Billede:KVINFO

KVINFO

Mellemøsten og Nordafrika er det sted i verden, der er længst fra at opnå ligestilling. Det skal ændres, ellers stagnerer økonomien, jobmarkedet og udsigten til en bedre fremtid i regionen

At blive gift som barn, udsat for vold eller at være arbejdsløs eneforsørger er desværre blot nogle af mange aktuelle eksempler på udfordringer med ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika.

Det er typisk piger, der bliver gift som børn; kvinder der bliver udsat for vold i hjemmet; og mænd, der forventes at sikre mad på bordet i en region, hvor arbejdsløsheden ifølge Verdensbanken er større end noget andet sted i verden.

Der er stadig lang vej før retten til at bestemme over egen krop er en realitet, hvilket er afgørende for lige adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet – og i sidste ende inklusiv økonomisk vækst. Retten til diversitet i kønsidentitet og -udtryk er yderst begrænset og flere steder kriminaliseret.

Manglen på ligestilling bliver anset for at være en afgørende forhindring for den demokratiske og økonomiske udvikling og stabilitet i regionen og dermed for opnåelse af FNs verdensmål for 2030. Derfor har KVINFO siden 2006 samarbejdet med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram for at fremme ligestillingen i Yemen, Libanon, Palæstina, Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan.

KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen)

KVINFO har tidligere fremmet økonomisk ligestilling ved at støtte kvindelige entreprenører og ledere i den private sektor i Jordan, iværksættere indenfor kunsthåndværk i Marokko og Tunesien, og som aktive i netværk af fagforeninger på tværs af brancher i Marokko.

I dag arbejder KVINFO med at styrke mangfoldig politisk deltagelse, lovreformer der fordrer ligestilling, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og med at bekæmpe kønsbaseret vold i Tunesien, Jordan, Egypten og Marokko.

Det er fire lande, der holder til på henholdsvis en delt 95ende plads, som nummer 115 og nummer 123 ud af 189 lande på Gender Inequality Indekset (GII) fra 2017. Indekset måler skævfordelingen mellem køn indenfor reproduktiv sundhed, medbestemmelse og arbejdsmarkedsdeltagelse.

KVINFO har, som en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, de seneste år og i samarbejde med lokale organisationer formået at styrke og støtte kvinder til at træde ind på den politiske scene i Tunesien, hvor kvinder satte sig på 47 procent af pladserne i byrådene til landets første kommunalvalg i 2018. Til sammenligning er hver tredje person i danske byråd en kvinde.

KVINFO arbejder i tråd med Dansk-Arabisk Partnerskabprograms overordnede mål om at styrke dialogen med den arabiske verden ved at arbejde i tætte partnerskaber med tunesiske, marokkanske, egyptiske og jordanske organisationer. Derudover samarbejder KVINFO også med en række danske organisationer (Danner, Sex & Samfund, Kvinderådet og LGBT Danmark) , der også samarbejder med lokale organisationer i de respektive lande.

I praksis udfolder KVINFO og deres partnere i øjeblikket 20 projekter. For eksempel trænes tunesiske kvinder til at træde ind i politik, og børneægteskaber bekæmpes i Marokko. I Egypten har partnerne haft succes med at bekæmpe kvindelig omskæring og få nye lovforslag om kønsbaseret vold og familielovgivningen til debat i parlamentet. Og i Jordan arbejdes der for et regionalt samarbejde på tværs af landegrænser for at ændre familielovgivninger, der diskriminerer kvinder i forhold til for eksempel selvbestemmelse, arv og forældremyndighed.

KVINFOs mål for de kommende fem år

KVINFOs arbejde følger Dansk-Arabisk Partnerskabprograms fokus på, at projekterne skal have langsigtede perspektiver, der støtter reformer demokrati i Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan. I det lange seje træk for at skabe ligestilling, oplever KVINFO sejre undervejs og samtidig arbejder KVINFO på at udvikle programmet, så nye veje til ligestilling afprøves.

Studier viser, at traditionelle kønsopfattelser tages videre i den yngre generation i Mellemøsten og Nordafrika, hvor andre dele af verden oplever en mere positiv indstilling til ligestilling i yngre generationer. Der er pres på mønsterbrydere, som kæmper for ligestilling, kvinders rettigheder og LGBTIQ+ rettigheder, ikke mindst fra stærkt konservative stemmer, der taler familiens ret over individets.

Det betyder, at KVINFO frem til 2022 sætter fokus på at arbejde med opfattelser af maskulinitet, mænd og stereotype kønsroller. Et emne, der også hænger sammen med radikalisering og stigende hetz mod feminister, som mange af vores partnere oplever. KVINFO tog hul på debatten i Jordan og Danmark i efteråret 2018 i dialog med en jordansk maskulinitetsekspert.

KVINFO har ligeledes fokus på at integrere FNs verdensmål i programarbejdet i de kommende år i samarbejde med en række danske organisationer. Fokus vil ikke blot være på mål 5, der handler om køn og ligestilling, men også på, hvordan netop køn og ligestilling er fundamentalt og skal tænkes med i løsningen på de resterende 16 mål – særligt mål 8, 10, 16 og 17.

I Mellemøsten og Nordafrika er der store udfordringer med valid data på de forskellige delmål og KVINFO samarbejder med FN og nationale eksperter om, hvordan Verdensmålene kan implementeres og monitoreres. 

Samarbejdspartnere i MENA-regionen

  • Jordan: JWU (Jordanian Women’s Union).
  • Egypten: Tadwein.
  • Tunesien: LET (Ligue des Electrices Tunisiennes), AFTURD (Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement), ATFD (Association Tunisiennes des Femmes Démocrates), Mawjoudin, ATSR (Association Tunisiennes de la Santé de la Reproduction).
  • Marokko: FLDF (Fédération des Ligues des Droits des Femmes), Droit & Justice (D&J), LDDF-Injad, AMPF (Association Marocaine de Planification Familiale).