Foto: GAME

Gadeidræt giver unge tunesere tro på fællesskab og demokrati

Med streetbasket og gadefodbold har GAME de seneste to år været med til at skabe trygge og aktive fællesskaber for børn og unge i Jordans udsatte områder. De gode erfaringer tager organisationen nu med sig videre, når de i år starter aktiviteter op i Tunesien.

Med teambuildingøvelser og brainstormsessioner tog en gruppe håbefulde unge tunesere i slutningen af januar det første spadestik til et nyt program, der satser på at styrke unges indflydelse i samfundet gennem gadeidræt.

“Jeg tror, at GAME’s arbejde i Tunesien vil hjælpe børn og unge til at slippe mobilen og computeren og opbygge deres selvværd og engagere dem til at tage aktiv del i deres samfund,” siger Elyes Guermazi fra den tunesiske organisation iiDebate efter at have deltaget i en workshop med repræsentanter fra den danske organisation GAME.

Det er DAPP-partneren GAME enig i, og derfor etablerer de nu aktiviteter i Tunesien sammen med netop iiDebate, der bliver én af flere af GAME’s lokale partnere i landet.

Workshoppen markerer startskuddet på programmet. Deltagerne er med hjælp fra iiDebate nøje udvalgt fra tre forskellige områder i Tunesien, og håbet er, at de vil være ildsjæle i de områder, de kommer fra.

Jeg ser gadeidræt ledet af unge som et oplagt redskab til at engagere og skabe morgendagens nye ledere i Tunesien.”

Elyes Guermazi,
Medstifter, iiDebate

Chef for udvikling og sociale programmer hos GAME, Marie Traasdahl Staal, håber, at de kommende aktiviteter i samarbejde med de tunesiske partnere vil være med til at åbne muligheder for de unge i landet.

”Overordnet set kunne vi godt tænke os at give både færdigheder og håb til de tunesiske unge. Af dem vi har mødt, er der desværre mange, som ikke er særligt optimistiske i forhold til fremtiden, og for mange er drømmen og målet at emigrere til Europa,” siger hun.

Gennem gadeidræt arbejder GAME med at understøtte lokale unge rollemodeller, få børn med i aktive fællesskaber og gennem sporten udstyre dem med kompetencerne til at klare sig videre i livet.

En anden af DAPPs ungepuljepartnere Cross Cultures (CCPA) har været aktiv i Tunesien siden 2014, og med GAME’s opstart bliver arbejdet med at styrke unges tuneseres deltagelse i sport dermed yderligere styrket.

Manglende adgang til positive idrætsfællesskaber
Under workshoppen blev de unge introduceret til GAME’s aktiviteter og metoder, og tanken er, at de herfra skal stå for at rekruttere lokale frivillige.

Målet er at engagere lokale unge i positive fællesskaber, ligestilling, demokrati og medindflydelse gennem blandt andet gadefodbold og streetbasket.

I januar deltog en gruppe unge fra tre forskellige steder i Tunesien i en workshop, der introducerede dem til GAME’s aktiviteter og metoder. Foto: GAME

”Da jeg hørte ordet GAME, blev jeg mindet om min barndom og alle de gode stunder, jeg havde med leg og aktiviteter med andre børn i mit nabolag. I dag mangler Tunesiens børn og unge de her stunder, da muligheden for at dyrke sport og adgangen til frie, offentlige rum er meget begrænset,” fortæller Elyes Guermazi.

En forundersøgelse som GAME lavede i 2019 viste, at idræt og bevægelse stort set er fraværende i skolen og kvaliteten af den idrætsundervisning, der er, er mangelfuld. Selv om idræt er på skoleskemaet, bliver den ofte ikke afviklet.

I forbindelse med et besøg i bydelen Kram West i hovedstaden Tunis kom Marie Traasdahl Staal tæt på hverdagen for tunesiske børn, og hvordan de bruger deres tid efter skolen:

”Mit indtryk er, at der er meget få muligheder for at dyrke sport i fritiden. Der er for eksempel ingen åbne idrætsfaciliteter, og børnene render og spiller fodbold ude mellem bilerne. Vi har oplevet, at mange af skolerne slet ikke har idrætsundervisning, fordi de ikke har faciliteterne eller kompetencerne til det,” siger hun.

Massoud Moenes fra byen Nadhour har tilbagelagt mere end 100 kilometer for at deltage i workshoppen, og han er enig i Maries betragtninger.

”Der er meget få sportstilbud i min hjemby, og derfor ser jeg et stort potentiale i dette initiativ, især fordi GAME har planer om at uddanne frivillige Playmakers og hjælpe med at forbedre faciliteterne, så de kan være sikre og sjove at bruge.”

En vigtig komponent i GAME’s aktiviteter er netop Playmaker-programmet, hvor frivillige mellem 16 og 30 år uddannes som street sport-instruktører og frivillig-ledere og efterfølgende går ud og arrangerer træning for børn i streetbasket og gadefodbold.

Mit indtryk er, at der er meget få muligheder for at dyrke sport i fritiden. Der er for eksempel ingen åbne idrætsfaciliteter, og børnene render og spiller fodbold ude mellem bilerne.”

Marie Traasdahl Staal,
Chef for udvikling og sociale programmer, GAME

Som Playmakere bliver de både hverdagens rollemodeller blandt børnene i deres lokalområder, men samtidig klædes de også på til at agere forandringsagenter i civilsamfundet.

Gadeidræt som springbræt til en meningsfuld fremtid
GAME håber på sigt, at indsatsen i Tunesien også vil føre til et tættere samarbejde med landets skolevæsen, så idrætsundervisningen bliver kvalificeret og kan bruges som platform til at træne generelle livsfærdigheder, der kan hjælpe de unge, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

”Vi har oplevet, at der hersker en håbløshed blandt unge, hvis bagside kan være migration, kriminalitet eller radikalisering. Unge er generelt fortvivlede over, at de ikke kan bruge deres skolegang til at komme ind på arbejdsmarkedet,” siger Matthew Gray, der leder GAME’s internationale partnerskaber.

Især ‘Street Sports Incubator’-programmet, som GAME startede op i Jordan sidste år, håber GAME på sigt også at få mulighed for at udbrede til Tunesien. Programmet har til formål at støtte unge med iværksætterlyst og udvikle deres talenter gennem vejledning og mentorordninger, så de på sigt kan føre deres drømme og ideer ud i livet og starte egne virksomheder eller nye initiativer op.

“Støtte til iværksættere er der mangel på, så her har DAPP og GAME virkelig mulighed for at skabe mærkbar værdi for unge,” siger Matthew Gray.

Langsigtede perspektiver og gode erfaringer fra Jordan
Erfaringer fra GAME’s projekter i Jordan viser, at 81 procent af de unge, der deltog i Playmaker-uddannelsen, oplever, at de har opnået færdigheder, som de kan bruge i andre sammenhænge.

Derudover er godt halvdelen af de jordanske playmakere blevet mere motiverede til at engagere sig i frivilligt eller politisk arbejde, efter de har gennemført uddannelsen. GAME ser disse erfaringer som et godt udgangspunkt for de nye partnerskaber i Tunesien, men er også klar over, at der forskelle mellem de to lande.

”Tunesien ligger i den anden ende af regionen fra Jordan. Vi er nødt til at forstå de her unge på deres præmisser og ikke bare tænke: Nå, det er nok ligesom i Jordan,” siger Marie Traasdahl Staal, der er chef for udvikling og sociale programmer i GAME.

Et af håbene for workshoppens deltagere er, at GAME’s program kan biddrage til at skabe et trygt rum, hvor unge tunesere får lov at vise deres talenter og livsglæde. Foto: GAME

Derfor er brugerinddragelse og ungeinddragelse en af de vigtigste processer i designet af GAME’s DAPP-programmer både i Jordan og Tunesien. Erfaringerne fra Jordan viser, at det er vigtigt at lade ekspertisen fra de unge selv komme til orde og dele og udvikle på tværs af Jordan, Tunesien, Danmark og for eksempel Libanon, hvor GAME også arbejder med unge.

De tunesiske deltagere i workshoppen på DAPP-kontoret i Tunis håber også, at programmet kan være med til udvikle kompetencerne hos unge og bane vejen for gode og trygge idrætsfaciliteter.

”Jeg tror, at det projekt, som vi og GAME vil skyde i gang, kan være med til tiltrække flere unge til aktive fællesskaber, da det rummer gode elementer såsom empowerment, der vil være med til udvide horisonten hos unge,” siger Massoud Moenes.

Ines Nafti, der kommer fra byen Medenine i det sydlige Tunesien mener, at programmet vil give unge mulighed for at bringe deres talenter i spil.

”Jeg ser for mig, hvordan vi i de kommende måneder kan skabe et trygt rum, hvor unge tunesere kan få lov at vise deres talenter og livsglæde og samtidig fylde det med meningsfulde aktiviteter,” siger hun.