Danske lærere besøger samarbejdsskoler i Mellemøsten

Der er stor interesse for Mellemøsten for tiden, og 6 danske gymnasier gør nu selv en aktiv indsats for at sætte fokus på udviklingen i regionen ved at involvere skolens lærere og elever i samarbejder med skoler i Mellemøsten.

Tolv gymnasielærere fra seks danske gymnasier rejser til Mellemøsten i slutningen af november for at besøge deres partnerskoler i henholdsvis Jordan og Libanon. Det er organisationen Globale Skolepartnerskaber, som står bag lærerrejserne, som skal styrke samarbejdet mellem skolerne.

Under besøget møder de danske lærere deres jordanske eller libanesiske kolleger, som de indtil videre kun har mailet med, og sammen med dem skal de planlægge undervisningsaktiviteter, som elever fra begge skoler kan samarbejde om. Formålet med skolepartnerskabsprojektet er at fremme dialog og interkulturel forståelse mellem danske unge og unge fra Mellemøsten.

Det skal ske ved, at skolerne i fællesskab beskæftiger sig med aktuelle temaer i undervisningen, som kan give eleverne et perspektiv udefra og blik for nogle af de ligheder og forskelle, der er på at være ung i Danmark og ung i Mellemøsten.

I første omgang er det dog lærerne, der står til en interkulturel oplevelse. De får med lærerrejsen et førstehåndsindtryk af regionen og indblik i uddannelsessystemet og i, hvordan det er at være lærer i Jordan eller Libanon.

De danske læreres indtryk af landet, partnerskolen og eleverne vil danne grundlag for det videre samarbejde og blive brugt til at bygge undervisningsforløb op omkring.

I begyndelsen af næste år kommer lærere fra skolerne i Jordan og Libanon på besøg på de danske skoler for at få et tilsvarende indblik i det danske undervisningssystem og sammen med de danske kolleger at videreudvikle samarbejdet.

Mellemøst-partnerskaberne er støttet af Unge-Mellemøstpuljen, som er midler under Partnerskab for Dialog og Reform (tidligere Det Arabiske Initiativ). Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Globale Skolepartnerskaber og organisationerne WE Center i Jordan og René Moawad Foundation i Libanon.

Globale Skolepartnerskaber støtter danske skoler i at etablere undervisningsbaserede partnerskaber med skoler i andre dele af verden. Målet er at styrke elevernes forståelse af det globale samfund, de er del af – og deres engagement i det. Se:

De deltagende danske gymnasier er: Teknisk Gymnasium Aarhus Midtby, Ikast-Brande Gymnasium (begge med partnerskole i Jordan) og Aarhus Katedralskole, Helsingør, Fredericia og Herning Gymnasium (med partnerskoler i Libanon).