Billede:Jan Grarup

Konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog

Fem organisationer arbejder sammen om at fremme respekten for menneskerettigheder, religiøs diversitet og dialog i Mellemøsten og Nordafrika.

Siden 2017 har DIGNITY, Danmission, EuroMed Rights, Institut for Menneskerettigheder og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders (EMHRF) samt lokale partnere arbejdet for at sikre værdighed, retfærdighed og respekt for individet i lande på tværs af Mellemøsten og det nordlige Afrika (MENA). Målet er at understøtte udviklingen af trygge og fredelige samfund, hvor alle borgeres rettigheder er sikret og hvor de er med til at bygge en bedre fremtid.

I det meste af MENA-regionen er der store udfordringer med at overholde menneskerettighederne og omfavne kulturel og religiøs diversitet. Menneskerettighedsforkæmpere, unge, kvinder og religiøse mindretal samt civilsamfundsorganisationer er under pres. Men gang på gang har tusindvis af mennesker på tværs af regionen vist, at de er klar til at kæmpe for forandring – fra embedsmanden i ministeriet over forkvinden i den lille retshjælpsorganisation til feltarbejderen, der dokumenterer krænkelser med livet som indsats. De skubber allerede udviklingen i den rigtige retning og sikrer grundlæggende rettigheder for den enkelte. Det er det arbejde, konsortiet og dets lokale partnere understøtter.

 

Organisationerne og eksempler på deres arbejde og resultater:

DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur (lead)

I mere end 25 år har DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur arbejdet med forebyggelse af tortur og vold samt rehabilitering af torturofre i MENA-regionen. Det inkluderer monitorering af fængselsforhold, kapacitetsopbygning hos anklagere og dommere og juridisk reformarbejde. Siden 2008 har organisationen været strategisk partner under DAPP og siden 2017 har organisationen været lead på Konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog.

Stærkere identifikation af torturofre i regionen
Tortur er udbredt i MENA-regionen og under det nuværende DAPP har DIGNITY sammen med lokale partnere haft fokus på at nå flere ofre for tortur via såkaldte ’frontline practitioners.’ Det er almindelige læger, lærere, social- og ungerådgivere, der bliver uddannet i at spotte symptomer på traumer og skader efter tortur, så ofrene kan få den nødvendige hjælp. Ubehandlede traumer fører ofte til mere vold – særligt i familierne. Derfor har bedre identifikation stor betydning både for ofrene selv og for deres familier, men også for de samfund, de lever i.

For mere information:

Website: www.dignity.dk
Facebook: www.facebook.com/DignityInstitute/
Twitter: www.twitter.com/DignityDK
Instagram: www.instagram.com/dignityinstitute/

 

Danmission

Danmission har været strategisk partner under DAPP siden 2011 og arbejder for at fremme fredelig sameksistens gennem interkulturel og inter-religiøs dialog. Målet er at fremme fred, rettigheder og aktivt medborgerskab samt forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme ved at nuancere forståelsen af religion, religions rolle og religiøse aktører.

Forebyggelse af voldelig ekstremisme gennem undervisning i Jordan
Under DAPP har Danmission blandt andet arbejdet i Jordan, hvor befolkningen oplever store udfordringer med ekstreme islamistiske grupper. Særligt skolelærere har haft svært ved at fortælle deres elever om, hvorfor islam bliver brugt på den måde, men med støtte fra Danmission og den jordanske partner, the Royal Institute for Interfaith Studies (RIIFS), har jordanske lærere derfor fået adgang til en uddannelsesmanual, som hjælper dem til at undervise i sammenhængen mellem islam, medborgerskab, dialog og menneskerettigheder. Før- og efterstudier har desuden vist at størstedelen af de underviste læreres har ændret deres eget syn på islam.

For mere information:

Website: www.danmission.dk/project/dapp/
Facebook: www.facebook.com/Danmission/
Instagram: www.instagram.com/danmission/
Twitter: www.twitter.com/danmissiondk

 

EuroMed Rights

EuroMed Rights er en netværksorganisation med over 80 medlemmer i mere end 30 lande i EU og i MENA. I over 20 år har organisationen arbejdet for at fremme menneskerettigheder, demokrati og ligeværdigt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i regionen. Det sker gennem netværksmøder med fokus på regionale eller landespecifikke emner samt fælles initiativer og fortalerarbejde i både EU og i medlemsstaterne. EuroMed Rights har været strategisk partner under DAPP fra begyndelsen.

Netværk gør en forskel for migranters rettigheder i Algeriet
Et eksempel på en konkret forandring skete i løbet af sommeren 2018, hvor EuroMed Rights’ migrationsarbejdsgruppe blev opmærksom på massedeportationer af migranter. Den Algeriske regering, som udførte deportationerne, kom hurtigt under mistanke for at overtræde menneskerettighederne og arbejdsgruppen brugte EuroMed Rights’ store netværk til at indsamle vigtige oplysninger om det. Det var med til at sætte fokus på forholdene for migranter i området og sætte det på FN’s dagsorden.

For mere information:

Website: www.euromedrights.org/
Twitter: www.twitter.com/EuroMedRights
Facebook: www.facebook.com/EuroMedRights/
Instagram: www.instagram.com/euromedrights/

 

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders (EMHRF)

I de sidste 15 år har EMHRF arbejdet for at sikre beskyttelse og bevarelse af menneskerettighedsaktivisters og civilsamfundsaktørers arbejde i MENA. EMHRF arbejder for at finde økonomisk støtte, der skal give dem mulighed for at beskytte sig selv og starte nye initiativer, der kan styrke og fremme respekten for menneskerettighederne. EMHRF har siden sin begyndelse tildelt 720 tilskud til at beskytte og støtte 932 menneskerettighedsforkæmpere og ngo’er i MENA-regionen. EMHRF har været en strategisk partner under DAPP fra begyndelsen.

Bevarelse af menneskerettighedsarbejdet fra den tunesiske revolution
I bestræbelserne på at bevare menneskerettighedsarbejdet i Tunesien har en gruppe civilsamfundsaktivister, støttet af EMHRF, arbejdet sammen i to år for at indsamle digital arv fra den tunesiske revolution. En samling med i alt 6.228 stykker digitalt materiale, inklusive posts på sociale medier, videoer og fotos er nu overdraget til Nationalarkivet i Tunis og brugt til bibliotek samt en udstilling, der er tilgængelig for offentligheden. Det har dels været med til at styrke den videnskabelige forskning og bevare en kollektive hukommelse af begivenheden.

For mere information:

Website: www.emhrf.org
LinkedIn: www.linkedin.com/company/the-euro-mediterranean-foundation-of-support-to-human-rights-defenders-emhrf

 

Dansk Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder arbejder for at styrke nationale menneskerettighedssystemer i MENA. Gennem langvarige samarbejder med statslige aktører, løftes de enkelte institutioners kapacitet til at udfylde lige præcis deres rolle og opgave. Samtidig bidrager Instituttet også til at styrke koordinering og samarbejde mellem de forskellige institutioner, så det samlede netværk skaber et velfungerende og sammenhængende menneskerettighedssystem. Udover at støtte lokale partnere i lande på tværs af regionen, arbejder instituttet også med aktører i Danmark og MENA for at skabe opmærksomhed om problemstillinger, der er relevante for den offentlige menneskerettighedsdebat.

Uddannelse af fremtidens menneskerettighedsforkæmpere i MENA
Under det nuværende program har Instituttet blandt andet haft fokus på at uddanne fremtidens menneskerettighedsforkæmpere. Instituttet her derfor støttet en arabisk master i demokrati og menneskerettigheder med undervisere og stipendier. Studiet er en kombination af multidisciplinær viden og praktiske værktøjer til at arbejde med menneskerettigheder i MENA-regionen og har bidraget til at skabe et stærkt netværk af morgendagens menneskerettighedsforkæmpere på tværs af regionen.

For mere information:

Website: www.menneskeret.dk/
Facebook: facebook.com/menneskeret
Twitter: www.twitter.com/HumanRightsDK
LinkedIn: www.linkedin.com/company/humanrights/