Ungepuljepartnere

Ungepuljen består af fire danske organisationer, der udvikler projekter med fokus på at involvere og engagere unge i de fire fokuslande; Egypten, Tunesien, Marokko og Jordan.

Ungepuljen er afsat som en særlig pulje under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, hvor danske organisationer med erfaring med ungeindsatser i regionen får midler til at lave projekter i samarbejde med deres partnere i regionen. Puljen støtter initiativer, der har særligt fokus på at fremme unges involvering i dansk-arabiske partnerskaber i perioden fra 2017-21. Formålet er blandt andet at fremme kreative og innovative tilgange, som involverer unge mennesker i Mellemøsten og Nordafrika.

Ungepuljen er udviklet med henblik på at støtte innovative tilgange til at engagere unge mennesker. Puljen har et årligt budget på DKK 15 mio., og DAPP har afsat i alt DKK 60 mio. i perioden 2018-2021 til at støtte et initiativ inden for hvert af følgende særligt prioriterede områder:

– Unges engagement i demokrati (DKK 4 mio. årligt)
– Unges kultur og diversitet (DKK 5 mio. årligt)
– Unges deltagelse i sport (DKK 6 mio. årligt).

Partner organisationer

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder for at unge i Egypten, Jordan og Tunesien kan engagere sig som demokratiske forandringsagenter og fortalere for diversitet og inklusion. Arbejdet løftes gennem det nye ’Youth Culture and Diversity’-projekt under DAPP Ungepuljen i et samarbejde mellem fem organisationer: KFUM-Spejderne, Les Scouts Tunisiens, DEDI – Dansk-Egyptisk Dialoginstitut og East and West Center for Sustainable Development i Jordan, som alle har mange års erfaring med at arbejde med unge i regionen under DAPP.

Cross Cultures Project Association (CCPA)

Cross Cultures Project Association (CCPA) er en non-profit NGO, der med sport som redskab arbejder for fred og forsoning på tværs af de interne konflikter, som præger samfund over hele verden. Det er konflikter om køn, religion, kultur, socioøkonomisk ulighed samt borgerkrige. Specifikt for MENA-regionen har CCPA et erklæret mål om at bidrage til civilsamfundsinddragelse, tværsektorielt samarbejde, fredelig sameksistens og styrket modstandskraft blandt de unge, særligt de unge kvinder. Med støtte fra DAPP har CCPA i dag samarbejder i Jordan, Tunesien og Marokko.

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har til formål at styrke unges demokratiske engagement både i forhold til civilsamfund og myndigheder. MS søger bl.a. at styrke og nytænke de kanaler, hvorigennem unge søger reel indflydelse på de beslutninger, som påvirker deres liv. Dette er en stor udfordring i MENA-regionen, som er præget af autoritære og centralistiske regimer og patriarkalske strukturer, hvilke ikke levner megen plads til at unge – og særligt unge kvinder - kan udfolde sig som aktive og demokratiske medborgere. Gennem støtte til organisering af unge – og opbygning af deres egne ressourcer gennem målrettet træning og uddannelse – giver MS dem en mulighed for at vinde anerkendelse som en seriøs og vigtig stemme i samfundet.

GAME

GAME har siden januar 2018 været partner på Ungepuljen i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram med projektet ’Youth-led Street Sports for All’ i Jordan. GAME starter en tilsvarende indsats i Tunesien i 2019. Målet er at engagere lokale unge i positive fællesskaber, ligestilling, demokrati og medindflydelse gennem gadeidræt. Øget sundhed og trivsel er tillige en vigtig del af programmet.