DAPPs partnerskaber og potentialer fejres i Jordan

I midten af september mødtes danske og jordanske organisationer, embedsfolk og aktivister for at fejre, at deres samarbejde fortsætter i DAPPs nye fase. Landet står overfor massive udfordringer, men viljen til forandring er til at tage og føle på.

Højtstående embedsfolk, unge aktivister, ledende civilsamfundsaktører og en kendt tv-vært var blandt deltagerne, da den nye fase af DAPP i Jordan blev lanceret på Nofa Creative Space i Amman i sidste måned.

Den blandede skare afspejler den brede støtte, DAPP har blandt jordanske partnere, beslutningstagere og meningsdannere, og den nye fokuserede indsats er blevet mødt med stor optimisme og samarbejdsvillighed.

Regeringen ønsker at udvikle det nationale menneskerettighedssystem gennem samarbejde og dialog med vores internationale og danske partnere, så vi kan forbedre de offentlige institutioner til gavn for det jordanske samfund.  

Basel Tarawneh
Jordans koordinator for menneskerettigheder

Den jordanske regerings koordinator for menneskerettigheder fra statsministerens kontor, Basel Tarawneh, udtalte: ”Dette samarbejde er et udtryk for den jordanske regerings vilje til at fremme menneskerettigheder og dialog. Regeringen ønsker at udvikle det nationale menneskerettighedssystem gennem samarbejde og dialog med vores internationale og danske partnere, så vi kan forbedre de offentlige institutioner til gavn for det jordanske samfund.”  

 DAPP har siden 2005 støttet reformprocesser, som styrker langsigtet stabilitet og udvikling i det jordanske kongedømme. Netop det langsigtede fokus er vigtigt i et land, som er stærkt påvirket af regionale konflikter og interne økonomiske og politiske udfordringer.

En udfordret tid kalder på langsigtede løsninger

Jordan er et af de lande i verden, som huser flest flygtninge. Landet har haft en befolkningstilvækst på 20 % siden krigen i Syrien brød ud, og der bor nu 3 mio. ikke-jordanere i Jordan, hvoraf ca.1,4 mio. kommer fra Syrien (659.125 af syrerne i Jordan er registrerede af FN som flygtninge). Derfor er konkurrencen om landets allerede knappe ressourcer vokset voldsomt, arbejdsløsheden er steget markant, og der er stort pres på sundheds- og uddannelsessystemet.

Den politiske debat i Jordan er farvet af krigen i Syrien og dens sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske konsekvenser. Det har betydet, at den nationale reformagenda ikke har samme momentum, som den havde tidligere – på trods af nye tiltag på det strafferetslige område såsom afskaffelse af voldtægtsloven 308. Der er generelt trangere kår for ytringsfrihed og et aktivt civilsamfund, end der var for 5-10 år siden.

Men på trods af de aktuelle udfordringer, er Jordan stadig et af de få lande i regionen, der skiller sig positivt ud mht. intern stabilitet, en relativt høj grad af reformvilje og et miljø af civile aktivister og organisationer, der potentielt kan gøre en reel forskel for udviklingen i landet. Det er netop dette potentiale, der gør, at Jordan er et af de fire lande, som DAPP investerer særligt fokuseret i.

Situationen i Jordan betyder, at et fokus på reformer og langsigtet stabilitet er særligt relevant. Der er ingen meningsfulde quick-fixes på problemerne i landet, men der er reel vilje til forandring. Det er nu, at den tålmodige, længerevarende støtte til processer, som skal forbedre menneskerettighedssituationen og øge politisk deltagelse, er vigtig at holde fast på.

Samarbejdet er stadig grundstenen i DAPP

DAPP har givet Oxfam-Ibis og en række lokale aktører midler til at skaffe arbejdspladser til de mange unge, der er uden job og fremtidsudsigter. Desuden fortsætter støtten til danske og jordanske partnere, som har samarbejdet i tidligere faser af DAPP. De længerevarende partnerskaber med en bred skare af aktører – både statslige myndigheder, private firmaer, medier og lokale organisationer betyder, at projekterne er bygget på solid erfaring og det stærke netværk, der er afgørende i regionen.

Vores partneres ejerskab og dedikation i kampen imod tortur er det, der gør hele forskellen. Det er det, der skubber os i retning af et bedre Jordan hver dag.

Lubna Nasser
DIGNITY's repræsentant i Jordan

Danske DIGNITY er en af de organisationer, som har været støttet af DAPP i Jordan i tidligere programfaser, og som også er en del af det nye DAPP-program i Jordan. DIGNITY arbejder for at forbedre menneskerettigheder, herunder anti-tortur og støtte til rehabilitering. DIGNITY’s repræsentant i Jordan, Lubna Nasser, udtalte under DAPP’s lanceringsevent i Amman, at: “Vores partneres ejerskab og dedikation i kampen imod tortur er det, der gør hele forskellen. Det er det, der skubber os i retning af et bedre Jordan hver dag.”

Dette flerstrengede samarbejde mellem forskellige organisationer, baseret på gensidig tillid og erfaringsudveksling, er essentielt i DAPP’s tilgang. Under lanceringseventen udtalte DAPP’s tekniske rådgiver i Jordan, Anne Kahl, at: ”Partnerskabet imellem jordanske og danske organisationer er kernen af vores indsats. Udvekslingen af erfaring, viden og netværk mellem jordanske og danske partnere er det, der virkelig skaber indflydelse og bæredygtigthed.”