Dansk foreningsliv inspirerer unge i Mellemøsten

Unge i Mellemøsten har ikke tradition for at organisere sig og søge indflydelse, sådan som danske unge har.

Men netop nu er ni arabiske lande ved at vedtage eller udforme specifikke ungdomspolitikker, hvilket gør det vigtigere end nogensinde før, at de unge i Mellemøsten formår at skaffe sig adgang til magtens korridorer.

Det mener ungdomsekspert og rådgiver for Den Arabiske Liga, Ahmad Alhindawi, der netop har besøgt Danmark.

I dag udgør unge under 30 år over to tredjedele af befolkningen i regionen, og de har brug for arbejdspladser og andre basale forhold, hvis de skal gå en lys fremtid i møde. I værste tilfælde er der risiko for en yderligere radikalisering, mener ungdomsekspert Ahmad Alhindawi fra Egypten.

”Hvis ikke unge i Mellemøsten bliver hørt og set, og hvis ikke der skaffes arbejdspladser og vækst til dem, så kan der ske en farlig udvikling i Mellemøsten med yderligere radikalisering,” siger Ahmad Alhindawi, der er ekspert i unge, udvikling og ungdomspolitikker i Mellemøsten.

Oprindeligt er han fra Jordan, men er i dag bosiddende i Cairo, hvor han rådgiver Den Arabiske Liga om ungdomsforhold.

Ahmad Alhindawi har netop aflagt Danmark og Danske Ungdoms Fællesråd, DUF, et besøg, hvor han gav flere foredrag og interview om situationen i Mellemøsten. Netop nu er de siddende regimer i en lang række arabiske lande i gang med at formulere deres første nationale ungdomspolitik.

Præsidenter, ministre og embedsmænd er blevet klar over, at den enorme generation af unge er så stor en udfordring, at de er nødt til at tage den alvorligt.

Fakta om DUF

DUF har siden 2005 støttet danske børne- og ungdomsorganisationers samarbejder med unge i MENA-regionen. Der er godt 20 aktive projektgrupper i Danmark, der har egne samarbejdspartnere i regionen.

Fælles front

Ahmad er en af hovedarkitekterne bag organiseringen af regionens ungdomspolitikker, der skal gå på tværs af alle områder lige fra uddannelse, sundhed, sociale forhold til arbejdsmarkedet.

Ifølge Ahmad er der store forskelle på, hvor meget og hvordan unge inddrages i udformningen af de nationale politikker. Det afhænger blandt andet af, hvor godt de unge i forvejen er organiseret i landet.

”De lande, der har ungdomspolitiske partier, ungdomsråd og andre lignende organiseringer, har mulighed for at få indflydelse, hvorimod det er sværere for unge uden organisering at blive hørt og gøre fælles front. På papiret er de involveret, men ikke reelt,” siger Ahmad.

Han forklarer, at DUF og DUFs medlemsorganisationers forskellige partnerskaber og projekter på tværs af Mellemøsten og Danmark nu spiller en helt ny og afgørende rolle i regionen.

”Unge i Mellemøsten har brug for viden, opbakning og inspiration til, hvordan de kan stå stærkere og opbygge deres organisationer.

Det hjælper DUFs partnerskabssamarbejder med,” siger Ahmad og fortsætter: ”DUFs indsats er helt unik, fordi man ikke kommer med en køreklar plan, men derimod opbygger de unge – både danskere og unge i Mellemøsten, til selvstændighed og ejerskab. Det er helt afgørende og forbilledligt.”

Af Charlotte Geckler, DUF