og partnere har støttet jordanske og syriske unge til aktivt at deltage i samfundsudviklingen samt styrke modstandskraft mod ekstremisme hos unge.
  • KVINFO og jordanske partnere har promoveret kvinders rettigheder, kønsopdelt statistik og styrkelse af virksomheders ansættelse, fastholdelse og forfremmelse af kvinder.
  • Danske International Media Support har støttet dybdegående og kritisk journalistik, og i samarbejde med privat jordansk radio og TV styrket rapportering fra provinserne.
  • Danmission og partnere har fremmet brug af interreligiøs og interkulturel dialog for unge og religiøse ledere til at styrke sameksistens og diversitet samt som forebyggelse af ekstremisme.
  • Dansk Industri og Jordan Chamber of Industry har i partnerskab fremmet det private erhvervsliv og etableret et netværk for kvindelige virksomhedsejere.
  • Ungdommens Røde Kors har samarbejdet med jordansk Røde Halvmåne for at øge unges indflydelse i organisationen, øget kapaciteten hos lokale afdelinger og hjulpet sårbare unge.
  • Dansk Ungdoms Fællesråd har uddannet jordanske ”dialogambassadører”, som i samarbejde med andre unge fra regionen og danske unge arbejder for at udbrede kendskabet til dialog.
  • KL, Viborg Kommune og Høje Tåstrup Kommune har arbejdet med jordanske kommuner for at fremme decentralisering, borgerservice og –involvering.