Aktivisme i den egyptiske provins

”I Fayoum mærker man krisen, før man hører om den” siger 28-årige Ahmed fra Fayoum. Bliv klogere på, hvordan MS støtter aktivisme i den egyptiske provins.

Fayoum er et distrikt 130 km sydvest for Cairo. Det består af en del mindre landsbyer samt Fayoum by. Ahmed er født og opvokset i en af landsbyerne, hvor han nu bor med sin familie bestående af kone og tre børn. Ahmed er på mange måder en typisk indbygger i Fayoum ( en fayoumi). Han er iklædt galabiyya (traditionel egyptisk klædedragt), han lever med sin familie i det hus, hvor han er vokset op, konen bærer niqab og passer husholdningen. Men på samme tid er han også en meget atypisk Fayoumi – for han er sekulær og politisk aktiv. Ahmed er en del af tidligere præsidentkandidat Mohammed El-Baradeis nystiftede parti, Hizb el-Dustur og derudover er han aktiv i flere civilsamfundsorganisationer.

Ahmed passer ikke ind i det medieskabte billede af en egyptisk revolutionær, men han er et godt eksempel på, hvordan den generelle holdning til politik har ændret sig i Egypten og altså ikke kun i de venstreorienterede kredse i Cairo. Mange af de mennesker, som stemte på Morsi og Det Muslimske Broderskab, er dem som nu mærker manglen på forandring. Ahmed er sikker på at denne utilfredshed vil kunne ses på resultaterne af det kommende kommunalvalg.

Fælles kampagne for at øge unges indflydelse i lokalpolitik

Netop derfor har Mellemfolkeligt Samvirke startet et projekt i Fayoum, som forsøger at samle 8 NGOer om at arbejde mod et fælles mål, som er at sikre unge mennesker indflydelse i lokalpolitik.  Projektet hedder Fayoum Joint Campaign (FJC) og blev søsat sidste år.

Ledere samt unge fra de otte NGOer har gennemgået to træningsforløb med Mellemfolkeligt Samvirke og har i samarbejde skrevet en hensigtserklæring, samt målsætning for samarbejdet. Selvom det umiddelbart lyder som en nogenlunde enkel opgave, har det været en enorm udfordring for disse 8 organisationer. Den konservatisme og traditionalisme, som kendetegner Fayoum, gennemsyrer alle institutioner og ses derfor også tydeligt i disse organisationers strukturer og arbejdsformer. De har derfor kæmpet med magtstrukturer og samarbejdsvanskeligheder, men den sidste tids arbejde har ændret deres syn på vigtigheden af samarbejdet mellem NGOer:

”Vi laver aktiviteter med de unge mennesker, som ikke kunne lade sig gøre uden samarbejde. Vi har brug for hinanden og vi har brug for at vise et godt eksempel.” siger Hassan som er leder af en af de 8 organisationer.

”Hvis du spørger mig, er den største udfordring, at vi har rigtig rigtig meget arbejde inden valget. Vi har nogle meget aktive unge mennesker, men vi har brug for at nå ud til en større gruppe og især i landsbyerne, hvis vi vil gøre en forskel,” siger Hassan.

En af de kampagner, som FJC har kørt, er Out reach – kampagnen, hvor målet var at engagere unge mennesker fra alle landsbyer i Fayoum. To af lederne fra FJC og flere fra ungdomsgrupperne har rejst rundt i hele distriktet og holdt møder med unge mennesker og opfordret dem til frivillighed og oplyst om nødvendigheden af ungdomsengagement og unges deltagelse i beslutningsprocesser.

…vi kæmper en hård kamp for at blive anerkendt som aktivister, fordi vi er en del af et samfund, der ikke værdsætter vores arbejde. Ung aktivist, Fayoum

Frivillighed og skepsis i Fayoum

På kontoret, hvor FJC holder til, ser man en del unge mænd som taler og drikker te og arbejder på computeren. De ser meget anderledes ud end Ahmed med deres farvestrålende t-shirts med print, voks i håret og stramme cowboybukser. De er ikke i tvivl om de største ufordringer i Fayoum og lægger meget vægt på chikane af kvinder, intolerance, arbejdsløshed og fattigdom, som noget af det, de ønsker at bekæmpe.

De er frivillige i forskellige projekter og ungdomsråd, og en vigtig del af deres arbejde er at lave oplysningskampagner blandt unge. De er blandt andet i gang med en etikkampagne på universitetet i Fayoum, hvor de opfordrer til og oplyser om religiøs tolerance i lokalsamfundet.

Det er dog ikke altid enkelt at gøre en forskel i Fayoum. En af de unge fyre fortæller, at der nemlig ikke er tradition for frivillighed, og at civilsamfundet i det hele taget er præget af en konservatisme, der i visse tilfælde modarbejder demokratiseringsprocesser.

”Når jeg fortæller, at jeg laver frivilligt arbejde, spørger folk som regel hvorfor. De er meget skeptiske. Men vi bliver ved, og selvom der kun dukker 5 mennesker op til en demonstration, tror vi på at vi ændrer noget.”

“Der er stadig lang vej endnu, og det er ikke til at sige, om vi får mulighed for at sikre unge mennesker indflydelse i lokalpolitik inden kommunalvalget, men vi kæmper en hård kamp for at blive anerkendt som aktivister, fordi vi er en del af et samfund, der ikke værdsætter vores arbejde,” siger en anden af de unge fyre.

På den anden side

Ahmed sidder også på kontoret, og han er enig i disse frustrationer. ”Det er svært at ændre folks mentalitet, men på den anden side er folk her ikke dumme, de ved godt hvad der forgår, og vi kommer med konkrete forslag, der kan forbedre deres hverdag og liv. Jeg tror på, at hele Egypten er gået i gang med en forandringsproces, som ikke stopper med et valg eller en revolution. Jeg tror, vi bliver nødt til at stole på hinanden”.

Både Ahmed og de andre unge fra FJC er optimistiske omkring det fælles projekt og den fælles målsætning. Selvom de i udgangspunktet er forskellige, er de opsat på sammen at gøre en forskel ved det kommende valg.

Udover FJC har Mellemfolkeligt Samvirke også startet et ungdomsnetværk Activista i Fayoum. Activista er ledet og organiseret af unge, som selv skal identificere de problemstillinger, de ønsker at arbejde med og finde løsningsforslag – uden indblanding fra andre organisationer.  Der er en bred tilslutning af unge og generelt et ønske blandt dem om at tilegne sig nye redskaber for at forbedre deres arbejde i lokalsamfundet.