Danmark støtter Tunesiens unge og kampen mod terror

Udenrigsminister Kristian Jensen er i Tunesien for at styrke samarbejdet mellem Danmark og Tunesien og høre om udvikingen af partnerskabsprojekter under Det Arabiske Initiativ.

Onsdag den 10. februar indleder udenrigsminister Kristian Jensen et besøg til Tunesien. Under besøget mødes udenrigsministeren med præsident Essebsi, premierministeren Habib Essid, udenrigsminister Jhinaoui samt med formanden for landets nye parlament. Derudover skal han mødes med en række civilsamfundsorganisationer og partnere, gruppe af unge tunesere, der modtager dansk støtte via Det Arabiske Initiativ. Det omfatter blandt andet et besøg hos rehabiliteringscentret for torturofre, Nebras, som er det første center af sin slags i landet.

”Jeg ser meget frem til at besøge Tunesien. Nordafrika er Europas nabo, og der er mange vigtige dagsordener, som vi må håndtere i fællesskab – det gælder ikke mindst kampen mod terrorisme og migrationsstrømmene mod Europa. Jeg ser frem til at drøfte den regionale udvikling. Især situationen i Libyen og ISIL’s fremmarch i landet, som har store konsekvenser for Tunesien men også for Europa. Jeg vil bl.a. diskutere med mine kollegaer, hvordan vi mest effektivt kan imødegå den stigende trussel fra ISIL i Nordafrika og, hvordan vi kan styrke vores samarbejde på migrationsområdet.’’ Sådan lyder det fra udenrigsministeren, der ligeledes bemærker den positive politiske udvikling i landet.

25 mio. kroner til udvikling af mælkeproduktion

Onsdag eftermiddag vil ministeren overvære underskrivelsen af en aftale mellem den danske Fødevarestyrelse og SEGES og Tunesiens Landbrugsministerium og dennes fødevarestyrelse ift. husdyr og fodring (Office de l’Elevage et des Pâturages; OEP). Den nye aftale er led i implementeringen af den anden fase af projektet ”Udvikling og jobskabelse i mejerisektoren i Beja-regionen”. Formålet med projektets anden fase er at effektivisere den tunesiske landbrugslovgivning samt at øge kvantiteten og kvaliteten af mælkeproduktionen i det nordvestlige Tunesien (Beja-regionen) for at forbedre indtjeningen og øge beskæftigelsen – begge dele baseret på danske erfaringer.

Den første fase af samarbejdet kørte i perioden 2014-2015 mellem de tunesiske og danske myndigheder med et budget på fem mio. kroner. Med underskrivelsen af aftalen for anden fase, som løber frem til 2018, støtter Danmark projektet med yderligere 20 mio. kroner.

Projektets første fase har allerede givet positive resultater. Der er blevet etableret et forum for mælkeproducenterne i Beja, hvor de kan diskutere de relevante beslutninger på området. Derudover har de indført et kvalitetsprincip i salget af mælk.
I marts 2015 blev tre aftaler indgået med en række finansieringsbanker, som skal tilbyde lån til folk i mejerisektoren i Beja.

Dansk-tunesiske partnerskaber skaber bedre fremtidsudsigter 

’’I Tunesien har Danmark gennem Det Arabiske Initiativ støttet landets bemærkelsesværdige demokratiseringsproces, der er unik i regionen. Jeg ser meget frem til at møde flere af vores partnere i Tunesien. Særligt glæder jeg mig til mit møde med en gruppe unge tunesere, der på forskellig vis har haft gavn af den danske støtte. Det var i høj grad de unge, der stod bag revolutionen i 2011, og de er fortsat en vigtig drivkraft for positiv reform. Mit budskab til de unge tunesere vil være, at Danmark også fremadrettet vil bidrage til at sikre dem bedre økonomiske muligheder og fremtidsudsigter,” uddyber ministeren.

I 2003 tog daværende regering initiativ til dels at understøtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) og dels at styrke dialogen med den arabiske verden gennem dansk-arabiske partnerskaber.