Foto: Sara Galbiati

Dansk valgkamp skal inspirere MENA-politikere

Med støtte fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) har KVINFO inviteret partnere og politiske kandidater fra Egypten, Tunesien, Marokko og Jordan til at opleve kommunalvalget i Danmark den 21. november.

Kommunalvalget den 21. november kommer sandsynligvis ikke til at fylde noget i de mellemøstlige aviser. Men man tager fejl, hvis man tror, at det ikke har interesse i regionen.
Under kommunalvalget vil cirka 20 arabiske politikere og NGO-arbejdere besøge valgsteder og rådhuse og opleve, hvordan lokalpolitikerne deler de allersidste flyers og balloner ud i håb om at få en plads i Danmarks byråd.

For anden gang har KVINFO, Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, inviteret partnere og lokalpolitikere fra MENA-regionen til Danmark for at opleve det danske kommunalvalg og det danske kommunestyre i praksis.

“Jeg er særligt interesseret i at kigge på valgloven, og hvordan forholdet er mellem staten, kommunerne og regionerne”

Samar Al-Jazarah
Medlem af Jordanian People Democratic Party

En af deltagerne er jordanske Samar AlJazarah, der er feminist, menneskerettighedsaktivist og medlem af partiet Jordanian People Democratic Party.

“Jeg er klar over, at der er stor forskel på Danmark og Jordan i forhold til demografi, geografi og økonomi, men det betyder ikke, at vi ikke kan blive inspireret af den danske model på det her område. Vi kan nok ikke lave en copy-paste, men vi kan stadig lære meget,” siger hun forud for sit besøg og tilføjer:

“Jeg er særligt interesseret i at kigge på valgloven, og hvordan forholdet er mellem staten, kommunerne og regionerne.”

Fokus på kvinders rolle i politik

Formålet med de arabiske politikere og NGO-arbejderes besøg under kommunalvalget er at give dem en mulighed for at netværke på tværs af landene og lade sig inspirere af kvinders rolle og indflydelse i dansk politik.
Under valget skal de arabiske deltagere blandt andet til seminarer om kvinder og lokalpolitik og besøge Københavns Rådhus og Kommunernes Landsforening.

“Vi har i mange år samarbejdet med vores MENA-partnere for at fremme kvinders politiske deltagelse og indflydelse i regionen både kvantitativt og kvalitativt,” siger Helle Marianne Vadmand, som er programrådgiver i KVINFO.

Interesse for borgerlisterne

En anden deltager under besøget i Danmark er Dorsaf Hmaied, der er aktivist og ingeniør. Hun stiller selv op til kommunalvalget i Tunesien til marts.

“Jeg er meget nysgerrig på at lære mere om lokaldemokrati, og hvordan det fungerer i praksis,” siger hun.

“Det bliver interessant at se, hvordan medierne dækker valget, og hvordan de giver plads til forskellige kandidater.”

Dorsaf Hmaied
Aktivist og politiker, Tunesien

I Tunesien stiller Hmaied op for en borgerliste og ikke et politisk parti, så hun er særligt interesseret i at høre, hvordan de danske borgerlister præsenterer deres mærkesager og udfordrer partierne. Derfor kan hun være heldig at møde kandidater fra danske lister som Sunshine Partiet, Feministisk Initiativ og Hampepartiet, der alle udfordrer etablerede partier i kampen om pladserne i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

“Derudover er jeg optaget af, hvordan I laver kampagner i Danmark, og hvordan politikerne kommer i dialog med borgerne. Det bliver også interessant at se, hvordan medierne dækker valget, og hvordan de giver plads til forskellige kandidater,” siger Dorsaf Hmaied.

Dorsaf Hmeiad, Politiker og aktivist i Tunesien

Panarabisk samarbejde

Delegationen fra Mellemøsten består af cirka 20 deltagere bestående af repræsentanter fra KVINFOs partnerorganisationer samt tre-fire lokale politiske kandidater.

Samar Al-Jazarah fra Jordan ser frem til at udveksle erfaringer med de andre deltagere og skabe et netværk på tværs af regionen.
“Besøget er en god mulighed for at netværke med mine arabiske kollegaer fra Marokko og Tunesien. Det regionale samarbejde og erfaringsudveksling er afgørende for, at vi kan forbedre vores indsats på det her område,” siger hun.

Hun kan dog godt se det pudsige i, at et dansk kommunalvalg hjælper til at styrke den regionale dialog i MENA-landene.

“Det er sjovt, at et dansk valg kommer til at være et bagtæppe for et MENA-samarbejde, men det en fantastisk mulighed. Særligt fordi kvinderne i Marokko og Tunesien er mere fremme i skoen end Jordan, når det kommer til politisk deltagelse og organisering,” siger hun.

Kommunalvalg og familiefest

I Jordan blev der afholdt kommunalvalg i august, hvor 6500 politikere på landsplan kæmpede om 2444 pladser i by- og regionsrådene. Samar AlJazarah var engageret i valget, men stillede ikke selv op som kandidat. I stedet støttede hun sit partis kvindelige kandidater.

Hun fortæller, at landet har forskellige udfordringer i forhold til at afholde kommunalvalg og styrke den kommunale politiske indflydelse.

“I Jordan er valget baseret på familierelationer, og det giver os som parti en udfordring, som jeg håber, vi kan få løst ved de kommende valg,” siger hun.

Hun håber, at Jordan – med inspiration fra Danmark – kan arbejde med at omfordele magten fra nationalt til lokalt plan.

“Vi har en stærk centralisering i Jordan, og det gør, at lokalvalget ikke får den nødvendige opmærksomhed, og derfor heller ikke den nødvendige valgdeltagelse.”

Stemmeprocent på 32 procent

Ved kommunalvalget i Jordan var stemmeprocenten blot 32 procent. Til sammenligning var stemmeprocenten 71,9 procent ved det seneste kommunalvalg i Danmark i 2013.

Men Jordan kæmper ikke kun med en lav valgdeltagelse, landet har også problemer med politisk afpresning og korruption. Ved valget i august støttede DAPP via Mellemfolkeligt Samvirke et korps af lokale, frivillige valgobservatører, der havde til opgave at rapportere om politisk indblanding ved valgstederne.

De oplevede blandt andet, at vælgere tog billeder af deres stemmesedler og viste dem til de udsendte politiske kampagnefolk i valglokalet. Noget der naturligvis straks blev indberettet.

Tunesisk valg til marts

Tunesien skal afholde kommunalvalg i marts 2018. Det er det første kommunalvalg siden revolutionen i 2011, og det første under den nye forfatning. Dorsaf Hmaied stiller op i sin hjemby, Kelibia, en kystby med 60.000 indbyggere omkring 100 kilometer nordøst for hovedstaden, Tunis.

“Det er vigtigt, at de kommunale politikere har friske erfaringer fra lokalsamfundet og kan sætte sig i borgernes sted”.

Dorsaf Hmaied
Aktivist og lokalpolitiker, Tunesien

“Det kommende kommunalvalg er afgørende for mit land. Det er det første kommunalvalg efter revolutionen i 2011, og vores lokaldemokrati er stadig på vuggestadiet,” siger hun og fortsætter:

“Det er vigtigt, at de kommunale politikere har friske erfaringer fra lokalsamfundet og kan sætte sig i borgernes sted,” siger hun.

Stiller op for lokalliste

Ligesom en del lokalpolitikere herhjemme har Hmaied valgt at opstille for en borgerliste frem for et politisk parti.

“Jeg kan mærke at folk er trætte af de forskellige politiske partier, der ikke har leveret varen,” siger hun, men erkender, at det kan være en fordel at have et stort partiapparat i ryggen, når det kommer til funding og kampagnestyring. Til gengæld har Hmaied og hendes folk tæt kontakt med lokalsamfundet.

“Jeg er sikker på, at vi kan konkurrere med de etablerede partier, fordi vi er kendt på lokalplan, og folk stoler på os,” siger hun.

Kommunalvalget i Tunesien er blevet udskudt flere gange, hvilket betyder, at landet ikke har afholdt kommunalvalg i over syv år. De mange valgudskydelser opfattes af mange borgere som et tilbageskridt for Tunesiens demokratiske proces.

Spørger man Hmaied, håber hun, at hun kan få lov at bruge sine erfaringer til at skabe resultater for borgerne i hendes hjemby – med erfaringerne fra det danske kommunalvalg med hjem i bagagen.