Danske og libanesiske ungdomspolitikere sætter dagsorden

Mærkesagerne er kvinders deltagelse i politik og vold i hjemmet. De to emner blev valgt som fokusområder på en workshop i Libanon 21.-24. april 2012. Her nedsatte de 12 partier to arbejdsgrupper på tværs af ungdomsorganisationerne. Hver især skal de løfte ét af de to indsatsområder.

Få kvinder politisk aktive

Den ene gruppe vil ændre ved den situation, at kun meget få kvinder er aktive i politik i Libanon. De vil udarbejde en række meget konkrete anbefalinger og værktøjer, som både ungdomspartier og moderpartier kan bruge i deres daglige arbejde.

Arbejdet med anbefalingerne vil inddrage de unge og give konkrete input til, hvordan inklusion af piger og kvinder i ungearbejdet på længere sigt kan få afsmittende effekt på moderpartierne.

”Vi vil starte med at undersøge de libanesiske partiers interesse i problemstillingen og derefter inddrage vigtige meningsdannere fra de forskellige partier. Det er vigtigt at arbejdet foregår i tæt samarbejde med partierne,” fastslår Nadim Lahoud fra partiet Tajaddod Youth.

Kæmper for ny progressiv lov

Den anden gruppe vil påvirke en politisk proces om at forbyde vold i hjemmet, som netop nu er på dagsordenen i det libanesiske parlament. Flere ngo’er har sammen med en række politiske partier fremlagt teksten til et nyt lovforslag.

Teksten er blevet fremlagt for det relevante ministerium, som har valgt at udarbejde en alternativ lovtekst. Ifølge Nadim Chammas fra Lebanese Forces Student Association udelader den alternative lovtekst flere helt centrale punkter, og den rummer dermed ikke en reel forandring i forhold til den gældende situation.

”Vi vil lave en målrettet indsats over for de partier, som er identificeret som gatekeepers i forhold til vedtagelsen af en ny progressiv lov,” siger Sarah Rønning-Bæk fra Venstres Ungdom.

Netværk skaber handling

I arbejdsgrupperne vil de danske politiske ungdomsorganisationer bidrage med viden og erfaring om, hvordan man har grebet problemstillingerne an i Danmark. De danske deltagere har alle et stærkt ønske om at være med til at påvirke en global politisk dagsorden, og de er også med for at lære om den politiske situation i Libanon og få et indblik i de politiske processer her.

”Vi har lært, at de libanesiske moderpartier skal inddrages aktivt i den del af processen, hvor der skal tages beslutninger og laves handlingsplaner, da de sidder på mandatet til enten at fremme eller bremse processen,” siger Marie Helmstedt, Radikal Ungdom.


Af Anne Nybo, Dansk Ungdoms Fællesråd

Fakta: Dansk-libanesisk netværk af unge politikere
De to emner, kvinders politiske deltagelse og vold i hjemmet, blev valgt på en workshop i Beirut i forbindelse med et visionsmøde i et dansk-libanesisk ungdomspolitisk netværk, som DUF har koordineret siden 2006. De deltagende partier har selv udvalgt emnerne gennem forskellige debatøvelser. Det dansk-libanesiske netværk skaber samarbejde og dialog, der – på tværs af politiske, kulturelle og nationale skel – fremmer unges demokratiske deltagelse i Danmark og Libanon.

Fakta: Deltagende ungdomsorganisationer
De to grupper består af i alt 12 danske og libanesiske politiske ungdomsorganisationer. Den første gruppe består af Radikal Ungdom, Dansk Social Demokratisk Ungdom, Frit Forum og de libanesiske partier Free Patriotic Movement Youth, National Liberal Party Youth, El Marada Youth og Tajaddod Youth.
Den anden gruppe består af Konservativ Ungdom, Venstres Ungdom, Liberal Alliance Ungdom, Progressive Youth Organisation, Lebanese Forces Student Association og Kataeb Youth.