Danske spejdere har tætte bånd til Tunesien

Udviklingen i Tunesien følges tæt af de danske KFUM spejdere, der i snart tre år har dannet partnerskab med det tunesiske spejderkorps.

Samarbejdet mellem KFUM spejderne og Les Scout Tunisiens sætter blandt andet fokus på ytringsfrihed, involvering af unge og ligestilling, og har skabt varige bånd mellem danske og tunesiske spejdere.

Samarbejdet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og der er blevet gennemført en række projekter på organisations og lokalt niveau.

Over 200 danske spejdere har rejst i Tunesien og mere end 100 unge tunesere har været i Danmark. Derfor er den nuværende situation og kommende fremtid i Tunesien særlig interessant for mange danske spejdere.

”Jeg hører dagligt fra spejdere, der er bekymret for deres spejdervenner i Tunesien, eller som via facebook, messenger, skype eller andet har hørt om historier, som endnu ikke er kommet i medierne,” siger formand for det danske udvalg Steven Mountfield.

Den tunesiske spejderleder Slim Guizani fortæller, at de sidste ugers begivenheder har givet nyt håb for fremtiden. ”Der er endelig håb for et bedre Tunesien.

Jeg bruger alle mine vågne timer på denne revolution, fordi jeg håber og tror, det kan være med til at ændre vores samfund til det bedre, så vi kan få frie medier, en demokratisk regering, jobs til de unge og ikke mindre frihed, ” siger Slim Guizani.

Partnerskabet mellem de to spejderorganisationer skal genforhandles her til foråret, og vi ser frem til at forlænge partnerskabet med yderligere 2 år.

De nuværende uroligheder i Tunesien er vidnesbyrd om, at vores samarbejde er stadigt relevant og kan være med til at rykke både danske og tunesiske spejdere samt have en positiv afsmittende effekt på vores to samfund.

Tunesiske spejdere på Christiansborg
I maj 2009 var fire tunesiske spejderledere med på Christiansborg, hvor vi havde en samtale med Julie Rademacher, MF for S, omkring demokrati og ytringsfrihed. De fire fortalte i fuld alvor og med oprigtige miner, at der var demokrati i Tunesien og at deres præsident var valgt på demokratisk vis.

Vi forsøgte at gå dem på klingen på mange måder, og det var vanskeligt at finde ud af, om de virkelig opfattede deres eget system som demokratisk, om de ikke ønskede at tale dårligt om deres eget land, eller bringe sig selv i en vanskelig situation.

På samme vis gik det på det dansk-tunesiske projektlederkursus i marts 2010, hvor vi drøftede kvinders og mænds ligestilling i det tunesiske samfund. Her kunne tuneserne overhovedet ikke se, at der var en udfordring, men efter lang tids drøftelse, erkendte de, at generalsekretæren hos spejderne og landets præsident nok ville være mænd mange, mange år endnu.

Langt inde i samarbejdsprojektet, da der var etableret et tillidsforhold mellem os, blev tingene efterhånden mere og mere nuancerede i samtalerne.

I samarbejdsprojektet har vi arbejdet meget med projektledelse, strategisk udvikling, organisationsudvikling, konflikthåndtering, ligestilling mellem køn, det kulturelle møde mellem danskere og tunesere, det religiøse møde mellem kristne og muslimer, og vi har udvidet de danske og tunesiske spejderes horisonter betydeligt.

Vi har givet spejderne oplevelser, aktiviteter, skabt nye venskaber, styrket deres engelsk sprogkundskaber og vi har gensidigt haft lejlighed til at kigge ind i hinandens samfund og forstå nogle af de mange mekanismer, der regulerer eller understøtter menneskers frihedsrettigheder og muligheder for at udfolde sig.

I øjeblikket er det vanskeligt at se, om undtagelsestilstanden virkelig vil føre til reelle permanente demokratiske tilstande med frie, uafhængige valg, hvor enhver borger i Tunesien kan sætte sit kryds på den kandidat, han eller hun ønsker skal være med til at lede landet uden frygt for sin sikkerhed.

Under disse dages tumult og i den kommende stabiliseringsfase, er det en trøst at vide, at spejderne har lært en masse værktøjer og fået en stor direkte indsigt i hvordan et reelt demokratisk land med 162 års erfaring, fungerer i praksis.

Denne indsigt og de mange spejderoplevelser, internationale relationer og venskaber med spejdere i andre lande, vil forhåbentligt give spejderne i Tunesien muligheden for at bidrage til at understøtte den demokratiske opbygning af landet, når der kommer ro på igen.

Situationen i Tunesien
Situationen i Tunesien er i øjeblikket yderst anspændt efter flere dages uroligheder og gadekampe. Uroligheder, der er en konsekvens af en stigende ungdomsarbejdsløshed, højere fødevarepriser og stadig større frustrationer over præsidenten, Zine El Abidine Ben Ali’s regime.

Det tunesiske folk har ønsket at udtrykke deres utilfredshed med regimet og viser tydeligt, at de ønsker en højere grad af demokrati og ytringsfrihed, men indtil nu er de blevet holdt nede.

Lige nu er dem vi har talt med i Tunesien både lettede over at være sluppet af med præsidenten, men også nervøse over det kaos som hersker på gaderne.

De er ligeledes nervøse for det kommende valg og om den kommende præsident vil kunne gøre noget ved den høje arbejdsløshed – især for de nyuddannede unge.