Konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog

DIGNITY har de sidste 25 år arbejdet for forebyggelse af tortur og rehabilitering af torturofre i MENA-regionen.

Fem organisationer er gået sammen om at fortsætte det mangeårige arbejde med at fremme respekt for menneskerettigheder og religiøs diversitet og dialog i Mellemøsten og Nordafrika. Nogle organisationer er store, og andre endnu større. Konsortiet udgøres af følgende netværker, fonde, institutter og organisationer: EuroMed Rights, Institut for Menneskerettigheder, Danmission, samt DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.

Udgangspunktet for konsortiet og dets mange lokale partnere i regionen er værdighed, retfærdighed og respekt for individets rettigheder. Disse værdier er helt essentielle, hvis et samfund skal udvikle sig til et godt og rart sted for borgerne, og hvis man skal gøre sig forhåbninger om et samfund, man trygt kan engagere sig i, og hvor borgerne selv kan være med til at bygge en bedre fremtid.

Ifølge konsortiet er der dog endnu et stykke vej i Mellemøsten og Nordafrika, før disse mål er nået. Der er fundamenter, traditioner, procedurer, praksisser og samfundsinstitutioner, som skal opbygges, og det tager tid og går ikke altid direkte fremad. Men det afholder ikke tusindvis af mennesker i regionen fra dagligt at stå på deres, eller andres, ret, og tage de kampe, som er nødvendige for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Det er embedsmanden i et ministerium, forkvinden for en lille retshjælpsorganisation, tilsynsføreren, sygeplejersken eller feltarbejderen, der dokumenterer krænkelserne med livets som indsats.

Konsortiet vil gøre en forskel for dem og de samfund, de kæmper for.

 Mød de fem konsortiemedlemmer

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (lead)
DIGNITY har de sidste 25 år arbejdet for forebyggelse af tortur og rehabilitering af torturofre i MENA-regionen. Siden 2013 har DIGNITY været strategisk partner til det danske Udenrigsministerium, under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). DIGNITY har landekontorer i Jordan og Tunesien, og samarbejdspartnere i stort set hele regionen. DIGNITYs arbejde består blandt andet af juridisk reformarbejde, kapacitetsopbygning af relevante myndigheder, awareness-raising-kampagner, monitorering af fængselsforhold og rehabilitering af torturofre.

 

Danmission
Danmission har siden 2011 været strategisk partner i DAPP. Danmission arbejder under DAPP for at fremme fredelig sameksistens gennem interkulturelt og interreligiøst dialogarbejde i og imellem Danmark og MENA. Danmission arbejder for at nuancere forståelsen af religionens rolle og religion som en del af løsningen til at fremme fred, aktivt medborgerskab og til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Dialog er et nøgleord i Danmissions arbejde og forstås som en dialog, der omfatter en mangfoldighed af religiøse, kulturelle og sociale grupper og/eller individer.

EuroMed Rights – Euro-Mediterranean Human Rights Network

EuroMed Rights er et netværk, der består af over 70 organisationer i mere end 30 lande i EU og MENA, som arbejder for at fremme menneskerettigheder, demokrati og ligeværdigt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i regionen. EuroMed Rights har et regionalt kontor i Tunis og medlemmer i hele regionen. Indsatserne består blandt andet af at bringe medlemmerne sammen på netværksmøder organiseret under udvalgte regionale eller landespecifikke tematikker og at koordinere fælles initiativer samt advocacy i forhold til EU, medlemsstater og myndigheder i MENA.

 

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders (EMHRF)

EMHRF har allokeret støtte til beskyttelse og opretholdelse af menneskerettighedsforkæmperes og civilsamfundsaktørers arbejde i MENA i de sidste 12 år – hovedsageligt til de, der mødes med trusler og andre udfordringer, og som har begrænsede muligheder for at modtage støtte fra mainstream donorer. EMHRF blev oprettet på baggrund af en forundersøgelse igangsat af Udenrigsministeriet i 2004, og EMHRF har været strategisk partner til Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra begyndelsen. EMHRF’s arbejde består i at allokere finansiel støtte, hjælpe lokale partnere med at identificere mulige samarbejder og synergier med andre hovedaktører, og med at højne deres muligheder for at søge støtte fra andre donorer.

 

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder arbejder for at styrke nationale menneskerettighedssystemer i MENA igennem relevante statsaktørpartnere. Partnerne har hovedsageligt været i Egypten, Tunesien, Yemen, Libyen og Marokko, men der er også samarbejder i Jordan, Libanon og de besatte områder i Palæstina, samt tværnationale aktiviteter, der højner den regionale synergi. Udover at støtte lokale partnere, så de kan leve op til deres mandat om at promovere og beskytte menneskerettigheder, arbejder Institut for Menneskerettigheder også med aktører i både Danmark og MENA for at udvikle viden omkring menneskerettigheder og skabe opmærksomhed på problemstillinger, der er relevante for den offentlige menneskerettighedsdebat.

 

Eksempler på resultater fra arbejdet i regionen

 

Etablering af rehabiliteringscenter i Tunesien

DIGNITY har i de senere år arbejdet på at etablere et rehabiliteringscenter i Tunesien. I 2014 åbnede rehabiliteringscentret Nebras endelig det første af sin art i Tunesien, hvor torturofre behandles efter en model, som tager udgangspunkt i den interdisciplinære model, DIGNITY benytter på sin klinik i København. Siden åbningen har Nebras hjulpet flere hundrede mennesker på fode igen.


Udvikling af Libanons første tværreligiøse skolebøger til undervisning i religion
En gruppe af indflydelsesrige kristne, muslimske og drusiske ledere startede i 2013 et samarbejde om at udvikle et libanesisk medborgerskabsbegreb baseret på tværreligiøse værdier. På baggrund af dette, og med sparring fra danske eksperter indenfor uddannelse og medborgerskab, har den libanesiske gruppe skrevet tre bøger, der er blevet officielt godkendt til brug på skoler i hele landet. Projektet er et samarbejde mellem Danmission og vores libanesiske partner Adyan.

Kampagne mod vold mod kvinder på tværs af regionen
Arbejdsgruppen for Kvinders Rettigheder og Ligestilling under EuroMed Rights (bestående af menneskerettigheds- og kvinderettighedsorganisationer fra 13 lande) har udformet en omfattende kampagne til promovering af Det Europæiske Råds Istanbul-konvention i kampen mod vold mod kvinder. Gruppen har allerede udgivet landerapporter for at dokumentere kønsrelateret vold i 9 lande i regionen.

 

Beskyttelse af migranters rettigheder i Marokko
Med finansiel støtte fra EMHRF blev en unik marokkansk platform bestående af 15 migrant-foreninger oprettet i 2016. Platformen bidrager til anerkendelsen af migranters rettigheder, til bekæmpelsen af diskrimination og til promoveringen af deres integrering i Marokko. EMHRF var også bindeled i arbejdet med at få andre donorer til at støtte dette innovative initiativ.

 

Flere kvinder i Libyens parlament

Minimum 25% af parlamentsmedlemmerne i det nye Libyen skal være kvinder. Sådan lyder kravet i det endelige udkast til en ny grundlov. Institut for Menneskerettigheder har været helt tæt på grundlovsprocessen og har rådgivet og sparret med adskillige af de mest centrale medlemmer af den folkevalgte grundlovsforsamling – the Constitution Drafting Assembly. Især Dr. Ibtisam Behih, som er et af de 10 forsamlingsmedlemmer, der er blevet udvalgt til at skrive det endelige udkast til en ny Libysk grundlov, har været aktiv. Behih er en meget passioneret fortaler for ligestilling. Målet var at skabe et solidt fundament for Libyens fremtid med kvinder centralt placeret, og arbejdet har båret frugt. Kvinder er garanteret 25 % af pladserne i et nyt parlament i det endelige udkast til en ny grundlov. Det er et stort skridt taget i betragtning, at kvinder kun udgjorde 16% af de 200 parlamentsmedlemmer ved det seneste valg i 2014.