“Det mest tilfredsstillende udviklingsarbejde”

Suad Nabhan ser tilbage på 5 lærerige år som regionaldirektør for MS' aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika

At komme til Mellemfolkeligt Samvirkes Dialogcenter i Jordan i begyndelsen af 2008 blev starten på en interessant rejse, som gav mig mulighed for at udforske og lære af den danske politiske, sociale og organisatoriske kultur og gav mig masser af plads til at eksperimentere med begreber, som jeg finder meget interessante.

At arbejde med 40 danske praktikanter og møde hundredvis af danske unge aflivede min fordom om ”den ødelagte skandinaviske familie”. Det fik mig til at indse, at ved at give børn og unge plads til selv at definere deres forhold til deres forældre, bliver de mere hensynsfulde end ved at være underlagte de traditionelle, sociale bånd, som vores børn ofte er underlagt. Det gav mig mod til at eksperimentere med at give et større frirum til mine egne børn, hvilket nu har gjort, at min søn har skabt sin egen omsorgsfulde, kærlige og respektfulde relation til mig – i hans eget tempo og på hans egne præmisser.

Mit møde med danske unge fik mig også til at indse, at danske unge kan lære noget af, hvis de i højere grad accepterer, respekterer og viser tillid til folk, der er anderledes end dem selv. Suad Nabhan.

Mit møde med danske unge fik mig også til at indse, at danske unge kan lære noget af, hvis de i højere grad accepterer, respekterer og viser tillid til folk, der er anderledes end dem selv. Det kunne måske også udfordre de danske unges lidt individualistiske tilgang til livet og følelse af overlegenhed.

På et organisatorisk niveau har jeg i mange år arbejdet i forskellige slags bureaukratier. I Mellemfolkeligt Samvirke fik jeg for første gang muligheden for at eksperimentere mere med flad ledelse. Jeg har lært meget ift. at acceptere et stort netværk af arbejdsrelationer og kommunikationslinjer på kryds og tværs i organisationen, og set hvor produktivt det kan være. Men jeg må også konkludere efter fem år, at det kræver, at folk er modne, har selvtillid og er i stand til at holde alle relevante personer informerede for, at denne type organisering kan fungere.

At gentænke udvikling var et af temaerne gennem de sidste fem år. Mellemfolkeligt Samvirke er et rum til handling, men også et rum til kreativitet og refleksion. Det har været meget inspirerende at arbejde sammen med så mange mennesker, der tænkte på samme måde og som delte de samme visioner for menneskeheden. Jeg fik mulighed for at eksperimentere med deltagerinvolverende tilgange i regionen og indenfor organisationen, og mellem Danmark og Mellemøsten/Nordafrika og kan se, at der er masser af rum til og behov for at samarbejde for at skabe social forandring. Det, der er sket i regionen de sidste par år, viser, at vores program har bidraget til at unge har fået mere kritiske og analytiske kompetencer.

Det, der er sket i regionen de sidste par år, viser, at vores program har bidraget til at unge har fået mere kritiske og analytiske kompetencer. Suad Nabhan

Men endnu engang bliver vi konfronteret med det faktum, at enhver forandring også møder modstand hos dem, der skal afgive noget af deres magt. Og dette vil aldrig være let og gnidningsfrit – det ved vi. Så der er stadig behov for og masser plads til, at vi sammen skal arbejde på at skabe forandringer. Og sammen i solidaritet finde svar på det spørgsmål, som en af mine danske kollegaer stillede under mit sidste besøg i Danmark, nemlig hvad er metoderne og redskaberne til at skabe fredelige sociale forandringer – om nogen? Så dette vil fortsat være en af mine missioner her i livet.

 

Suad Nabhan har en kandidatgrad i både medicin og i udvikling. Hun startede sin karriere med at arbejde for Norsk Folkehjælp i Libanon, og har siden bl.a. arbejdet med UNRWA, UNICEF og Arab Ressource Collective i Jordan, Yemen og Libanon. Den røde tråd for hende har været at arbejde med at sikre børn, unge og kvinders rettigheder og øge deres indflydelse i samfundet. Efter at have lavet en evaluering af Mellemfolkeligt Samvirkes pilotprojekt under Det Arabiske Initiativ blev hun i foråret 2008 ansat som regionaldirektør til at lede Mellemfolkeligt Samvirkes program i Mellemøsten/Nordafrika. Suad vil fremover fungere som konsulent – og skal bl.a. til at lave en undersøgelse af unge flygtninges forhold i Jordan for FN.

Suad Nabhan takkede af ved en reception på Mellemfolkeligt Samvirke den 17. april. Hun kan fremover kontaktes på suadkamal@gmail.com