Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF arbejder for at styrke unges deltagelse og indflydelse i Mellemøsten og Nordafrika.

Den store ungdomsgeneration i MENA-regionen rummer et enormt potentiale. De er bedre uddannede end deres forældres generation og deler viden i netværk på tværs af sociale skel og landegrænser. Under det arabiske forår demonstrerede ungdommen, at de er stand til at organisere sig for at skabe positive forandringer i deres samfund.

Ikke desto mindre oplever unge i dag stadig betydelige udfordringer, når det kommer til at tage del i samfundsudviklingen og udøve deres sociale, politiske og økonomiske rettigheder. For at realisere DAPP’s overordnede vision om en demokratisk og økonomisk stærk MENA-region er det afgørende at investere i det aktiv, som de mere end 100 millioner unge i regionen udgør.

Udvikling skabes med og af unge

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder for at unge i Egypten, Jordan og Tunesien kan engagere sig som demokratiske forandringsagenter og fortalere for diversitet og inklusion. Arbejdet løftes gennem det nye ’Youth Culture and Diversity’-projekt under DAPP Ungepuljen i et samarbejde mellem fem organisationer: KFUM-Spejderne, Les Scouts Tunisiens, DEDI – Dansk-Egyptisk Dialog Initiativ og East and West Center for Sustainable Development i Jordan, som alle har mange års erfaring med at arbejde med unge i regionen under DAPP.

Unge frivillige udgør kernen i projektets aktiviteter. De implementerer workshops, designer og gennemfører ungeledede projekter i deres lokalsamfund, er med til at præge projektets strategiske retning og praktiserer foreningsdemokrati i de lokale partnerorganisationer. På den måde inddrages unge ikke blot som passive modtagere, men som aktive medskabere og forandringsagenter.

Projektet er med til at udvikle, implementere og dokumentere innovative måder til at engagere unge på. Med disse tilgange vil vi styrke lokale civilsamfundsorganisationer, institutioner og aktører i regionen i at inkludere unge, og vi vil bidrage til at skabe inkluderende og demokratiske platforme for unges samfundsengagement og kulturelle udfoldelse.

Et særligt fokus vil være at favne og inkludere et bredt spektrum af unge og muliggøre positive interaktioner på tværs af ideologiske, økonomiske og kulturelle skel. Gennem en ung til ung-tilgang er projektet designet til også at nå ud til unge, som har særligt svært ved at gøre deres indflydelse gældende. Det gælder blandt andet unge kvinder, marginaliserede minoriteter, og de som bor i udkantsområder eller belastede dele af de større byer. Ved at styrke disse unges muligheder og inklusion mindskes risikoen for at de afkobles fra samfundet og radikaliseres.

Indsats som bygger på stærke resultater

Projektet bygger oven på bemærkelsesværdige resultater og stærke eksisterende partnerskaber. KFUM-Spejderne har siden 2008 samarbejdet med Les Scouts Tunisiens, Tunesiens største civilsamfundsorganisation, og deres indsatser har opnået bred anerkendelse, eksempelvis fra den tidligere tunesiske premierminister Habib Essid, som har fremhævet Les Scouts Tunisiens særlige rolle i at beskytte unge mod ekstremisme og fanatisme. Med støtte fra partnerskabet er den tunesiske spejderbevægelse reformeret til en legitim, uafhængig og demokratisk organisation, hvor unge og kvinder har indflydelse. Partnerne har udviklet træninger i entreprenørskab for unge tunesere, som har skabt job og inspireret den statslige entreprenørskabsuddannelse i Tunesien, og unge tunesere er blevet uddannet i demokratisk medborgerskab og styrket som forandringsagenter.

DUF har derudover siden 2009 trænet unge frivillige som dialogambassadører i Jordan, Egypten og Tunesien, og dialogambassadørerne er kendte for deres kreative metoder til at arbejde med diversitet, ungeinddragelse og fredelig sameksistens. Dialogværktøjerne har spredt sig gennem manualer og træninger til civilsamfundsorganisationer i MENA-regionen og Danmark.

I løbet af de næste fire år vil partnerorganisationerne bag ’Youth Culture and Diversity’-projektet bidrage til at øge unges indflydelse og deltagelse samt at skubbe praksis fremad og bidrage til nytænkning i forhold til at styrke ungeinddragelse i MENA-regionen.