GAME

GAME arbejder i udsatte og konfliktfyldte områder med ungeledet gadeidræt og streetkultur.

Streetsport og streetkultur sætter unge i front

Streetsport og streetkultur har et særligt potentiale til at engagere unge i fællesskaber, der styrker og udvikler de unge – individuelt, socialt og som borgere. Når unge selv står i front og driver ugentlige træninger i f.eks. streetbasket for børn og andre unge, så betyder det et positivt fællesskab, som kan afhjælpe marginalisering og ulighed.

Siden 2007 har GAME været aktiv i Libanon, hvor unge rollemodeller er blevet uddannet som streetsport-instruktører og frivilligledere. De unge frivillige driver træninger i streetbasket og gadefodbold i 12 såkaldte GAME-zoner i Libanon – f.eks. i flygtningelejren Shatila. Til træningerne kommer lokale børn, som ikke har mulighed for at være aktive i de dyre sportsforeninger og som ikke har plads i byrummet til at lege eller lave gadeidræt. I 2017 nåede GAME i Libanon ud til mere end 3.000 børn og havde over 23.000 fremmøder via de 200 unge frivillige Playmakere.

Unge rollemodeller i Jordan                                                                 

GAME har siden januar 2018 været partner på Ungepuljen i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram med projektet ’Youth-led Street Sports for All’ i Jordan. GAME starter en tilsvarende indsats i Tunesien i 2019. Målet er at engagere lokale unge i positive fællesskaber, ligestilling, demokrati og medindflydelse gennem gadeidræt. Øget sundhed og trivsel er tillige en vigtig del af programmet.

I Jordan uddanner GAME i samarbejde med den lokale partner, Jordan Youth Innovation Forum, unge frivillige street sport-instruktører (GAME Playmakere), der  driver træninger for børn i streetbasket og gadefodbold. Foreløbig har GAME og Jordan Youth Innovation Forum spottet og renoveret fem GAME-zoner i Ramtha, Mafraq og Amman, som nu bruges til de ugentlige træninger i streetbasket og gadefodbold.

Første Playmaker Camp i Jordan blev afholdt i marts 2018 med deltagelse af 88 unge – herunder 40% piger. De unge Playmakere er rekrutteret fra de områder, hvor GAME-zonerne befinder sig. Ved den første camp i Amman deltog medarbejdere og erfarne frivillige fra GAME i Libanon for at hjælpe med at planlægge og afvikle camp’en. Målet var at hjælpe projektet i Jordan godt på vej, men også at skabe et regionalt samarbejde og forståelse mellem Playmakere i Jordan og Libanon.

Når Playmakerne i Jordan har været igennem den første uddannelsescamp, samarbejder de indbyrdes og lokalt om at få de ugentlige lokale træninger til at køre. De første træninger i Jordan er afholdt med stort fremmøde af børn. For eksempel i Ramtha, hvor 120 børn dukkede op til den første træning, og forældrene var både engagerede og begejstrede, da det var det første idrætsinitiativ i byen, som børn kunne være med til. Programmet skal overordnet bidrage med innovative metoder til at styrke de unges deltagelse i positive fællesskaber, involvering i civilsamfundet og bidrag til ligestilling.

Ekstra fokus på empowerment

Metoden i Playmaker-programmet bygger på tre empowerment-niveauer: Det individuelle, det sociale og det samfundsmæssige. På hvert niveau styrkes de unge i relevante temaer, såsom at bruge sporten f.eks. til at styrke de involverede børn og unges selvværd, tillid og samarbejde.

Målet med projektet er – gennem ungeledet streetsport og streetkultur – at uddanne og styrke unge i Jordan til at tage del i samfundet. Det kan f.eks. være at anerkende styrken ved ligestilling og derved arbejde for f.eks. større deltagelse af piger eller at anerkende styrken ved at alle har en stemme og derved være god til konflikthåndtering. I Jordan har GAME’s fokus på pigedeltagelse f.eks. betydet, at lokale Playmakere i GAME-zonen i Ramtha har taget initiativ til træninger indendørs og kun for piger for at teste, om de kan få flere piger med.

 

Læs reportage fra den første Playmaker Camp her.

Og se video fra Playmaker Camp her.

Følg med i, hvad der sker i GAME i Jordan her.