Flere kvinder til Jordans fagbevægelse

Jordans fagbevægelse vil engagere de jordanske kvinder. Det betyder flere kvindelige aktivister og mere lobby-arbejde for at få ændret arbejdsmarkedsloven.

”Kvinderne finder ud af, at fagbevægelsen ikke kun handler om strejker, men om rettigheder.”

Det siger Rana Abu Lauha, som er næstformand i Jordans serviceforbund og forkvinde for landsorganisationen GFJTU’s ligestillingsudvalg.

Den direkte anledning er, at medlemmer fra serviceforbundet har deltaget i GFJTU’s tillidsmandskurser, som er støttet af Ulandssekretariatet. Kurserne omhandler blandt andet undervisning i overenskomster, forhandlinger, anstændigt arbejde og social dialog. 70 procent af deltagerne på kurserne var kvinder, som udgør to tredjedele af serviceforbundets medlemmer.

Når et kursus er afholdt, er det meningen, at deltagerne skal undervise deres kolleger og på den måde få udbredt kendskabet som ringe i vandet.

”Der var nogle af deltagerne, som lavede opfølgning hos telefonselskabet Orange. Firmaets egne udviklingsfolk var med, og de blev så imponerede over træningen og det høje niveau, at de foreslog fælles udviklingsaktiviteter med vores kursister,” fortæller Rana Abu Lauha. Teleselskabet vil lave to spor i de nye kurser. Det ene handler om interne regler, det andet om fagforeningsforhold.

Større bevidsthed om rettigheder

Et andet positivt resultat af kurserne, som blev holdt i oktober sidste år med opfølgning i januar, er at kvinderne opnår større bevidsthed og selvsikkerhed. Det er ikke uvæsentligt i et relativt konservativt land som Jordan.

”I virkeligheden handlede den største effekt af kurserne om kvinderne selv. De overkom de sociale barrierer og er begyndt at engagere sig i samfundsforhold.”

Rana Abu Lauha
Forkvinde for GFJTU’s ligestillingsudvalg

”I virkeligheden handlede den største effekt af kurserne om kvinderne selv. De overkom de sociale barrierer og er begyndt at engagere sig i samfundsforhold,” siger Rana Abu Lauha, og fortsætter: ”Kvinderne er nu interesserede i deres egne rettigheder – og er klart mere interesserede i forhandling og overenskomster.”

Vil have ændret loven

Mens kvinderne arbejder for større deltagelse på gulvet, prøver landsorganisationen  at lobbye for mere ligestilling i arbejdsmarkedslovgivningen.

”Jeg har sammen med resten af kvindeudvalget holdt møder med parlamentets udvalg for kvinder og arbejdsmarked for at få ændret loven,” siger Rana Abu Lauha.

Blandt andet arbejder fagbevægelsen på at oprette flere børnehaver på arbejdspladserne. Det skal virksomhederne faktisk allerede nu, hvis der på en virksomhed er 20 kvinder med i alt 20 børn. GFJTU prøver at få det tal ned til, at 15 mænd og kvinder kun skal have 15 børn.

Desuden foreslår fagbevægelsen at ligestille børn af jordanske kvinder og udenlandske mænd i forhold til arbejdstilladelser. Som det er nu, bliver disse børn betragtet som udlændinge og skal derfor igennem de samme procedurer og betale de samme gebyrer som migrantarbejdere.