Partnere

Fem danske organisationer har vundet et EU-udbud om at føre deres projekter ud i livet i samarbejde med deres lokale partnere i de fire fokuslande; Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan.

Med støtte fra DAPP har fem danske organisationer siden seneste udbudsrunde i 2017 samarbejdet med deres lokale partnere i Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan om at føre deres projekter ud i livet.

De fem organisationer, som også er DAPPs strategiske partnere i Danmark, er DIGNITY, KVINFO, Ulandssekretariatet, OXFAM IBIS og International Media Support (IMS).

Alle fem organisationer har dokumenterede erfaringer fra Mellemøsten og Nordafrika i arbejdet med menneskerettigheder, ligestilling, pressefrihed, arbejdsmarked og jobskabelse blandt især unge og kvinder.

  • Menneskerettigheder (40 millioner kroner årligt i fem år): Konsortium bestående af DIGNITY, Institut for Menneskerettigheder, Euromed, EMHRF og Danmission.
  • Ligestilling (25 millioner kroner årligt i fem år):KVINFO med underleverandører (Kvinderådet, Danner, LGBT, Sex og Samfund)
  • Medier (25 millioner kroner årligt i fem år): International Media Support
  • Arbejdsmarked (15 millioner kroner årligt i fem år):Konsortium bestående af Ulandssekretariatet og Dansk Industri
  • Unge og jobskabelse (35 millioner kroner årligt i fem år): Oxfam Ibis

Dertil kommer DAPPs ungepuljepartnere, der består af fire danske organisationer, der udvikler projekter med fokus på at involvere og engagere unge i de fire fokuslande

Ungepuljepartnerne er Dansk Ungdoms Fællesråd/KFUM Spejderne, GAME, Cross Cultures og MS Action Aid.

Desuden finder yderligere engagementer sted under DAPP, nemlig den fortsatte støtte til Det Dansk-Egyptiske Dialog Initiativ (DEDI) og den bilaterale støtte til Den Afrikanske Udviklingsbank.

Der er afsat 200 millioner kroner årligt til gennemførelse af de forskellige projekter.

Herunder kan du læse mere om de danske partneres arbejde under DAPP.

 

Partner organisationer

Konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog

Fem organisationer er gået sammen om at fortsætte det mangeårige arbejde med at fremme respekt for menneskerettigheder og religiøs diversitet og dialog i Mellemøsten og Nordafrika. Konsortiet udgøres af følgende netværker, fonde, institutter og organisationer: Euro-Mediterranean Human Rights Network, Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders, Institut for Menneskerettigheder, Danmission, samt DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

International Media Support (IMS)

International Media Support støtter pressefrihed og fri og uafhængig journalistik i Mellemøsten og Nordafrika i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). IMS og deres partnere har med deres tilstedeværelse i regionen siden 2004 givet dem, der befinder sig midt i både politiske kriser og i krig og konflikt, adgang til en kritisk presse som alternativ til propaganda, en journaliststand, der kan levere basal humanitær information, når krisen er værst, og givet dem en chance for at tage del i en debat om deres samfunds fremtid. I løbet af de seneste år er alt fra lovgivningsarbejde over støtte til progressive online medier, journalistnetværk, der arbejder for at styrke kvinders stemme og rettigheder samt støtte til undersøgende journalistik og dokumentarfilm på tværs af regionen, blevet gjort muligt med støtte fra DAPP.

Ligestillingsprogrammet 2017-22

Ligestilling som grundlag for udvikling. Mellemøsten og Nordafrika bliver rangeret som den region i verden, der er længst væk fra ligestilling mellem kønnene, og fraværet af ligestilling bliver anset for at være en afgørende barriere for menneskelig og økonomisk udvikling i regionen. Derfor har ligestilling været et fokusområde i det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) siden 2003 og er det fortsat i den nye programperiode 2017-22.

Konsortiet for Arbejdsmarked og Social Dialog

Konsortiets overordnede fokus i regionen er støtte til demokratiske reformprocesser og forbedrede økonomiske muligheder gennem et stabilt arbejdsmarked, anstændige arbejdsforhold og social dialog.
Konsortiet består af Ulandssekretariatet og Dansk Industri, som støtter demokratiske kræfter i flere MENA-lande gennem lokale partnere, henholdsvis i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer med midler fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS er en del af det internationale Oxfam. Oxfam IBIS er ny partner under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), men som medlem af det internationale Oxfam er IBIS særdeles veletableret i de fire udvalgte lande (Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan), hvor man i op til 50 år har ydet støtte, herunder også med et betydeligt antal projekter med fokus på unge og unges adgang til arbejde.
Med dette afsæt bidrager Oxfam IBIS projekt særligt til DAPPS formål om via partnerskaber at fremme vækst og beskæftigelse samt demokratisk udvikling. Projektet indeholder dog også elementer af andre fokusområder i DAPP som eksempelvis rettigheder, herunder kvinders rettigheder og frie medier.

Ungepuljepartnere

Ungepuljen er afsat som en særlig pulje under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, hvor danske organisationer med erfaring med ungeindsatser i regionen får midler til at lave projekter i samarbejde med deres partnere i regionen. Puljen støtter initiativer, der har særligt fokus på at fremme unges involvering i dansk-arabiske partnerskaber i perioden fra 2017-21. Formålet er blandt andet at fremme kreative og innovative tilgange, som involverer unge mennesker i Mellemøsten og Nordafrika.