Akademisk empowerment i Jordan

Unge akademikere i Jordan får - med dansk støtte - en stemme i en konservativ og autoritetsstyret akademisk verden.

Luften er tyk af forventning i ”Wadi Rum” konferencesalen på University of Jordan i Amman. Omkring 100 spændte og veloplagte studerende, en håndfuld forskere og et par journalister, er mødt op for at deltage i konferencen “Young Scholars Conference: The Arab Spring – Roles, Causes and Consequences”.

Sara, Mary og Wijdan sidder koncentreret og lytter og tager noter, når publikum i salen stiller uddybende spørgsmål til de præsentationer, de netop har givet. De sidder ved det samme bord, som dagen før udgjorde scenen for den akademiske konference, hvor forskere fra Europa og Mellemøsten præsenterede deres arbejde. Det er tydeligt at se på de tre unge kvinder, at det er vigtigt for dem at få hele spørgsmålet med og deres koncentrerede alvorlighed vidner om, at de gerne vil gøre det godt.

Selvom Mary Burbara fra Gaza om morgenen havde været meget nervøs, sidder hun nu roligt på podiet og besvarer spørgsmål fra salen. Hun har skrevet om kvinders involvering og rolle under det Arabiske Forår, og lægger i sine svar særlig vægt på, at kvindernes deltagelse i opstandene afspejler et generelt ønske om at forbedre kvinders rettigheder. Ved at gå på gaden håbede kvinderne at bane vejen for en fremtid uden  kønsdiskrimination og med flere kvinders deltagelse i det politiske liv.

Den jordanske uddannelseskultur er, trods visse modstrømninger, til stadighed præget af en vis konservativ struktur, hvor de studerede ikke har megen indflydelse i klasselokalerne. ”Young Scholars Conference” skal derfor ses i forlængelse af den innovative studiekonference, ”Improving Quality of Education in the Jordanian University System”, som DJUCO arrangerede i Amman i oktober 2012. Det handler om at sætte de studerende og deres kompetencer i fokus.

Styrke og bevidstgøre akademiske kompetencer

Foto: Mia Jo Otkjær
Foto: Mia Jo Otkjær

Konferencen, der ligger i forlængelse af den internationale og forskerbaserede todageskonference ”An Arab World in Transition – Theoretical Perspectives”, er bygget op om tre paneler, der hver behandler et underemne. Det første panel diskuterer årsager som f.eks. sociale medier, kvinders rettigheder og ungdomsgenerationens utilfredshed med manglende indflydelse. Det andet panel beskæftiger sig med regionale magter og de konsekvenser, det Arabiske Forår har haft for regionen, herunder migrationsproblematikker og Israels reaktion på revolterne. Det sidste panel fokuserer på det internationale samfunds rolle og de konsekvenser, det Arabiske Forår har haft for EU og USA.

Hvert panel består af 2-4 kandidatstuderende, der præsenterer deres 5-siders paper, og de tre paneler ledes af en professor fra enten University of Jordan eller Syddansk Universitet, der fungerer som chair og sørger for at samle op på vigtige pointer og lede diskussionen.

Paneldeltagerne er blevet udvalgt efter have deltaget i en paperkonkurrence. De kommer fra både University of Jordan, Syddansk Universitet i Danmark og American University i Kairo og blandt dem er der studerende fra Jordan, Egypten, Danmark, Gaza og USA.

”Young Scholars Conference” giver både paneldeltagere og deltagerne i salen mulighed for selv at være en del af en akademisk debat, og det overordnede formål med konferencen er netop at give kandidatstuderende mulighed for at afprøve deres akademiske forsknings- og formidlingskompetencer i et konferencemiljø og dermed skabe et forum for akademisk empowerment af unge kommende akademikere i en ellers konservativ og autoritetstyret akademisk verden. Dette er særligt vigtigt i et land som Jordan, hvor der er høj arbejdsløshed, og hvor mange universitetsstuderende er i tvivl om, hvilke kompetencer deres uddannelse faktisk giver dem. Samtidig giver konferencen mulighed for at styrke samarbejde mellem studerende fra Europa og Mellemøsten gennem networking og udveksling af tanker og akademisk arbejde.

Efter konferencen bliver de bedste papers publiceret på DJUCOs- og University of Jordans hjemmeside, og da en af de kvindelige, jordanske paneldeltagere får at vide, at hendes paper skal publiceres, skriver hun:

I’m extremely happy to hear that my paper has been chosen to be one of the papers published. I can’t thank you enough for organizing this event which has been one of the most useful and exciting events of my academic life.”

Young Scholars Conference  var den første af sin slags, der påtænkes at være en årlig tilbagevende begivenhed  i forbindelse med samarbejdet mellem Projekt DJUCO  (Danish – Jordanian University Cooperation) ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet og School of International Studies and Political Science på University of Jordan.

Læs mere om Projekt DJUCO her